Giáo án Tin học 8 - Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Nguyễn Thị Tho - Trường THCS Suối Ngô

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

- HS biết: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh

- HS hiểu: thực hiện cơng việc thơng qua lệnh cách tự động.

1.2 Kỹ năng:

 - HS thực hiện được: các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.

 - HS thực hiện thnh thạo: mô tả thuật toán bằng phương pháp liệt kê các bước

1.3 Thái độ

- Thĩi quen: Nghim tc khi sử dụng phịng my

- Tính cch: cĩ thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn.

2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Thuật tốn v mơ tả thuật tốn

3.CHUẨN BỊ :

3.1-GV : phòng máy

3.2-HS: xem trước bài ở nhà

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện

 - Kiểm diện học sinh:

 4.2. Kiểm tra miệng

4.3.Tiến trình bi học

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 536Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Nguyễn Thị Tho - Trường THCS Suối Ngô", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 10 Tiết: 19-20	
Ngày dạy:22/10/2013	
TỪ BÀI TỐN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
1. MỤC TIÊU: 
1.1. Kiến thức: 
- HS biết: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện cơng việc thơng qua lệnh
- HS hiểu: thực hiện cơng việc thơng qua lệnh cách tự động.
1.2 Kỹ năng:
 - HS thực hiện được: các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các cơng việc hay giải một bài tốn cụ thể.
 - HS thực hiện thành thạo: mơ tả thuật tốn bằng phương pháp liệt kê các bước
1.3 Thái độ 
- Thĩi quen: Nghiêm túc khi sử dụng phịng máy
- Tính cách: cĩ thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ mơn.
2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Thuật tốn và mơ tả thuật tốn
3.CHUẨN BỊ :
3.1-GV : phòng máy 
3.2-HS: xem trước bài ở nhà
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
 - Kiểm diện học sinh: 
 	4.2. Kiểm tra miệng
4.3.Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung 
Tiết 19
Hoạt động 1 : Học sinh tìm hiểu khái niệm về bài tốn, thuật tốn(30’)
Mục tiêu: Bài tốn và chương trình
GV:Muốn nhờ máy giải bài tốn này em phải làm những gì ?
HS:Trả lời
GV:Hãy viết các lệnh để giải bài tốn này.
HS:Viết lên bảng phụ
GV:Kiểm tra và chốt mơ hình chương trình giải bài tốn 1.
1. Bài tốn và chương trình
Bài tốn 1 : 
Tính tổng của hai số a và b được gõ vào bàn phím.
=> Viết chương trình gồm các lệnh sau :
GV:Đưa bài tốn 2 lên màn hình.
HS:Đọc và nghiên cứu để tìm cách giải bài tốn.
GV:Viết các lệnh để giải bài tốn 2.
HS:Hoạt động nhĩm viết vào bảng phụ và nộp kết quả khi G yêu cầu.
GV:Nhận xét và chốt mơ hình chương trình trên màn hình.
Bài tốn 2 : 
Tính giá trị của biểu thức P = (a*b-c)/d với a, b, c, d là các số thực tuỳ ý
=> Viết chương trình gồm các lệnh sau :
Tính biểu thức ;
Bắt đầu 
 - Nhập giá trị cho a, b, c, d.
 - Tính tích a*b nhớ kết quả vào P1
 - Tính hiệu P1 – c và nhớ kết quả vào P2
 - Tính thương P2/d và nhớ kết quả vào P.
 - In giá trị của P ra màn hình.
Kết thúc.
HS:Nghiên cứu sơ đồ vị trí rơbốt trong bài 1.
HS:Viết chương trình gồm các lệnh điều khiển rơbốt.
GV:Nhận xét và chốt mơ hinh chương trình trên màn hình.
 Bài tốn 3 :
Hãy điều khiển rơbốt nhặt rác theo sơ đồ bài 1.
=> Viết chương trình gồm các lệnh sau : 
Tiết 20
Hoạt động 2: HS biết các xác định bài tốn là gì. (30’)
Mục tiêu: Bài tốn và xác định bài tốn
GV:Em hiểu thế nào là bài tốn.
HS:Trả lời khái niệm bài tốn.
GV:Muốn giải một bài tốn trước tiên em phải làm gì ?
HS:Các nhĩm - Xác định đầu vào và ra của bài tốn tính diện tích hình tam giác, nấu một mĩn ăn, vượt qua nút nghẽn giao thơng.
GV:Thu nhận kết quả và chốt kiến thức.
2. Bài tốn và xác định bài tốn :
- Bài tốn là một cơng việc hay một nhiệm vụ cần phải giải quyết.
- Muốn giải một bài tốn trước hết phải xác định được giả thiết và kết luận tức đầu vào và đầu ra của bài tốn.
 - Xác định đầu vào và đầu ra của bài tốn tính diện tích hình tam giác, nấu một mĩn ăn, vượt qua nút nghẽn giao thơng (SGK)
4.4.Tổng kết
? Nhắc lại khái niệm về bài tốn, thế nào là đầu vào và đầu ra của bài tốn.
? Thế nào là xác định bài tốn.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học.
Đối với bài học ở tiết học này:
- Xem lại các bài tốn đã học
 Đối với bài học ở tiết học sau:
- Xem trước bài: Từ bài tốn đên chương trình
5.Phục lục

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Từ bài toán đến chương trình - Nguyễn Thị Tho - Trường THCS Suối Ngô.doc