Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- HS biết:

Biết viết những chương trình có chứa câu lệnh lặp.

- HS hiểu:

Hiểu được câu lệnh lặp sử dụng trong hoàn cảnh nào.

1.2. Kỉ năng:

- Viết chương trình Pascal có câu lệnh For do

- Sử dụng câu lệnh ghép

1.3. Thái độ:

- Rèn luyện kỷ năng đọc và hiểu chương trình.

2. TRỌNG TÂM

- Viết chương trình in ra bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím.

- Chỉnh sửa chương trình.

- Sử dụng câu lệnh ghép if then và for do lồng nhau.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 606Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 5 – tiết: 41,42
Tuần dạy: 22
SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR... DO
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
- HS biết:
Biết viết những chương trình có chứa câu lệnh lặp.
- HS hiểu:
Hiểu được câu lệnh lặp sử dụng trong hoàn cảnh nào.
1.2. Kỉ năng:
- Viết chương trình Pascal có câu lệnh For  do
- Sử dụng câu lệnh ghép
1.3. Thái độ:
- Rèn luyện kỷ năng đọc và hiểu chương trình.
2. TRỌNG TÂM
Viết chương trình in ra bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím.
Chỉnh sửa chương trình.
Sử dụng câu lệnh ghép ifthen và fordo lồng nhau.
3. CHUẨN BỊ
3.1.Giáo viên: Chuẩn bị phòng máy và nội dung thực hành
3.2. Học sinh: Hiểu và biết vận dụng câu lệnh vòng lặp For  do. Đồ dùng học tập: Sách, vở...
4. TIẾN TRÌNH
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
- Lớp 8a1:	 
- Lớp 8a2: 	
4.2. Kiểm tra miệng: không
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
HĐ1:GV: Gõ chương trình thực hiện chào hỏi các bạn trong lớp (trong nhóm)
HS gõ chương trình theo yêu cầu của GV.
GV nhắc nhở HS thực hành.
Bài 1/62 - SGK: Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả.
GV yêu cầu HS thực hành các nội dung a, b, c trong SGK.
HS thực hành theo hướng dẫn của các nội dung a, b, c trong SGK.
Sau khi HS thực hiện các nội dung theo yêu cầu của bai tập 1 ® GV cho HS tập trung tìm hiểu câu lệnh: for i:=1 to 10 do writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i:3);
Tiết 42- HĐ2: GV cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành một bảng tiến trình thực hiện của câu lệnh trên:
Bước
i
i £ 10 ?
writeln(N,'.',i,' = ', N*i)
1
1
Đúng
3.1 = 3
2
2
Đúng
3.2 = 6
3
3
Đúng
3.3 = 9
4
4
Đúng
 3.4 = 12
5
5
Đúng
3.5 = 15
6
6
Đúng
3.6 = 18
7
7
Đúng
3.7 = 21
8
8
Đúng
3.8 = 24
9
9
Đúng
3.9 = 27
10
10
Đúng
3.10 = 30
11
11
Sai
Không thực hiện lệnh writeln(). Kết thúc vòng lặp
Bài 2/tr 63 - SGK: HS chỉnh sửa chương trình theo hướng dẫn của bài tập 2.
* GV giới thiệu cho HS một câu lệnh mới là thủ tục đưa con trỏ tới một ví trị mong muốn trên màn hình (màn hình soạn thảo văn bản) GotoXY(). Giới thiệu cùng với thủ tục GotoXY là các hàm lấy vị trí cột WhereX, vị trí dòng WhereY hiện thời của con trỏ. 
Bài 3/ 64 - SGK: 
GV cho HS tiếp tục thực hành bài 3/ 64- SGK
HS thực hành theo những nội dung yêu cầu của bài 3.
- ở bài 3 này GV đưa ra ví dụ bài toán cổ: 
Vừa gà vừa chó
 Bó lại cho tròn
 Ba mươi sáu con 
 Một trăm chân chẵn.
* Mỗi bài thực hành GV kiểm tra nhắc nhở, và giải thích để HS nắm vững ý nghĩa của mỗi câu lệnh.
Program Chao_hoi;
uses crt;
	var Ten: string;
Begin
For i:= 1 to 3 do 
	Begin
	write('Nhap ten cua ban'); Readln(Ten);
	write('Chao ban ', Ten);
	end;
readln;
End.
Chương trình giải bài toán: 
	Var ga, cho : byte;
	Begin
	for ga:=1 to 35 do
	for cho:=1 to 35 do 
	if (ga*2 + cho*4 = 100) and (ga + cho = 36) then
	writeln('So ga la: ', ga, '; So cho la: ', cho);
	Readln;
	End.
Hoặc:
Program Ga_Cho;
 var ga, cho:byte;
Begin
For cho:= 1 to 24 do
 Begin
 ga:= 36 - cho;
 if (2*ga + 4*cho = 100) then 
writeln('Ga: ', ga, ', Cho: ',cho);
 end;
readln;
End. 
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- GV yêu cầu HS đọc phần tổng kết (tr 65 - SGK)
- GV nhận xét buổi thực hành (đánh giá ý thức học tập của mỗi em ® cho điểm HS1)
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này:
 Tiếp tục sử dụng câu lệnh điều kiện và câu lệnh vòng lặp For do để viết chương trình giải các bài toán đơn giản.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
 Đọc bài đọc thêm 1 " Tính số gần đúng " tr 65 - SGK.
Nghiên cứu bài 8: “Lặp với số lần chưa biết trước”. Trả lời các câu hỏi:
? Hoạt động lập với số lần chưa biết trước diễn ra ntn?
? Trình bày một số ví dụ về lệnh lặp chưa biết trước?
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Câu lệnh lặp - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc (2).doc