Giáo án Tin học 8 - Bài 11: Học vẽ hình với phần mềm geogebra - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

 - HS biết:

Học sinh biết được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh hoạ các đối tượng hình học, thiết lập quan hệ toán học giữa các đối tượng này.

 - HS hiểu:

HS hiểu cách khởi động phần mềm GeoGebra, màn hình làm việc, các thanh công cụ, các nút lệnh và chức năng của chúng

1.2. Kĩ năng:

HS được làm quen với cách khởi động phần mềm GeoGebra, màn hình làm việc, các thanh công cụ, các nút lệnh và chức năng của chúng

1.3. Thái độ:

Có tinh thần hứng thu trong học bộ môn tin cũng như bộ môn Toán.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 701Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 11: Học vẽ hình với phần mềm geogebra - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài:.... Tiết: 43,44
Tuần dạy: 23
 HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀN GEOGEBRA
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: 
	- HS biết:
Học sinh biết được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh hoạ các đối tượng hình học, thiết lập quan hệ toán học giữa các đối tượng này.
	- HS hiểu: 
HS hiểu cách khởi động phần mềm GeoGebra, màn hình làm việc, các thanh công cụ, các nút lệnh và chức năng của chúng
1.2. Kĩ năng: 
HS được làm quen với cách khởi động phần mềm GeoGebra, màn hình làm việc, các thanh công cụ, các nút lệnh và chức năng của chúng
1.3. Thái độ: 
Có tinh thần hứng thu trong học bộ môn tin cũng như bộ môn Toán.
2. TRỌNG TÂM
Khởi động phần mềm, đọc, lưu tệp.
Mô tả màn hình làm việc của GeoGebra.
Làm quen các công cụ: điểm, đường, song song, vuông góc.
Làm quen các công cụ tạo lập đường tròn, biến đổi đối xứng qua tâm và qua trục.
Thay đổi tính chất đối tượng, tạo và huỷ vết chuyển động của đối tượng.
3. CHUẨN BỊ
 Giáo viên: giáo án, máy chiếu
3.1. Học sinh: xem lại về phần mềm đã được học lớp 7
4. TIẾN TRÌNH
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 8a1: 	
Lớp 8a2: 	
4.2. Kiểm tra miệng: không
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: giới thiệu
? Cho biết phần mềm này đã được làm quen chưa?
? Nêu những đối tượng các em đã được học?
? nêu chức năng của phần mềm này
HS: nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi
GV: tuy nhiên ở lớp 7 các em chưa được làm quen với phần mềm tiếng việt.
1. Em đã biết gì về GeoGebra?
Hoạt động 2: Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
? đọc SGK và cho biết:
- cách khởi động
- màn hình chính ?
Bảng chọn là hệ thống các lệnh chính của phần mềm Geogebra. Với phần mềm Geogebra tiếng Việt em sẽ thấy các lệnh bằng tiếng Việt. Chú ý rằng các lệnh trên bảng chọn không dùng để vẽ các đối tượng-hình. Các lệnh tác động trực tiếp với đối tượng hình học được thực hiện thông qua các công cụ trên thanh công cụ của phần mềm
Thanh công cụ của phần mềm chứa các công cụ làm việc chính. Đây chính là các công cụ dùng để vẽ, điều chỉnh và làm việc với các đối tượng.
Khi nháy chuột lên một nút lệnh ta sẽ thấy xuất hiện các công cụ khác cùng nhóm. 
? GV: chia 3 nhóm trình bày
- tác dụng của từng đối tượng
- các thao tác liên quan đến đối tượng
N1: nghiên cứu về các công cụ liên quan đến điểm, đoạn thẳng,đường thẳng
N2: nghiên cứu các công cụ liên quan đến đoạn thẳng,đường thẳng, các công cụ di chuyển
N3: các công cụ di chuyển, các công cụ tạo mối quan hệ hình học
N4: các công cụ tạo mối quan hệ hình học, về các công cụ liên quan đến điểm
Tiết 44: 
các nhóm trình bày kết quả của mình và nhận xét, bổ xung nhau
các công cụ liên quan đến đoạn thẳng đường thẳng
cửa sổ có dạng:
GV: chú ý chỉ nhập kí tự số
HS: vừa thực hiện nói vừa thao tác
GV: khi các em chọn các đối tượng để ý góc trên bên trái cửa sổ hiện thị thao tác thực hiện 
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
a. cách khởi động
Nháy chuột tại biểu tượng 
b) Giới thiệu màn hình GeoGebra tiếng Việt
- Màn hình làm việc chính: bảng chọn, thanh công cụ và khu vực thể hiện các đối tượng
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính 
* Công cụ di chuyển dùng để di chuyển hình, chọn các đối tượng khi thực hiện các lệnh điều khiển thuộc tính của các đối tượng
- Có thể chọn nhiều đối tượng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trong khi chọn
* Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm
Công cụ : tạo một điểm mới. Cách tạo: chọn công cụ và nháy chuột lên một điểm trống trên màn hình hoặc nháy chuột lên một đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng này.
Công cụ dùng để tạo ra điểm là giao của hai đối tượng đã có trên mặt phẳng. 
Cách tạo: chọn công cụ và lần lượt nháy chuột chọn hai đối tượng đã có trên mặt phẳng.
Công cụ dùng để tạo trung điểm của (đoạn thẳng nối) hai điểm cho trước: chọn công cụ rồi nháy chuột tại hai điểm này để tạo trung điểm.
Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng
Các công cụ , , dùng để tạo đường, đoạn, tia đi qua hai điểm cho trước. 
Thao tác: chọn công cụ, sau đó nháy chuột chọn lần lượt hai điểm trên màn hình. 
Công cụ tạo ra một đoạn thẳng đi qua một điểm cho trước và với độ dài có thể nhập trực tiếp từ bàn phím.
Thao tác: chọn công cụ, chọn một điểm cho trước, sau đó nhập một giá trị số vào cửa sổ 
Nháy nút Áp dụng sau khi đã nhập xong độ dài đoạn thẳng. 
Các công cụ tạo mối quan hệ hình học
Công cụ dùng để tạo đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường hoặc đoạn thẳng cho trước.
Thao tác: chọn công cụ, sau đó lần lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc ngược lại chọn đường (đoạn, tia) và chọn điểm. 
Công cụ sẽ tạo ra một đường thẳng song song với một đường (đoạn) cho trước và đi qua một điểm cho trước.
Thao tác: chọn công cụ, sau đó lần lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc ngược lại chọn đường (đoạn, tia) và chọn điểm. 
Công cụ dùng để vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng hoặc hai điểm cho trước.
Thao tác: chọn công cụ, sau đó chọn một đoạn thẳng hoặc chọn hai điểm cho trước trên mặt phẳng.
Công cụ dùng để tạo đường phân giác của một góc cho trước. Góc này xác định bởi ba điểm trên mặt phẳng. 
Thao tác: chọn công cụ và sau đó lần lượt chọn ba điểm trên mặt phẳng. Điểm chọn thứ hai chính là đỉnh của góc này.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Câu 1: ? Hãy nhắc lại những công cụ làm việc chính của phần mềm GeoGebra mà em đã được học?
Đáp án câu 1:
+/ Công cụ di chuyển.
 +/ Các công cụ liên quan đến đối tợng điểm.
 +/ Các công cụ liên quan đoạn,đờng thẳng.
 +/ Các công cụ tạo mối quan hệ hình học
4.5. Hướng dẫn dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này:
	 Học bài vừa ghi. 
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
	Chuẩn bị tiết học tiếp theo của bài này.
RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Học vẽ hình với phần mềm geogebra - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc