Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Biết cách sắp xếp dữ liệu dữ liệu trên trang tính.

 2. Kỹ năng:

 Luyện kỹ năng sắp xếp dữ liệu trên trang tính.

 3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức và làm việc hợp lý, khoa học.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK

- Tranh, bảng phụ, phòng máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, thước kẻ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 914Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 24 Ngày soạn: 8/2/ 2014
Tiết: 45 Ngày dạy: 10/2/2014
Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
	Biết cách sắp xếp dữ liệu dữ liệu trên trang tính.
	2. Kỹ năng: 
	Luyện kỹ năng sắp xếp dữ liệu trên trang tính.
	3. Thái độ:
	 Nghiêm túc, có ý thức và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK
- Tranh, bảng phụ, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, thước kẻ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp:
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:7ª1..................,7ª2.................,7ª3...............,7ª4.................,7ª6.....................,
2. Kiểm tra bài cũ: 
* Câu hỏi: 
 * Đáp án: 	
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	
	Trong bảng tính ta thấy các dữ liệu không theo một trật tự nào. Vậy để sắp xếp chúng theo một trật tự thì ta sẽ thực hiện thế nào, các em sẽ được tìm hiểu qua bài học hôm nay.
	* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về sắp xếp dữ liệu
1/ Sắp xếp dữ liệu:
 Để sắp xếp dữ liệu ta thực hiện các bước sau:
-B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột ta cần sắp xếp dữ liệu.
 Khi tạo trang tính, dữ liệu được lưu trong các ô theo đúng thứ tự ta nhập vào. Khi sử dụng có thể ta cần sắp xếp lại chúng để dễ so sánh.
 Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột 
- Ghi bài
- Chú ý lắng nghe
được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Chẳng hạn, để dễ tra cứu tên các bạn trong bảng điểm lớp em thường được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Vậy ta sắp xếp chúng như thế nào?
- Ví dụ Bảng điểm sau. Hãy sắp xếp tổng điểm từ thấp đến cao.
Nhận xét
- Khi sắp xếp tăng dần thì người thấp điểm nhất đứng đầu bảng, còn người cao điểm nhất đứng cuối bảng
- Ghi nhớ nội dung chính
Quan sát trên tranh vẽ và thực hiện trên máy tính cá nhân.
- Kết quả thực hiện
- Chú ý lắng nghe
-B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần) 
Ví dụ:
-B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột E
-B2: Nháy nút trên thanh công cụ
Hoạt động 2: Củng cố
- Hệ thống nội dung kiến thức tiết học.
- Trình bày và thực hiện các bước sắp xếp dữ liệu
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Phát biểu
	4. Dặn dò : 	
- Về nhà học bài và xem tiếp nội dung tiếp theo của bài học,
- Làm bài tập sách giáo khoa
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần: 24	Ngày soạn: 8/2/ 2014
Tiết: 46 Ngày dạy: 10/2/2014
Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU(tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Biết cách lọc dữ liệu và lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) trên trang 
2. Kỹ năng:
 Luyện kỹ năng lọc dữ liệu và lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) trên chương trình bảng tính Excel.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK
- Tranh, bảng phụ, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, thước kẻ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: 
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:7ª1..................,7ª2.................,7ª3...............,7ª4.................,7ª6.....................,
2. Kiểm tra bài cũ: 
* Câu hỏi: 
1. Trình bày cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần
 * Đáp án: 
	 Để sắp xếp dữ liệu ta thực hiện các bước sau:
-B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột ta cần sắp xếp dữ liệu.
-B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần 
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	
	Ở tiết học trước ta đã được tìm hiểu cách sắp xếp dữ liệu, vậy khi ta muốn lọc dữ liệu theo một tiêu chuẩn nào đó và lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) thực hiện thế nào. Việc đó sẽ được tìm hiểu qua tiết học hôm nay.
	* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách lọc dữ liệu
2. Lọc dữ liệu
Thực hiện các thao tác sau
Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn 
- Lắng nghe
các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
 Giới thiệu cách lọc dữ liệu
* Bước 1: Chuẩn bị 
+Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc
+Mở bảng chọn Data\Filter\
AutoFilter. 
*Bước 2: Lọc
 Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột (như hình sau)
- Thực hành trên máy và hướng dẫn
- Sau khi lọcmàn hình chỉ hiển thị kết quả đủ điều kiền còn lại bị ẩn đi.
- Để hiện tất cả dữ liệu của trang tính ta chọn Data\Filter\Show All
(Hiển thị tất cả) mà vẫn tiếp tục làm việc với AutoFilter.
- Để thoát khỏi chế độ lọc ta thực hiện lệnh Data\Filter\AutoFilter thêm một lần nữa
- Chú ý quan sát
- Ghi nhớ nội dung chính
- Quan sát hình
- Chú ý quan sát
- Ghi nhớ kiến thức.
- Ghi bài
- Lên trình bày thao tác trên máy tính
* Bước 1: Chuẩn bị 
+Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc
+Mở bảng chọn Data\Filter\AutoFilter. 
*Bước 2: Lọc
 Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột 
VD: Lọc nước có số lượng huy chương vàng từ 55 trở lên
* Ghi chú:
Để hiện tất cả dữ liệu của trang tính ta chọn Data\Filter\Show All
(Hiển thị tất cả) mà vẫn tiếp tục làm việc với AutoFilter
- Để thoát khỏi chế độ lọc ta thực hiện lệnh Data\Filter\AutoFilter thêm một lần nữa
Hoạt động 2:Tìm hiểucách lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)
3/ Lọc các hàng có giá trị lớn nhất(hay nhỏ nhất):
- Nháy vào nút tiêu đề cột phía trên danh sách chọn ta chọn lựa chọn (Top 10). Và thực hiện các bước sau:
+ Chọn Top(lớn nhất)Hoặc Bottom(nhỏ nhất) 
+ Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc
+ Nháy OK
- Ta có thể lọc dữ liệu theo điều kiện, hoặc có thể lọc và tìm ra các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong trang tính.
- Giới thiệu cách lọc hàng có giá trị lớn nhất: Nháy vào nút tiêu đề cột phía trên danh sách chọn ta chọn lựa chọn Top 10 Và thực hiện các bước sau
- Chú ý lắng nghe
- Ghi nhớ nội dung chính
 2. Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc 
1. Chọn Top(lớn nhất)
Hoặc Bottom(nhỏ nhất) 3. Nháy OK
- Lệnh Top 10 có sử dụng được trong cột có dữ liệu kí tự hay không? vì sao?
-Quan sát hình , theo dõi hướng dẫn
- Trả lời
* Ghi chú: Lệnh Top 10 chỉ sử dụng với cột dữ liệu số không sử dụng với cột dữ liệu kí tự.
Hoạt động3: Củng cố
- Hệ thống lại toàn bộ nội dung bài giảng.
- Nêu các bước lọc dữ liệu lớn nhất của trang tính.
- Nhận xét
- Lắng nghe.
- Thực hiện
	4. Dặn dò : 	
- Xem kĩ kiến thức về lọc dữ liệu và lọc các hàng có giá trị lớn nhất(hay nhỏ nhất).
	- Tìm hiểu trước bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu - Phan Hữu Hà - Trường THCS Liêng Trang.doc