Giáo án Tin học 7 - Tiết 31 Bài 11 - Học đại số với Geogebra

 BÀI 11: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết tính toán các biểu thức hữu tỉ và đa thức.

- Biết vẽ đồ thị hàm số đơn giản.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được việc tính toán các biểu thức hữu tỉ và đa thức, vẽ đồ thị hàm số đơn giản.

- Thao tác với đối tượng điểm và số.

3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự giác sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:.

7A2:.

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Sử dụng GeoGebra tính P(x) = x2y – 2xy2 + 5xy + 3; Q(x) = 3xy2 + 5x2y – 7xy + 2;

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần mềm GeoGebra.

 

docx 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 31 Bài 11 - Học đại số với Geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/12/2017
Ngày dạy: 12/12/2017
Tuần: 16
Tiết: 31
	BÀI 11: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Biết tính toán các biểu thức hữu tỉ và đa thức.
- Biết vẽ đồ thị hàm số đơn giản.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được việc tính toán các biểu thức hữu tỉ và đa thức, vẽ đồ thị hàm số đơn giản.
- Thao tác với đối tượng điểm và số.
3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự giác sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:................................................................................................................
7A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Sử dụng GeoGebra tính P(x) = x2y – 2xy2 + 5xy + 3; Q(x) = 3xy2 + 5x2y – 7xy + 2;
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần mềm GeoGebra.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (38’) Tạo điểm trên mặt phẳng tọa độ.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện tạo các đối tượng điểm.
+ GV: Làm mẫu các thao tác thực hiện cho HS quan sát.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng thao tác.
+ GV: Thực hiện các ví dụ và đặt vấn đề yêu cầu HS trả lời.
+ GV: Để hiển thị tọa độ hoặc lưới trên mặt phẳng, em sử dụng nút lệnh nào để hiển thị?
+ GV: Ôn lại cho HS cách tạo đối tượng Điểm nhờ sử dụng công cụ vẽ trức tiếp?
+ GV: Cho HS ôn lại các trục trong hệ trục tọa độ.
+ GV: Tọa độ của một điểm bắt đầu từ trục nào?
+ GV: Lấy một số ví dụ về tọa độ điểm trên hệ trục tọa độ: A(1, 2); B(3, 3); C(-3, 2); D(-1, 0)
+ GV: Làm mẫu thao tác thực hiện trên máy tính.
+ GV: Ngoài việc tạo đối tượng Điểm nhờ sử dụng công cụ vẽ trực tiếp ta còn có thể thực hiện thao tác nào ngoài thao tác trên?
+ GV: Cách nhập lệnh để tạo đối tượng Điểm như thế nào, nêu cú pháp thực hiện?
+ GV: Yêu cầu HS trình bày từ ví dụ của GV đưa ra dạng tổng quát.
+ GV: Đưa ra bài tập cho HS thực hiện như sau:
a. A: Trục hoành: 2, trung tung: 1
b. B: Trục hoành: 4, trung tung: -4
c. C: Trục hoành: -2, trung tung: 3
d. D: Trục hoành: -5, trung tung: 2
e. E: Trục hoành: 3, trung tung: 2
f. F: Trục hoành: -3, trung tung: 6
g. G: Trục hoành: 5, trung tung: -2
h. H: Trục hoành: 2, trung tung: -3
i. I: Trục hoành: -4, trung tung: -5
+ GV: Yêu cầu từng HS thực hiện thao tác theo hướng dẫn trên máy.
+ GV: Quan sát hướng dẫn các em thực hiện các thao tác.
+ GV: Giúp đỡ các em thực hiện thao tác còn yếu.
+ GV: Nhận xét các thao tác thực hiện của các em.
+ GV: Cho 2 HS lên bảng thực hiện thao tác. Một em thực hiện tốt, một em thực hiện còn yếu.
+ GV: Yêu cầu các em khác quan sát và nhận xét các thao tác của bạn thực hiện.
+ GV: Cho HS tự rèn luyện các thao tác đã được học.
+ GV: Giúp đỡ hướng dẫn HS thực hiện các thao tác còn yếu.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, quan sát các thao tác của GV thực hiện.
+ HS: Quan sát một lượt các bước thực hiện.
+ HS: Ghi nhớ các bước thực hiện thao tác.
+ HS: Chú ý và trả lời các yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Nháy nút phải chuột lên một vị trí bất kì trong Vùng làm việc, chọn Hệ trục tọa độ hoặc Lưới để hiển thị.
+ HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
+ HS: Chỉ ra trục hoàng và trục tung trong hệ trục tọa độ.
+ HS: Tọa độ của một điểm bắt đầu bằng trục hoành.
+ HS: Điểm A có trục hoành 1 trục tung 2, điểm B có trục hoành 3 trục tung 3, 
+ HS: Quan sát thao tác mẫu nắm bắt thao tác thực hiện.
+ HS: Ngoài việc tạo đối tượng Điểm nhờ sử dụng công cụ vẽ trực tiếp ta còn có thể tạo đối tượng Điểm bằng cách nhập trực tiếp từ dòng Nhập lệnh.
+ HS: Cách thực hiện:
- = (, )
- := (, )
+ HS: Thực hiện các bài tập của GV đưa ra rèn luyện kỹ năng.
a. A = (2, 1)
b. B = (4, -4)
c. C = (-2, 3)
d. D = (-5, 2)
e. E = (3, 2)
f. F = (-3, 6)
g. G = (5, -2)
h. H = (2, -3)
i. I = (-4, -5)
+ HS: Các cá nhân tự thực hiện thao tác đã được quan sát.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện dưới sự hỗ trợ của GV.
+ HS: Lắng nghe sửa chữa các thao tác còn yếu.
+ HS: 2 em lên bảng thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Nhận xét các thao tác bạn thực hiện. Những thao tác đúng và những thao tác tác sai.
+ HS: Tự rèn luyện theo các nhân trên máy.
+ HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
3. Tạo điểm trên mặt phẳng tọa độ.
- Cách nhập lệnh để tạo đối tượng điểm:
- = (, )
- := (, )
4. Củng cố: 
 	- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò: (1’)
	- Xem lại cách thức thực hiện, đọc trước nội dung tiếp theo của bài. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxtuan 16 tiet 31_12224542.docx