Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp

I/ MỤC TIÊU:

1- Kin thc: HS

- Biết nhu cầu cần cĩ cấu trc lặp trong ngơn ngữ lập trình;

- Biết ngơn ngữ lập trình dng cấu trc lặp để chỉ dẫn my tính thực hiện lặp đi lặp lại cơng việc no đĩ một số lần;

- Hiểu hoạt động của cu lnh lặp với số lần biết trước for . do trong Pascal;

- Biết lệnh ghp trong Pascal.

2- Kĩ năng:

- Viết đng lệnh for.do trong một số tình huống đơn giản;

- Hiểu cch viết đng cc quy tắc, c php trong ngơn ngữ cụ thể khi dng vịng lặp for;

- Đọc hiểu được chương trình cĩ sử dụng vịng lặp for.do;

3- Thái độ:

- Nhận thức được vai trị quan trọng của vịng lặp xc định for.do l gip thực hiện cc cơng việc lặp lại nhiều lần một cch khoa học, nhanh chĩng, khơng di dịng, trnh nhm chn, dễ sai sĩt v tốn thời gian;

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 746Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 
Ngày soạn .......
- Lớp 8 Tiết 39: 
Bài 7
CÂU LỆNH LẶP
I/ MỤC TIÊU: 
1- KiÕn thøc: HS
- Biết nhu cầu cần cĩ cấu trúc lặp trong ngơn ngữ lập trình;
- Biết ngơn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại cơng việc nào đĩ một số lần;
- Hiểu hoạt động của câu lênh lặp với số lần biết trước for ... do trong Pascal; 
- Biết lệnh ghép trong Pascal.
2- Kĩ năng: 
- Viết đúng lệnh for...do trong một số tình huống đơn giản;
- Hiểu cách viết đúng các quy tắc, cú pháp trong ngơn ngữ cụ thể khi dùng vịng lặp for; 
- Đọc hiểu được chương trình cĩ sử dụng vịng lặp for...do;
3- Thái độä: 
- Nhận thức được vai trị quan trọng của vịng lặp xác định for...do là giúp thực hiện các cơng việc lặp lại nhiều lần một cách khoa học, nhanh chĩng, khơng dài dịng, tránh nhàm chán, dễ sai sĩt và tốn thời gian; 
- Cĩ ý thức trong học tập.
II/ CHUẨN BỊ BÀI HỌC: 
 1. Giáo viên: 	- Giáo án, máy Projector, bảng và bút;
 	 	- Một số ví dụ bài tập về vịng lặp for...do;
 2. Học sinh: 	- SGK, dụng cụ học tập.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: Câu điều kiện, cấu trúc rẽ nhánh	
 3. Bài mới: 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Hoạt động 1: Giới thiệu các cơng việc phải lặp nhiều lần
1. Các cơng việc phải thực hiện nhiều lần:
- Lặp với số lần nhất định và biết trước. 
+ VD: Đánh răng mỗi ngày 2 lần, ngày ăn cơn 3 lần,...
- Lặp với số lần khơng thể xác định trước. 
+ VD: Học cho đến khi thuộc bài.
- GV hỏi: Trong đời sống hằng ngày cĩ rất nhiều cơng
việc được lặp đi lặp lại, em nào cho biết một vài ví dụ?
- GV cho thêm vào ví dụ: mỗi sáng thứ 2 đều chào cờ đầu tuần, hoặc cơ giáo lặp đi lặp lại việc gọi học sinh lên trả bài và ghi điểm, cơ giáo sẽ ngừng lại cho đến khi đã vào điểm cho tất cả học sinh....
- GV chốt lại: đĩ là các cơng việc, các hoạt động được thực hiện bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, được chia làm 2 kiểu lặp: lặp với số lần nhất định, biết trước và lặp với số lần khơng xác định được.
- GV hỏi: ví dụ nào là lặp với số lần xác định được, ví dụ nào là lặp với số lần khơng xác định được?
GV: Nhận xét đánh giá 
- GV cho học sinh ghi vào vở 
Thảo luận trả lời: 
Tiếng gà gáy mỗi sáng, tiếng trống trường sau mỗi tiết học, đánh răng trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy...
- Hằng ngày em đi học ...
HS lắng nghe
Một vài học sinh trả lời
HS Lắng nghe 
HS ghi vào vở 
Hoạt động 2: Giới thiệu câu lệnh lặp, cấu trúc lặp.
2. Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh:
- GV: Cho một số ví dụ để hoc sinh trình bày thuật tốn. GV nhận xét và đưa ra kết luận.
- Xét VD1: Vẽ 3 hình vuơng bằng nhau
Ta phải vẽ lần lượt 3 hình. Nhưng với câu lệnh lặp, ta chỉ cần vẽ một hình vuơng, rồi lặp lại cho 2 hình vuơng kia. Ta cĩ thuật tốn như thế nào?
- Gọi một HS nêu thuật tốn.
- GV: nhận xét, giải thích các bước lặp của thuật tốn
VD1:HS quan sát
- Một HS nêu thuật tốn:
B1: Vẽ hình vuơng đầu tiên
B2: Xét nếu hình vuơng vẽ được ít hơn 3 thì di chuyển về phải 2 đơn vị, trở về bước 1để tiếp tục vẽ; Ngược lại kết thúc thuật tốn.
- HS: thảo luận, bổ sung
- Cấu trúc lặp được sử dụng để chỉ thị cho máy tính thực hiện lặp đi lặp lại một hoạt động nào đĩ cho đến khi một điều kiện nào đĩ được thỏa mãn. 
- Câu lệnh lặp là “cách” để chỉ thị máy tính thực hiện cấu trúc lặp.
VD2: Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên 
S= 1+2+3+...+100.
Gọi một học sinh nêu thuật tốn.
- GV: nhận xét, giải thích các bước lặp của thuật tốn.
VD3: In ra màn hình số lần lặp từ 15
- GV: nhận xét, giải thích các bước lặp của thuật tốn
* Qua 3 ví dụ GV giải thích đưa ra kết luận: Cách mơ tả các hoạt động trong thuật tốn như ở các ví dụ được gọi là cấu trúc lặp. Vậy cấu trúc lặp cĩ vai trị gì?
- GV: chốt lại cho HS ghi vào vở
* Giải thích câu lệnh lặp: là cách để điều kiển máy tính thực hiện cấu trúc lặp. 
VD2: Một HS nêu thuật tốn:
B1: S ¬ 0; i ¬ 0
B2: i ¬ i + 1
B3: nếu i<=100 thì 
S ¬ S+i và quay lại B2
B4: kết thúc thuật tốn
- HS: thảo luận, bổ sung
VD3: HS trình bày thuật tốn:
B1: i ¬1
B2: Viết ra lần lặp thứ i, i+1
B3: nếu i<=5 thì quay lại B2
B4: Kết thúc thuật tốn
- HS: thảo luận, bổ sung
- HS thảo luận trả lời
HS ghi vào vở 
Hoạt động 3: Cấu trúc câu lệnh lặp
3. Ví dụ về câu lệnh lặp:
* Cấu trúc: 
for := 
 to do ;
Trong đĩ:
- Biến đếm: là biến thường cĩ kiểu nguyên;
- Giá trị đầu, giá trị cuối: là các biểu thức cĩ cùng kiểu với biến đếm. Giá trị cuối phải lớn hơn hoặc bằng giá trị đầu;
- Trở lại với VD2: minh họa với ngơn ngữ pascal:
Cấu trúc lặp đã được mơ tả bằng câu lệnh lặp của ngơn ngữ pascal.
- GV hỏi: dựa vào ví dụ, mời 1 
bạn lên viết cấu trúc câu lệnh lặp.
- GV nhận xét đưa ra cấu trúc câu lệnh lặp..
- GV cùng HS phân tích cú pháp:
+ Giá trị đầu, giá trị cuối luơn là kiểu dữ liệu gì?
+ biến đếm: biến đầu tiên được gán giá trị đầu, mỗi lần thực hiện thì biến đếm tăng 1 đơn vị từ giá trị đầu đến giá trị cuối. Vậy biến đếm cĩ kiểu dữ 
liệu gì? Giá trị cuối như thế nào so với giá trị đầu?
- Cùng học sinh phân tích hoạt động: Đầu tiên biến đếm gán bằng giá trị đầu, sau đĩ giá trị biến đếm tăng dần 1 đơn vị từ giá trị đầu đến giá trị cuối. và câu lệnh được thực hiện mỗi lần tăng biến đếm cho đến khi biến đếm vượt quá giá trị cuối thì kết thúc.
HS quan sát ví dụ
- HS lên viết cấu trúc
- Thảo luận nhận xét
- Dữ liệu kiểu số nguyên
- HS trả lời: kiểu nguyên, giá trị cuối >= giá trị đầu
- HS ghi vào vở
- HS lắng nghe
V- CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
1/ Củng cố : Nhắc lại câu lệnh lặp
- GV gọi HS trả lời câu hỏi 2 và 3: Sgk/60
2/ Hướng dẫn về nhà:
a) Bài vừa học: 
- HS nắm vững nội dung của bài vừa học.
- Cho bài tập về nhà.
b) Bài sắp học: Bài 7: “Câu lệnh lặp” (tt)
- Tìm hiểu một vài ví dụ sử dụng cấu trúc câu lệnh lặp for  do.
- Cách tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Câu lệnh lặp.doc