Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính - Nguyễn Xuân Thiện - Trường THCS Hà Tiến

A. MỤC TIÊU

- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính.

- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn

màu chữ.

- Biết thực hiện căn lề trong ô tính.

- Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.

- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.

B. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Thuyết giảng kết hợp với trình chiếu. Tổ chức lớp học thành các tổ để thảo luận một

số nội dung cần nắm.

Phương pháp "Học đi đôi với hành" để giúp học sinh nắm được thao tác cơ bản.

C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GA, SGK, SGV, Computer và Projector.

D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

pdf 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 819Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính - Nguyễn Xuân Thiện - Trường THCS Hà Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n Tin häc Líp 7 N¨m häc 2012 - 2013 
GV: Nguyễn Xuân Thiện Trường THCS Hà Tiến 45 
Ngày soạn: 02/01/2012 
Ngày giảng: 7A: /01; 7B:/01; 7C: /01 
Tiết 37 
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH 
A. MỤC TIÊU 
- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính. 
- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn 
màu chữ. 
- Biết thực hiện căn lề trong ô tính. 
- Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số. 
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính. 
B. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
 Thuyết giảng kết hợp với trình chiếu. Tổ chức lớp học thành các tổ để thảo luận một 
số nội dung cần nắm. 
 Phương pháp "Học đi đôi với hành" để giúp học sinh nắm được thao tác cơ bản. 
C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
 - GA, SGK, SGV, Computer và Projector. 
D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. Hoạt động 1: 
- Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu các thao tác có 
thể thực hiện với cột, hàng? Các bước của 
thao tác đó? 
2. Hoạt động 2: 
- Đặt vấn đề: Cũng giống như các phần 
mềm văn phòng khác, Excel cũng cho phép 
thực hiện việc chỉnh sửa giúp cho trang tính 
được trình bày đẹp hơn, như thay đổi font, 
cỡ, kiểu chữ, căn lề, tô màu chữ, nền Vậy 
thao tác đầu tiên phải thực hiện là gì? Và 
việc chỉnh sửa này có làm thay đổi dữ liệu 
hay không? 
3. Hoạt động 3: 
- Định dạng font, cỡ, kiểu chữ. (Slide) 
Quan sát trên MH và phát biểu các bước 
thực hiện thao tác định dạng font, cỡ, kiểu 
chữ. 
Ngoài ra, ta có thể sử dụng bảng chọn 
Format/Cell/font. Hoặc chuột phải và chọn 
format cell/Font. 
TL: Điều chỉnh độ rộng của cột, hàng. 
Di chuyển tới phần ngăn cách giữa các 
cột hoặc hàng, bấm di chuyển chuột sang 
trái, phải hoặc lên, xuống. 
HS: Ta cần chọn dữ liệu cần chỉnh sửa 
bằng cách chọn ô, khối chứa dữ liệu. 
Việc chỉnh sửa sẽ không làm thay đổi dữ 
liệu trong ô tính, khối. 
HS: Chọn mũi tên bên cạnh hộp chọn 
font, size để chọn trong danh sách hiện ra 
Font và size. Các kiểu chữ đậm (B-Bold) 
nghiêng (I-Italic) và gạch chân (U-
Underline). 
E. RÚT KINH NGHIỆM 
Gi¸o ¸n Tin häc Líp 7 N¨m häc 2012 - 2013 
GV: Nguyễn Xuân Thiện Trường THCS Hà Tiến 46
Ngày soạn: 02/01/2012 
Ngày giảng: 7A: /01; 7B:/01; 7C: /01 
Tiết 38 
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tiếp) 
A. MỤC TIÊU 
- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính. 
- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn 
màu chữ. 
- Biết thực hiện căn lề trong ô tính. 
- Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số. 
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính. 
B. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
 Thuyết giảng kết hợp với trình chiếu. Tổ chức lớp học thành các tổ để thảo luận một 
số nội dung cần nắm. 
 Phương pháp "Học đi đôi với hành" để giúp học sinh nắm được thao tác cơ bản. 
C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
 - GA, SGK, SGV, Computer và Projector. 
D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. Hoạt động 1: 
- Chọn màu font, căn lề ô tính. (Slide) 
Quan sát trên MH và phát biểu các bước 
thực hiện thao tác chọn màu font, căn lề 
ô tính. 
2. Hoạt động 2: 
- Tăng, giảm số chữ số thập phân của dữ 
liệu; tô màu nền và kẻ đường biên của các ô 
tính. 
Quan sát trên MH và phát biểu các bước 
thực hiện thao tác trên. 
TL: Chọn mũi tên bên cạnh nút lệnh 
 - Font Color trên thanh công cụ 
định dạng và chọn màu trong danh sách 
hiện ra. 
Sử dụng các nút lệnh 
để căn lề trái, giữa, phải và đều hai bên 
cho dữ liệu trong ô tính. 
TL: Sử dụng nút lệnh trên thanh 
công cụ định dạng để tăng, giảm số chữ 
số thập phân. 
Sử dụng nút lệnh (Border và 
Fill Colors) để kẻ đường biên và đổ màu 
cho nền. 
E. CỦNG CỐ - DẶN DÒ : Làm mẫu lại toàn bộ các bước của các thao tác của bài học 
một lần, gọi một số học sinh lên thao tác để chuẩn bị cho tiết thực hành sau được tốt. 
Làm bài tập ở nhà và câu hỏi ở phần cuối bài các câu 1, 4, 5, 6 SGK 
E. RÚT KINH NGHIỆM 
Kiểm tra, ngày 03/01/2012 
Tổ trưởng 
Mai Quang Long

Tài liệu đính kèm:

  • pdfBài 6. Định dạng trang tính - Nguyễn Xuân Thiện - Trường THCS Hà Tiến.pdf