Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- HS biết:

Hs biết định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.

- HS hiểu:

Hs hiểu chọn màu phông, cách căn lề trong ô tính là yêu cầu tối thiểu.

1.2. Kĩ năng:

- Thực hiện thao tác định dạng trang tính: thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn chỉnh.

1.3. Thái độ:

- Rèn kỹ năng thao tác nhanh với trang tính, tính thẩm mỹ khi trang trí. Tự giác tìm tòi học tập.

2. TRỌNG TÂM

- Định dạng font chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.

- Định dạng màu chữ.

Căn lề trong ô tính.

- Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.

Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.

3. CHUẨN BỊ

3.1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính.

3.2. Học sinh: Vở ghi, sgk, đồ dùng học tập.

4. TIẾN TRÌNH

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 483Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 6 – Tiết: 37,38
Tuần dạy: 20 
§Þnh d¹ng trang tÝnh
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
- HS biết:
Hs biết định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.
- HS hiểu:
Hs hiểu chọn màu phông, cách căn lề trong ô tính là yêu cầu tối thiểu.
1.2. Kĩ năng:
- Thực hiện thao tác định dạng trang tính: thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn chỉnh. 
1.3. Thái độ:
- Rèn kỹ năng thao tác nhanh với trang tính, tính thẩm mỹ khi trang trí. Tự giác tìm tòi học tập.
2. TRỌNG TÂM
Định dạng font chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.
Định dạng màu chữ.
Căn lề trong ô tính.
Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.
3. CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính.
3.2. Học sinh: Vở ghi, sgk, đồ dùng học tập.
4. TIẾN TRÌNH 
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 7a1:	
Lớp 7a2: 	
Lớp 7a3: 	
4.2. Kiểm tra miệng:
- Không kiểm tra.
4.3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung chính
GV: Đặt vấn đề
Hoạt động 1: 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.
? Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản nhằm mục đích gì?
HS: Trả lời và nhận xét bổ sung
GV: Kết luận
GV: Đối với trang tính ta cũng phải định dạng để tạo ra trang tính rõ ràng khoa học.
GV: Đưa ra trang tính mẫu để học sinh so sánh.
HS: So sánh và nhận xét
? Em hãy nhắc lại các nút lệnh định dạng.
HS: Trả lời.
GV: Để định dạng đầu tiên ta phải chọn ô, khối, cột hay hàng.
? Quan sát h53, h54,h55 em nào có thể thực hiện mẫu trên máy trong 5 phút.
HS:Thực hiện và HS quan sát.
GV: Giới thiệu thêm cách định dạng
Format\Cells và chọn Font
GV: Thực hiện trên máy
HS: Quan sát.
HS: Ghi bài
Hoạt động 2 : Chọn màu phông
GV: HS tìm hiểu thông tin h56 và thực hiện chọn màu phông
HS: Thực hiện và nhận xét.
HS: Ghi bài.
Hoạt động 3 : 3.Căn lề trong ô tính
GV: HS quan sát hình58 và thực hiện thao tác căn trái, căn giữa, căn phải ô tính.
HS: Thực hiện
GV: Giới thiệu nút lệnh Merge and Center: Gộp và căn giữa.
GV: Thực hiện trên máy.
HS: Quan sát và thực hiện lại
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.
Chọn phông chữ: VD vn.time
Chọn cỡ chữ: VD 14
Chọn kiểu chữ: B (đậm), I (nghiêng), U (gạch chân).
Có thể kết hợp 3 kiểu chữ.
a)Thay đổi phông chữ.
b)Thay đổi cỡ chữ
c)Thay đổi kiểu chữ
2. Chọn màu phông
Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng)
Bước 2: Nháy nút Font Color
3.Căn lề trong ô tính
Căn thẳng mép trái ô tính
Căn thẳng mép phải trái ô tính
Căn giữa ô tính
Gộp ô và căn giữa.
GV: Đặt vấn đề
Tiết 38: Hoạt động 4 : Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.(12 phút)
GV; Hướng dẫn thực hiện tăng giảm số chữ số thập phân.
HS: Chú ý quán sát và ghi bài
GV: HS mở trang tính Bang diem cua lop em
Thực hiện thao tác tính trung bình môn học.
? Em có nhận xét gì về ĐTB
HS: Có rất nhiều chữ số thập phân
GV:Để thực hiện được ta thực hiện như hình 62
HS:Thực hiện trong 5 phút
GV: Quan sát nhận xét.
Hoạt động 5 : Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.(15 phút)
GV: Ta thấy các ô, hàng, cột khi soi không thấy. Do đó ta phải tạo đường đường biên. Để phân biệt và so sánh miền dữ liệu ta đổ mầu nền.
HS: Nghiên cứu thông tin hình 63 và hình 65 thực hiện thao tác đổ mầu nền và tạo đường biên.
HS:Thực hiện trên máy trong 7 phút.
GV: Quan sát chỉ dẫn.
GV: Hướng dẫn cách tạo đường biên và thực hiện trên máy.
HS: Quan sát và thực hiện lại
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tăng hay giảm chữ số
Bước 2: Chọn nút lệnh tăng hay giảm
5.Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.
Bài 5:Khi sao chép thì phông chữ và màu chữ không thay đổi
Bài 6: Kết quả là một số thập phân
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Câu 1: Hãy phân biệt nút lệnh Center và merge center
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết này:
Về học bài.
Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Chuẩn bị bài thực hành 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Định dạng trang tính - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc