Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc Turbo Pascal, làm quen với màn hình soạn thảo Turbo Pascal

- Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.

- Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.

- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.

- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình

2. Kỹ năng

- Soạn thảo chương trình

- Dịch và chạy chương trình

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 770Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 6
Ngày dạy: 04/09/2009
Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL (tt)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc Turbo Pascal, làm quen với màn hình soạn thảo Turbo Pascal
Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.
Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.
Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả. 
Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình
2. Kỹ năng
Soạn thảo chương trình
Dịch và chạy chương trình
3. Thái độ
Nghiêm túc trong thực hành
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy tính có phần mềm Pascal
Máy chiếu
Học sinh
Sách giáo khoa
Đọc trước bài thực hành
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn
Thực hành trực tuyến
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Ổn định trật tự
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài 3 trên màn hình lớn
Hướng dẫn học sinh nhận biết và sửa lỗi.
Yêu cầu học sinh trả lời: lỗi gì? Cách sửa?
Lỗi trên là do thiếu từ khóa “BEGIN”, chúng ta chỉ cần thêm từ khóa này vào đúng vị trí là đúng.
Yêu cầu học sinh trả lời: lỗi gì? Cách sửa?
Lỗi này là do thiếu dấu “.” ở vị trí sau từ khóa End
Giáo viên yêu cầu học sinh xác định lỗi trong hình trên.
Lỗi trên do thiếu dấu “;” giữa các câu lệnh.
Yêu cầu học sinh đọc phần Tổng kết trong sách giáo khoa.
Yêu cầu các em thoát khỏi và không lưu lại các chỉnh sửa.
LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL (tt)
3. Chỉnh sửa chương trình và nhận biết một số lỗi
Lưu ý: 
Pascal không phân biệt chữ hoa, chữ thường: begin, BeGin hay BEGIN đều đúng.
Các từ khóa của Pascal trong bài là: program, begin, end, uses.
Lệnh kết thúc chương trình là end. (có dấu chấm), mọi thông tin đứng sau lệnh này bị bỏ qua trong quá trình dịch chương trình.
Dấu chấm phẩy (;) được dùng để phân cách các lệnh trong Pascal.
Lệnh Writeln in thông tin ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. Có thể in thông tin dưới dạng văn bản hoặc số,  văn bản cần in ra bằng câu lệnh phải được đặt trong cặp dấu nháy đơn.
Lệnh tương tự như Writeln như không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.
Câu lệnh Clrscr dùng để xóa màn hình kết quả và chỉ được sử dụng khi đã khai báo thư viện Crt. Thư viện Crt chứa các lệnh viết sẵn để thao tác với màn hình và bàn phím
Củng cố và luyện tập
Nêu lại các bước thực hiện để hoàn tất một chương trình.
Chú ý các dấu sau mỗi lệnh
Pascal không phân biệt chữ hoa chữ thường.
Hướng dẫn học ở nhà
Làm bại các bài tập
Đọc phần Tổng kết trang 18 và Bài đọc thêm trang 19
Chuẩn bị bài mới
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1. Làm quen với turbo pascal (4).doc