Giáo án Tin học 7 - Tiết 27 - Bài tập

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập lại kiến thức lý thuyết đã được học ở các bài học trước.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng lý thuyết và làm các bài tập.

3. Thái độ: Học tập tự giác, ý thức học tập, có tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra bài cũ:

 Lồng ghép trong nội dung bài ôn tập.

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết chúng ta qua tiết bài tập.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 416Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 27 - Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 19/11/2017
Ngày dạy: 21/11/2017
Tuần: 14
Tiết: 27
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Ôn tập lại kiến thức lý thuyết đã được học ở các bài học trước.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng lý thuyết và làm các bài tập.
3. Thái độ: Học tập tự giác, ý thức học tập, có tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
	Lồng ghép trong nội dung bài ôn tập.
3. Bài mới: 
* Hoạt động khởi động: Để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết chúng ta qua tiết bài tập.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (43’) Lý thuyết
+ GV: Hướng dẫn HS làm bài tập theo hệ thống để kiểm tra 1 tiết:
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng. 
+ GV: Yêu cầu HS trình bày lý do tại sao phải trình bày thông tin dưới dạng bảng.
+ GV: Cho HS tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.
+ GV: Yêu cầu HS chốt về các tính năng chung của chương trình bảng tính.
2. Màn hình làm việc của Excel.
+ GV: Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính.
+ GV: Trang tính là gì?
+ GV: Cho HS trình bày những kiến thức đã được tìm hiểu.
3. Nhập dữ liệu vào trang tính.
+ GV: Ôn lại cách nhập và sửa dữ liệu bằng chữ Việt, di chuyển.
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
1. Bảng tính.
+ GV: Em hãy trình bày các đặc trưng của chương trình bảng tính Excel.
2. Các thành phần chính trên trang tính.
+ GV: Em hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính.
+ GV: Nhận xét kết quả trả lời.
3. Chọn các đối tượng trên trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày cách chọn các đối tượng trên trang tính.
+ GV: Cho HS thực hiện theo tác để các em ghi nhớ.
4. Dữ liệu trên trang tính.
+ GV: Dạng dữ liệu nào thường dùng trên trang tính.
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính.
1. Sử dụng công thức để tính toán.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày các kí hiệu trong Excel.
2. Nhập công thức.
+ GV: Cho HS trình bày các bước nhập công thức.
3. Sử dụng địa chỉ trong công thức.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày cách sử dụng công thức.
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
+ GV: Yêu cầu HS trình bày một số hàm thường dùng các em đã được học ở bài 4.
+ GV: Cho HS trình bày cú pháp ý nghĩa và cách sử dụng.
Bài 5: Thao tác với bảng tính.
+ GV: Cho HS ôn lại các thao tác với bảng tính.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày các thao tác với bảng tính mà các em đã được tìm hiểu.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn gợi mở của GV đưa ra.
+ HS: Củng cố kiến thức về nội dung bài 1.
+ HS: Ôn lại nội dung phần 1 của bài học.
+ HS: Thông tin trình bày dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán,... 
+ HS: Như danh sách lớp, danh sách phòng thi, bảng điểm, ...
+ HS: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin,...
+ HS: Củng cố kiến thức.
+ HS: Giao diện Excel còn có thêm: Thanh công thức; Bảng chọn Data; Trang tính.
+ HS: Trang tính gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính, ... .
+ HS: Củng cố kiến thức.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và quan sát.
+ HS: Ôn lại kiến thức nội dung bài 2.
+ HS: Một bảng tính có nhiều trang tính, bảng tính mới thường gồm 3 trang tính. Để kích hoạt trang tính nháy chuột vào nhãn.
+ HS: Thực hiện ôn tập theo yêu của GV.
+ HS: Ngoài các cột, hàng, ô tính trên trang tính còn có hộp tên, khối, thanh công thức. 
+ HS: Chọn các đối tượng trên trang tính:
- Chọn một ô;
- Chọn một cột;
- Chọn một hàng;
- Chọn một khối.
+ HS: Có hai dạng dữ liệu:
- Dữ liệu số;
- Dữ liệu kí tự.
+ HS: Ôn lại cách thực hiện tính toán trên trang tính.
+ HS: Ôn lại các kí hiệu trong chương trình bảng tính, biết cách chuyển đổi từ công thức toán.
+ HS: Ôn lại các bước nhập công thực và trong chương trình bảng tính.
+ HS: Ôn lại cách sử dụng ô địa chỉ trong công thức.
+ HS: Rèn luyện kỹ năng.
+ HS: Ôn lại các hàm thường dùng mà các em đã học:
- SUM: tính tổng.
- AVERAGE: tính trung cộng.
- MAX: xác định giá trị lớn nhất.
- MIN: xác định giá trị nhỏ nhất.
+ HS: Ôn lại bài:
- Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
- Chèn thêm hoặc xóa cột hàng
- Sao chép và di chuyển dữ liệu
- Sao chép công thức
I. Lý thuyết.
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng. 
2. Màn hình làm việc của Excel.
3. Nhập dữ liệu vào trang tính.
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
1. Bảng tính.
2. Các thành phần chính trên trang tính.
3. Chọn các đối tượng trên trang tính.
4. Dữ liệu trên trang tính.
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính.
1. Sử dụng công thức để tính toán.
2. Nhập công thức.
3. Sử dụng địa chỉ trong công thức.
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
- SUM: tính tổng.
- AVERAGE: tính trung cộng.
- MAX: xác định giá trị lớn nhất.
- MIN: xác định giá trị nhỏ nhất.
Bài 5: Thao tác với bảng tính.
- Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
- Chèn thêm hoặc xóa cột hàng
- Sao chép và di chuyển dữ liệu
- Sao chép công thức
4. Củng cố: 
	- Củng cố trong nội dung bài. 
5. Dặn dò: (1’)
	- Ôn tập. Chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 14 tiet 27_12199739.doc