Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình.

- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.

- Hiểu hoạt động của câu lệnh với số lần biết trước for.do trong Pascal.

- Hiểu lệnh ghép trong Pascal

2. Kỹ năng

- Viết đúng được lệnh for.do trong một số tình huống đơn giản.

3. Thái độ

- Thái độ nghiêm túc cẩn thận, yêu thích học tập bộ môn.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 683Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 37
Ngày dạy: 08/01/2010
CÂU LỆNH LẶP
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình.
Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.
Hiểu hoạt động của câu lệnh với số lần biết trước for...do trong Pascal.
Hiểu lệnh ghép trong Pascal
2. Kỹ năng
Viết đúng được lệnh for...do trong một số tình huống đơn giản.
3. Thái độ
Thái độ nghiêm túc cẩn thận, yêu thích học tập bộ môn. 
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Máy tính, máy chiếu
Học sinh
Xem trước bài ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn trực tuyến
Diễn giải, đàm thoại.
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Kiểm tra bài cũ
Không 
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Các công việc phải thực hiện nhiều lần
Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. ví dụ:
Các ngày trong tuần các em đều lặp đi lặp lại hoạt động buổi sáng đến trường và buổi trưa trở về nhà
Các em học bài thì phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi thuộc bài.
Hãy cho thêm một vài ví dụ trong thực tế trong đời sống hằng ngày mà ta phải thực hiện các thao tác được lặp đi lặp nhiều lần?
Khi viết chương trình máy tính cũng vậy, trong nhiều trường hợp ta cũng phải viết lặp lại nhiều câu lệnh chỉ để thực hiện 1 phép tính nhất định.
* Nội dung 2: Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh
Gọi 1 hs lên bảng vẽ một hình vuông cạnh 1 đơn vị độ dài (20cm) và yêu cầu cả lớp theo dõi bạn thực hiện các thao tác trên bảng.
Yêu cầu 1 HS mô tả các bước bạn vẽ trên bảng.
Vậy khi bạn vẽ 1 hình vuông đã thực hiện bao nhiêu thao tác? (Học sinh có thể chỉ trả lời 4 thao tác là vẽ 4 đoạn thẳng)
Gợi ý thêm thao tác quay thước.
Các thao tác đó như thế nào? 
Như vậy khi vẽ hình vuông có những thao tác lặp đi lặp lại. Thuật toán sau sẽ mô tả các bước để vẽ hình vuông.
Mô tả lại thuật toán trên.
CÂU LỆNH LẶP
1. Các công việc phải thực hiện nhiều lần
- Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều hoạt động được thực hiện lắp đi lặp lại nhiều lần.
- Có những hoạt động mà chúng ta thực hiện lặp với số lần nhất định và biết trước, và những công việc và số lần không biết trước.
2. Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh
VD1: giả sử cần vẽ 3 hình vuông có cạnh 1 đơn vị như sau
Mỗi hình vuông là ảnh của hình bên trái nó dịch chuyển 1 khoảng các 2 đơn vị.
Bước 1: vẽ hình vuông(vẽ liên tiếp 4 cạnh và trở về đỉnh ban đầu)
Bước 2: Nếu số hình vuông đã được vẽ ít hơn 3 , di chuyển bút vẽ về bên phải 2 đơn vị và trở lại bước 1; ngược lại thì kết thúc thuật toán.
VD2: Riêng với 1 bài toán vẽ hình vuông thì thao tác chính là vẽ bốn canhj bằng nhau,hay lặp lại 4 lần thao tác vẽ đoạn thẳng
Thuật toán mô tả các bước để vẽ hình vuông.
Bước 1: k ß 0 (k là số đoạn thẳng đã vẽ được).
Bước 2: k ß k+1. Vẽ đoạn thẳng 1 đơn vị độ dài và quay thước 900 sang phải.
Bước 3: Nếu k<4 thì quay lại bước 2; ngược lại kết thúc.
* k là biến đếm
Vd3: Thuật toán tính
S= 1+2+3+  + 100
Bước 1: S ß 0; i ß 0.
Bước 2: i ß i + 1
Bước 3: nếu i ‚ 100, thì S ß S + i và quay lại bước 2; ngược lại kết thúc.
* i là biến đếm
Mô tả thuật toán trên gọi là cấu trúc lặp.
Mọi ngôn ngữ lập trình đều có cách chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lặp chỉ với 1 câu lệnh. Đó là câu lệnh lặp
Củng cố và luyện tập
Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp lại trong cuộc sống hàng ngày.
Cho biết tác dụng của câu lệnh lặp với số lần biết trước.
Hướng dẫn học ở nhà
Học bài
Xem phần còn lại của bài học
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Câu lệnh lặp (6).doc