Giáo án Tin học 8 - Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Nguyễn Thị Thuý - Trường THCS Tràng An

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

 1. Kiến thức:

 - Hs biết các bước giải bài toán trên máy tính;

 - Biết chương trình là thể hiện của thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể.

 - Biết mô tả thuật toán bằng phương pháp liệt kê các bước.

 2. Kỹ năng :

 - Rèn luyện kỹ năng về cách giải toán trên máy tính.

 3. Thái độ:

 - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên: Giáo án, SGK, đồ dùng dạy học.

2.Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi, bút.

III. Phương pháp: thuyết trình, giảng giải, nêu và giải quyết vấn đề.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 507Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Nguyễn Thị Thuý - Trường THCS Tràng An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/10/2009	 	 
Ngày giảng: 2/11/2009
Tiết: 19
Bài 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRèNH
I. MỤC tiêu BàI DẠY:
 1. Kiến thức:
 - Hs biết các bước giải bài toán trên máy tính;
 - Biết chương trình là thể hiện của thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể.
 - Biết mô tả thuật toán bằng phương pháp liệt kê các bước.
 2. Kỹ năng :
 - Rèn luyện kỹ năng về cách giải toán trên máy tính.
 3. Thái độ:
 - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Giáo án, SGK, đồ dùng dạy học.
2.Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi, bút.
III. Phương pháp: thuyết trình, giảng giải, nêu và giải quyết vấn đề.
IV. tiến trình lên lớp:
1.Ổn định tổ chức lớp:
Kiểm tra sĩ số:..vắng ..
Ổn định trật tự
 2.Kiểm tra bài cũ:
 ? Thuật toỏn là gỡ?
 ? Làm sao cú thể giải bài toỏn trờn mỏy tớnh? Hóy nờu cỏc bước giải bài toỏn trờn mỏy tớnh?
 Cõu 1: Thuật toỏn là dóy cỏc thao tỏc cần thực hiện theo một trỡnh tự xỏc định để thu được kết quả cần tỡm từ những điều kiện cho trước.
 Cõu 2:Giải bài toỏn trờn mỏy tớnh nghĩa là đưa cho mỏy tớnh dóy hữu hạn cỏc thao tỏc đơn giản (thuật giải) mà nú cú thể thực hiện được để cho ta kết quả. (3đ)
 - Quỏ trỡnh giải bài toỏn trờn mỏy tớnh gồm cỏc bước sau: (2đ)
 + Xỏc định bài toỏn.
 + Mụ tả thuật toỏn.
 + Viết chương trỡnh
 3.Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4. Hoạt động 4:Tỡm hiểu cỏc vớ dụ về thuật toỏn.
Vớ dụ 4: Cho 2 số thực a và b. Hóy cho biết kết quả so sỏnh hai số đú dưới dạng “a lớn hơn b” ,”a nhỏ hơn b” ,”hoặc a bằng b”.
-Gv: Hóy xỏc định điều kiện cho trước và kết quả thu được.
-Gv: Vậy thuật toỏn của bài toỏn này được thể hiện như thế nào ?
-Gv: Tuy nhiờn khi ta thử lại cỏc bước với a=6 và b=5, sau bước 1 ta thu được kết quả “a lớn hơn b”, nhưng khi đến bước 2 ta kiểm tra a<b khi đú ta cú một kết quả nữa là “a bằng b” như vậy ta sẽ cú hai kết quả. Do đú thuật toỏn chưa chớnh xỏc hay núi cỏch khỏc thuật toỏn chưa tối ưu.
-Gv: Võy làm thế nào để thuật toỏn tối ưu.
-Gv: Để thuật toỏn tối ưu ta sẽ làm như sau
Bước 1:Nếu a>b, kết quả là “a lớn hơn b” và chuyển đến bước 3.
Bước 2: Nếu a<b, Kết quả là “ a nhỏ hơn b”; ngược lại a, kết quả là “a bằng b”.
Bước 3: Kết thỳc thuật toỏn.
Vớ dụ 5: Tỡm số lớn nhất trong một dóy A{cỏc số a1,a2,a3,an(n1).
-Gv: Gọi học sinh lờn xỏc định bài toỏn.
-Gv: đối với bài toỏn này thỡ ta sẽ dựng một biến Max để lưu trữ giỏ trị lớn nhất của dóy. Ban đầu ta sẽ cho biến max nhận giỏ trị a1 tiếp theo so sỏnh max với cỏc số cũn lại nếu như Max mà lớn hơn ai gỏn lại ai =max ngược lại tức là max sẽ nhỏ hơn ai lỳc đú ta sẽ gỏn lại ai=max và kết thỳc thuật toỏn và ta tỡm được kết quả lớn nhất.
-Gv: Võy thuật toỏn được mụ tả như thế nào ?
-Gv: Ta cú thể mụ tả thuật toỏn như sau.
Bước 1: Max a1;I 1,
Bước 2: I i+1.
Bước 3: Nếu i>n, chuyển đến bước 5.
Bước 4: Nếu ai> max , Max ai. Trong trường hợp ngược lại (Max ai) ,giữ nguyờn max .Quay lại bước hai.
Bước 5: kết thỳc thuật toỏn.
-Hs: Input: Hai số thực a và b.
Output: Kết quả so sỏnh.
-Hs: Thuật toỏn:
Bước 1: nếu a>b, kết quả là a lớn hơn b
Bước 2: Nếu a<b, Kết quả là” a nhỏ hơn b”; ngược lại, kết quả là “a bằng b”và kết thỳc thuật toỏn.
-Hs: Điều kiện cho trước(Input),(output)
4.Củng cố:
 -Gv: Muốn mụ ta thuật toỏn ta phải làm gỡ?
 -Hs:
 - Xỏc định Input và out put.
 -Đưa ra từng bước để mụ tả thuật toỏn.
 Gv: Hóy trỡnh bày lại vớ dụ 3 Tỡm số lớn nhất trong một dóy số.
 Bước 1: Max a1;I 1,
 Bước 2: I i+1.
 Bước 3: Nếu I > n, chuyển đến bước 5.
 Bước 4: Nếu ai > max , Max ai. Trong trường hợp ngược lại (Max ai) 
 ,giữ nguyờn max .Quay lại bước hai.
 Bước 5: kết thỳc thuật toỏn.
 5.Dặn dò:
 - Hs về nhà làm bài tập 4,5 sgk và học bài.
 V: Rỳt kinh nghiệm:
 ----------------------------&----------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Từ bài toán đến chương trình - Nguyễn Thị Thuý - Trường THCS Tràng An.doc