Giáo án Tin học 6 - Tiết 28 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tt)

BÀI THỰC HÀNH 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện việc xem nội dung các thư mục qua sử dụng biểu tượng My Computer

- Thực hiện được việc tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.

2. Kĩ năng: Thực hiện thao tác tạo thư mục mới, đổi tên và xóa thư mục đã có.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:.

6A2:.

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Chúng ta tiếp tục nội dung bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 76Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 28 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/11/2017
Ngày dạy: 25/11/2017
Tuần: 14
Tiết: 28
BÀI THỰC HÀNH 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện việc xem nội dung các thư mục qua sử dụng biểu tượng My Computer
- Thực hiện được việc tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.
2. Kĩ năng: Thực hiện thao tác tạo thư mục mới, đổi tên và xóa thư mục đã có.
3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:................................................................................................................
6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ:
Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Chúng ta tiếp tục nội dung bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (10’) Tạo thư mục mới.
+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.
+ GV: Hướng dẫn HS các bước tạo thư mục mới.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách. Để tạo thư mục mới ta phải làm như thế nào?
+ GV: Yêu cầu các bạn khác thực hiện các thao tác theo các bước mà bạn trình bày thực hiện.
+ GV: Yêu cầu tất cả các HS thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.
+ GV: Quan sát học sinh thực hiện sữa các thao tác sai cho HS.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã làm.
+ GV: Hướng dẫn phần lưu ý cho các em biết.
+ GV: Yêu cầu một số HS thao tác thực hiện tốt lên bảng thực hiện.
+ GV: Củng cố lại các thao tác các em còn yếu thiếu sót.
+ GV: Nhận xét và chốt các thao tác thực hiện cho HS.
+ HS: Đọc SGK mục d.
+ HS: Quan sát nhận biết các thao tác để tạo thư mục.
+ HS: 
- Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó.
- Nháy chuột phải à New à Chọn Folder.
- Gõ tên thư mục à Enter.
+ HS: Thực hiện các thao tác tao thư mục mới theo các bước đã được tìm hiểu.
+ HS: Sửa chữa những sai sót theo mẫu GV đưa ra.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác theo yêu cầu.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Quan sát học tập các bạn thực hiện tốt.
+ HS: Tự rèn luyện các thao tác còn yêu theo sự hướng dẫn.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, thực hiện tốt các thao tác trên.
d. Tạo thư mục mới:
Bước 1: Mở cử sổ thư mục sẽ chứa thư mục mới.
Bước 2: Nháy chuột phải à New à Chọn Folder.
Bước 3: Trên màn hình xuất hiện biểu tượng (New Folder).
Bước 4: Gõ tên vào biểu tượng thư mục đó.
Hoạt động 2: (5’) Đổi tên thư mục.
+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.
+ GV: Hướng dẫn HS đổi tên thư mục.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách. Đổi tên thư mục ta làm như thế nào?
+ GV: Yêu cầu các bạn khác thực hiện các thao tác theo các bước mà bạn trình bày thực hiện.
+ GV: Quan sát sửa sai cho HS thực hiện theo đúng các bước.
+ GV: Hướng dẫn phần lưu ý cho các em biết.
+ HS: Đọc SGK mục e.
+ HS: Quan sát nhận biết các thao tác để đổi tên thư mục.
+ HS: Thực hiện thao tác sau:
- Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.
- Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa.
- Gõ tên mới rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.
e. Đổi tên thư mục:
Bước 1: Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi.
Bước 2: Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa.
Bước 3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.
Hoạt động 3: (5’) Xóa thư mục.
+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.
+ GV: Hướng dẫn HS xóa thư mục.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách. Để xóa thư mục ta phải làm như thế nào?
+ HS: Đọc SGK mục g.
+ HS: Quan sát GV thực hiện.
+ HS: - Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa.
- Nhấn phím Delete.
g. Xóa thư mục
Bước 1: Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa.
Bước 2: Gõ phím Delete.
Hoạt động 4: (7’) Khôi phục các thư mục hoặc tệp đã bị xóa.
+ GV: Hướng dẫn HS thao tác thực hiện khôi phục thư mục và tệp.
+ GV: Cho HS thực hiện thao tác.
+ GV: Quan sát học sinh thực hiện sữa các thao tác sai cho HS.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã làm.
+ HS: Chú ý quan sát các thao tác GV thực hiện.
+ HS: Thao tác theo yêu cầu.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác theo yêu cầu.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.
h. Khôi phục các thư mục hoặc tệp đã bị xóa.
- Nháy chuột phải lên tên của đối tượng muốn khôi phục.
- Chọn lệnh Restore.
Hoạt động 5: (16’) Thực hành tổng hợp.
+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.
+ GV: Chia nhóm thực hành.
+ GV: Đưa ra các yêu cầu cho HS thực hiện tổng hợp sau:
- Sử dụng My Computer để xem nội dung của đĩa C.
- Tạo thư mục mới có tên Da Long trong thư mục gốc C.
- Đổi tên thư mục Dam Rong thành thư mục Album cua em.
- Xóa thư mục vừa tạo.
+ GV: Đánh giá nhận xét các thao tác, gọi một số em lên thực hiện.
+ HS: Đọc SGK mục i.
+ HS: Chia nhóm thực hiện.
+ HS: Thực hiện các yêu cầu của GV đưa ra theo trình tự.
+ HS: Quan sát thao tác hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hành trực trên máy tính và nhận biết.
+ HS: Sửa chữa những sai sót do GV hướng dẫn.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát các bạn thực hiện thao tác.
i. Thực hành tổng hợp.
- Sử dụng My Computer để xem nội dung của đĩa C.
- Tạo thư mục mới có tên Da Long trong thư mục gốc C.
- Đổi tên thư mục Dam Rong thành thư mục Album của em.
- Xóa thư mục vừa tạo.
4. Củng cố:
- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò: (1’)
- Xem lại các thao tác. Ôn tập các kiến thức đã được học.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 14 tiet 28_12199734.doc