Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình;

- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cầu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.

- Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước.

- Hiểu lệnh ghép.

2. Kĩ năng: Viết đúng được lệnh lặp với số lần biết trước trong một số tình huống đơn giản.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12/01/2015
Ngày day: 14/01/2015
Tuần 21
Tiết: 41 
BÀI 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình;
- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cầu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.
- Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước.
- Hiểu lệnh ghép.
2. Kĩ năng: Viết đúng được lệnh lặp với số lần biết trước trong một số tình huống đơn giản.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
8A1:
8A2:
8A3:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp.
+ GV: Đưa ra ví dụ 5 SGK để HS tìm hiểu.
+ GV: Cho HS nhắc lại về thuật toán tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên đã được học.
+ GV: Cho HS ôn lại các kiến thức liên quan đến thuật toán có sự mô tả giống với yêu cầu của ví dụ.
+ GV: Trình bày cách tính tổng N số tự nhiên đầu tiên dựa trên việc liên hệ thuật toán đã được mô tả.
+ GV: Giải thích cho HS tại sao lại sử dụng vòng lặp trong bài toán này.
+ GV: Đưa ra ví dụ minh họa.
+ GV: Yêu cầu HS vận dụng giải thích vòng lặp của cách tính trên và mô tả vòng lặp tính tổng của 5 số tự nhiên đầu tiên.
+ GV: Cho HS thực hiện thảo luận theo nhóm nhỏ trình bày các nội dung theo yêu cầu của GV.
+ GV: Cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận của mình. 
+ GV: Cho các nhóm khác nhận xét bổ xung kết quả của các nhóm bạn.
+ GV: Nhận xét hướng dẫn sửa sai cho các nhóm.
+ GV: Chạy chương trình kiểm chứng cho HS quan sát.
+ GV: Thực hiện với một số tự nhiên lớn, yêu cầu HS cho nhận xét.
+ GV: Giới thiệu cho HS về kiểu khai báo mới.
+ GV: Lưu ý cho HS kiểu khai báo trong chương trình này.
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình.
+ GV: Đưa ra ví dụ 6 SGK để HS tìm hiểu.
+ GV: Giới thiệu về N!.
+ GV: Tương tự ví dụ 5 yêu cầu HS chỉ ra cách tính tích N số tự nhiên đầu tiên.
+ GV: Giải thích các thực hiện tính tích của N số tự nhiên đầu tiên.
+ GV: Giải thích cho HS vì sao lại sử dụng vòng lặp trong bài toán này.
+ GV: Yêu cầu HS giải thích về vòng lặp của cách tính trên và mô tả vòng lặp tính tích của 5 số tự nhiên đầu tiên.
+ GV: Thực hiện các bước tương tự ví dụ 5 yêu cầu HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả đạt được.
+ GV: Cho các nhóm trình bày kết quả tự nhận xét GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học.
+ GV: Đưa ra các ví dụ minh họa và chạy chương trình kiểm chứng.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài cho HS ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Đọc thông tin ví dụ 5 SGK để tìm hiểu về bài toán.
+ HS: Thuật toán:
1: SUM ß 0; i ß 0.
2: i ß i + 1.
3: Nếu i ≤ 100, SUM ß SUM + i và quay lại bước 2.
4: Thông báo KQ và kết thúc.
+ HS: Cách thực hiện. Đặt một biến tổng là S, ta có:
S = 1 + 2 + 3 + ... + n.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và hiểu nội dung bài.
+ HS: Quan sát ví dụ và hiểu bài.
+ HS: Thực hiện như sau:
Lần lặp thứ
i
S := S + i
Tổng S
1
1
1
1
2
2
1 + 2
3
3
3
3 + 3
6
4
4
6 + 4
10
5
5
10 + 5
15
+ HS: Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
+ HS: Nhận xét bổ xung các ý cho nhóm bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe, hiểu nội dung bài học.
+ HS: Quan sát kết quả nhận được sau khi chạy chương trình.
+ HS: Kết quả có số lớn nên kiểu khai báo không đáp ứng được.
+ HS: Chú ý lắng nghe tìm hiểu về kiểu dữ liệu mới.
+ HS: Biết thêm về kiểu khai báo mới của Pascal, kiểu longint.
+ HS: Quan sát trả lời các yêu cầu của GV và tìm hiểu về ý nghĩa của câu lệnh.
+ HS: Đọc thông tin ví dụ 6 SGK để tìm hiểu về bài toán.
+ HS: Lắng nghe nhận biết.
+ HS: Thực hiện tính ta có:
N! = 1.2.3...N.
+ HS: Vận dụng kiến thực toán học thực hiện theo hướng dẫn.
+ HS: Lắng nghe và hiểu nội dung yêu cầu về cách thực hiện.
+ HS: Thực hiện như sau:
Lần lặp thứ
i
P := P*i
Tích P
1
1
1
1
2
2
1*2
2
3
3
2*3
6
4
4
6*4
24
5
5
24*5
100
+ HS: Thực hiện dưới sự điều hành của GV để tìm hiểu nội dung bài học.
+ HS: Thực hiện ví dụ và quan sát kết quả nhận được.
+ HS: Lắng nghe ghi nhớ nội dung bài học.
4. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp.
- Xem SGK/59 – 60.
4. Củng cố 
	- Củng cố về cách sử dụng câu lệnh lặp. 
5. Dặn dò:
 	- Học bài, chuẩn bị cho nội dung bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Câu lệnh lặp - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long.doc