Giáo án Tin học 8 - Bài 11: Học vẽ hình với phần mềm geogebra

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Học sinh hiểu được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.

- Hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh học các đối tượng hình học và thiết lập quan hệ giữa các đối tượng này.

2. Kỹ năng

- Biết cách sử dụng phần mềm để vẽ hình học.

3. Thái độ

- Có ý thức trong việc ứng dụng phần mềm trong việc học tập của mình.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 844Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 11: Học vẽ hình với phần mềm geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 54
Ngày dạy: 26/03/2010
HỌC VẼ HÌNH HỌC VỚI GEOGEBRA (tt)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Học sinh hiểu được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.
Hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh học các đối tượng hình học và thiết lập quan hệ giữa các đối tượng này.
2. Kỹ năng
Biết cách sử dụng phần mềm để vẽ hình học.
3. Thái độ
Có ý thức trong việc ứng dụng phần mềm trong việc học tập của mình.
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy
Phần mềm
Học sinh
Xem trước bài học ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn lý thuyết
Thực hành trực tuyến
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Kiểm tra bài cũ
Không 
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
Giáo viên yêu cầu học sinh thực hành với các nội dung sau:
* Nội dung 1: Đối tượng hình học
Làm quen với khái niệm đối tượng hình học : điểm, đoạn, đường, tia, hình tròn, cung tròn.
Giới thiệu cho các em làm quen với điểm tự do và điểm phụ thuộc.
Giáo viên thực hành cho học sinh quan sát : điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, giao của hai đối tượng hình học 
Phần mềm Geogebra cho phép hiển thị danh sách tất cả các đối tượng hiện đang có trên màn hình.
Giáo viên dùng lệnh Hiển thị à Hiển thị danh sách đối tượng để hiện/ẩn khung thông tin trên màn hình.
Giáo viên hướng dẫn các em thay đổi thuộc tính của các đối tượng : nhãn đối tượng, kiểu, màu sắc 
Nháy chuột phải lên đối tượng cần thay đổi thuộc tính à Thuộc tính
Tùy theo mục đích sử dụng mà ta chọn thuộc tính phù hợp. Ví dụ muốn đổi tên ta chọn Đổi tên hộp thoại xuất hiện :
Nhập tên cần thay đổi nháy nút Áp dụng để thay đổi, nháy nút Hủy bỏ nếu không muốn thay đổi.
Lưu ý : Giáo viên kiểm tra chặt chẽ việc thực hành theo nhóm của học sinh.
HỌC VẼ HÌNH HỌC VỚI GEOGEBRA (tt)
3. Đối tượng hình học
Xem sách giáo khoa
Củng cố và luyện tập
Thực hành lại các thao tác trên.
Hướng dẫn học ở nhà
Xem lại các thao tác thực hành trên.
Chuẩn bị bài mới.
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Học vẽ hình với phần mềm geogebra (6).doc