Giáo án Tin học 8 - Bài 12: Quan sát hình không gian với phần mềm yenka - Trương Vĩnh Phú - Trường THCS Hòa Hưng

Trình bày cấu trúc và hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

Áp dụng: Cho đoạn chương trình sau:

 j := 20;

 while j < 35="" do="" j="" :="j" +="">

Kết thúc vòng lặp trên j sẽ bằng bao nhiêu?

 

ppt 27 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 894Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 12: Quan sát hình không gian với phần mềm yenka - Trương Vĩnh Phú - Trường THCS Hòa Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔLỚP 8/5KIỂM TRA BÀI CŨTrình bày cấu trúc và hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.Áp dụng: Cho đoạn chương trình sau:	j := 20;	while j < 35 do j := j + 3;Kết thúc vòng lặp trên j sẽ bằng bao nhiêu?Tin Học 8 GV TRƯƠNG VĨNH PHÚTrường THCS Hòa HưngQuan sát hình không gian với phần mềm YenKa1. Giới thiệu phần mềm Yenka:Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa Yenka là phần mềm dùng để tạo các hình khônggian như: Hình chóp, hình nón, hình trụ. Em có thể thay đổi kích thước, thay đổi màu, di chuyển và sắp xếp chúng.Phần mềm Yenka dùng để làm gì ?2. Giới thiệu màn hình làm việc chính:Quan sát hình không gian với phần mềm YenKaa) Khởi động phần mềm:  Các bước khởi động phần mềm: Nháy đúp vào biểu tượng để khởi động phần mềm. Nháy nút Try Basic Version để vào màn hình chính.Để khởi động phần mềm Yenka em làmthế nào?2. Giới thiệu màn hình làm việc chính:Quan sát hình không gian với phần mềm YenKaa) Khởi động phần mềm:Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa2. Giới thiệu màn hình làm việc chính:b) Màn hình chính:Khu vực tạo các đối tượngHộp công cụThanh công cụ Hộp công cụ: dùng để tạo ra các hình không gian. Thanh công cụ: chứa các nút lệnh dùng để điều khiển vàlàm việc với các đối tượng.Hộp công cụ và thanh công cụ dùng để làm gì?Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa2. Giới thiệu màn hình làm việc chính:c) Thoát khỏi phần mềm:Để thoát khỏi phần mềm Yenka em làmthế nào?3. Tạo hình không gian:Quan sát hình không gian với phần mềm YenKaa) Tạo mô hình:Tạo hình trụTạo hình nónTạo hình chópTạo hình lăng trụ Để tạo mô hình, em dùng chuột chọn mô hình và kéo thả chuột ra khu vực tạo các đối tượng của phần mềm. Để tạo mô hình em làm thế nào?Quan sát hình không gian với phần mềm YenKaMô hình được nhìn từ trên xuốngMô hình được nhìn từ góc cạnh khácQuan sát hình không gian với phần mềm YenKaPHIẾU HỌC TẬPQuan sát Hình 1 và tìm ra cách để xoay mô hình theo các góc cạnh khác nhau để được Hình 2.Hình 1Hình 2Xoay mô hình trong không gian 3D:Quan sát hình không gian với phần mềm YenKaPhóng to, thu nhỏ:- Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ.- Đưa con trỏ chuột lên mô hình, nhấn giữ và di chuyển chuột, em sẽ thấy mô hình quay trong không gian 3D. Tương tự thao tác xoay mô hình, em hãy cho biết muốn phóng to hoặc thu nhỏ mô hình em làm như thế nào?Quan sát hình không gian với phần mềm YenKaDịch chuyển khung mô hình:* Lưu ý: Các lệnh sẽ hết tác dụng khi ta thả chuột.Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa3. Tạo hình không gian:b) Các lệnh tạo mới, lưu, mở tệp mô hình:Tạo tệp mớiMở tệp có sẵnLưu tệpLưu tệp với tên khácQuan sát hình không gian với phần mềm YenKa3. Tạo hình không gian:c) Xóa các đối tượng:Muốn xóa một đối tượng em làm như thế nào? Nháy chuột lên hình đó để để chọn (đánh dấu) rồi nhấn phím Delete. Có thể chọn đồng thời nhiều đối tượng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trong khi chọn hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+A để chọn tất cả các đối tượng hiện có trên màn hình.Muốn chọn cùng một lúc nhiều đối tượng em làm như thế nào?BÀI TẬP- Khởi động phần mềm Yenka như thế nào?- Dịch chuyển khung mô hình bằng cách chọn biểu tượng nào trên thanh công cụ?A/ B/ C/ D/ BÀI TẬP- Ghép cột A với cột B sao cho phù hợp?AB1. Savea. Tạo tệp mới2. Open...b. Lưu tệp3. Newc. Mở tệp có sẵng4. Save as...d. Lưu với tên khácA/ 1b-2c-3d-4a	B/ 1b-2c-3d-4aC/ 1d-2c-3a-4b	D/ 1b-2c-3a-4d- Muốn xóa đối tượng em làm như thế nào?4. Khám phá, điều khiển các hình không gian:Quan sát hình không gian với phần mềm YenKaa) Thay đổi, di chuyển: Muốn di chuyển một hình không gian, hãy kéo thả đối tượng đó. Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa4. Khám phá, điều khiển các hình không gian:b) Thay đổi kích thước:- Chọn đối tượng cần thay đổi kích thước. Xuất hiện đường viền và các nút nhỏ trên đối tượng, cho phép tương tác để thay đổi kích thước.Hình trụHình lăng trụ tam giácHình chóp Tam giácHình nónQuan sát hình không gian với phần mềm YenKa4. Khám phá, điều khiển các hình không gian:c) Thay đổi màu cho các hình:- Muốn tô màu, thay đổi màu cho các hình, em dùng công cụ . * Các bước thực hiện tô màu: + Kéo thả một màu ra mô hình. Khi đó trên các hình xuất hiện các chấm đen cho biết hình đó có thể thay đổi màu. + Kéo thả màu vào các chấm đen để tô màu.Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa4. Khám phá, điều khiển các hình không gian:d) Thay đổi tính chất của hình:- Nháy đúp lên đối tượng, hộp thoại mô tả các thông tin, tính chất của đối tượng được mở ra. Ta thực hiện cách thay đổi thông số ở ô Base edge (độ dài cạnh), Height (chiều cao).Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa4. Khám phá, điều khiển các hình không gian:e) Gấp giấy thành hình không gian: Gấp hình phẳng để tạo hình không gian:B1: Chọn hoặc trong hộp công cụ. Kéo thả đối tượng này vào giữa màn hình.B2: Kéo thả chuột để thực hiện thao tác "gấp" hình phẳng này thành hình không gian tương ứng.Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa4. Khám phá, điều khiển các hình không gian:e) Gấp giấy thành hình không gian: Mở hình không gian thành hình phẳng:B1: Nháy đúp chuột lên hình không gian.B2: Nháy nút Open trong hộp thoại tính chất.5. Một số chức năng nâng cao:Quan sát hình không gian với phần mềm YenKaa) Thay đổi mẩu thể hiện hình:b) Quay hình trong không gian:CỦNG CỐDẶN DÒTRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 12. Quan sát hình không gian với phần mềm yenka - Trương Vĩnh Phú - Trường THCS Hòa Hưng.ppt