Giáo án Tin học 8 - Bài 11: Học vẽ hình với phần mềm geogebra

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Học sinh hiểu được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.

- Hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh học các đối tượng hình học và thiết lập quan hệ giữa các đối tượng này.

2. Kỹ năng

- Biết cách sử dụng phần mềm để vẽ hình học.

3. Thái độ

Có ý thức trong việc ứng dụng phần mềm trong việc học tập của mình

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 626Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 11: Học vẽ hình với phần mềm geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 50
Ngày dạy: 06/03/2010
HỌC VẼ HÌNH HỌC VỚI GEOGEBRA (tt)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Học sinh hiểu được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.
Hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh học các đối tượng hình học và thiết lập quan hệ giữa các đối tượng này.
2. Kỹ năng
Biết cách sử dụng phần mềm để vẽ hình học.
3. Thái độ
Có ý thức trong việc ứng dụng phần mềm trong việc học tập của mình.
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy
Phần mềm
Học sinh
Xem trước bài học ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn lý thuyết
Thực hành trực tuyến
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Kiểm tra bài cũ
Không 
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
Thực hành lại phần lí thuyết đã học trong tiết học 49.
* Nội dung 1: Làm quen với Geogebra
Làm quen với phần mềm Geogebra tiếng viết .
Nhấp đúp vào biểu tượng 
Hoặc vào menu Start \ All Programs\ GeoGebra \ GeoGebra
Giới thiệu màn hình chính 
Hs thực hiện 
cho biết các thành phần trong màm hình chính.
Bảng chọn 
Thanh công cụ
Công cụ di chuyển 
Có thể chọn nhiều đối tượng bằng cách nào?
Hs : Nhấn phím CTRL khi chọn
Khi đang sử dụng công cụ khác chuyển về công cụ di chuyển bằng cách nào ?
 Hs : nhấn phím ESC
GV : lưu có 2 cách 
Nhấn Ctrl + S hoặc chọn Hồ sơ - > lưu
Mở?
Nhấn Ctrl + O hoặc chọn Hồ sơ - > mở
Thoát khởi phần mềm?
Hồ sơ - > mở hoặc Alt + F4
Giáo viên kiểm tra sự hoạt động nhóm của học sinh.
Gọi học sinh lên vẽ biểu diễn.
HỌC VẼ HÌNH HỌC VỚI GEOGEBRA (tt)
1. Làm quen với phần mềm Geogebra tiếng Việt
a) Khởi động
b) Giới thiệu màn hình Geogebra tiếng Việt 
- Bảng chọn 
- Thanh công cụ 
c) Giới thiệu các công cụ làm việc.
- Công cụ di chuyển 
- Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
 Thao tác : Chọn công cụ sau đó chọn đối tượng 
- Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng.
Thao tác : Chọn công cụ sau đó chọn đối tượng 
Các công cụ tạo mối quan hệ hình học. 
Thao tác : Chọn công cụ sau đó chọn đối tượng 
Chú ý : Thay đổi tên điểm, đường thẳng, chọn công cụ di chuyển, lick dúp vào đối tượng cần thay đổi. 
Củng cố và luyện tập
Thực hành lại các thao tác trên.
Hướng dẫn học ở nhà
Xem trước phần còn lại của bài học.
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Học vẽ hình với phần mềm geogebra (2).doc