Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Thực hiện các thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP.

- Thực hiện được các thao tác mở bảng chọn và chọn lệnh.

- Soạn thảo một chương trình Pascal đơn giản.

- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.

- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình.

1.2/ Kĩ năng:

- Biết soạn thảo một chương trình Turbo Pascal đơn giản.

- Biết chạy một chương trình cụ thể trong môi trường lập trình Turbo Pascal.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Giáo án, phòng máy, máy chiếu (nếu có).

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 830Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THỰC HÀNH 1:
LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 5-6
Tuần: 03
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức:
- Thực hiện các thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP.
- Thực hiện được các thao tác mở bảng chọn và chọn lệnh.
- Soạn thảo một chương trình Pascal đơn giản.
- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.
- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình.
1.2/ Kĩ năng: 
- Biết soạn thảo một chương trình Turbo Pascal đơn giản.
- Biết chạy một chương trình cụ thể trong môi trường lập trình Turbo Pascal.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Giáo án, phòng máy, máy chiếu (nếu có).
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- HS1: Hãy cho biết cấu trúc của một chương trình Turbo Pascal và cách đặt tên trong chương trình.
- HS2: Hãy nêu các bước để viết và chạy một chương trình Turbo Pascal. Cho biết sự khác nhau cơ bản giữa từ khóa và tên trong chương trình.
- Cho HS nhận xét. GV cho điểm.
- HS1: Lần lượt trả lời.
- HS2: Lần lượt trả lời.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Nêu cách để khởi động Turbo Pascal.
- Ta có thể khởi động bằng cách nháy đúp chuột vào tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này.
- Nêu cách thoát khỏi chương trình Pascal.
- Ta có thể sử dụng tổ hợp phím Alt + X để thoát khỏi TP.
- Yêu cầu HS thực hiện khởi động, thoát khỏi TP bằng nhiều cách. 
- Yêu cầu HS quan sát màn hình của TP và so sánh với hình 11 SGK
- Nháy đúp vào biểu tượng Turbo Pascal ở trên màn hình nền.
- Học sinh chú ý lắng nghe và ghi nhớ kiến thức.
- Chọn Menu File \ Exit.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện và nhận xét.
Hoạt động 2: Nhận biết các thành phần trên màn hình Turbo Pascal.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Giới thiệu các thành phần trên màn hình TP. 
- Nhấn phím F10 để mở bảng chọn. Để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn ta sử dụng phím nào?
- Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn.
- Yêu cầu HS thực hiện mở các bảng chọn và quan sát các lệnh có trong đó.
- Yêu cầu HS thoát khỏi TP và tắt máy.
- HS quan sát.
- Để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn, ta sử dụng phím mũi tên sang trái và sang phải.
- Học sinh thực hiện các thao tác theo yêu cầu của giáo viên.
- HS thực hiện.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: Nhận xét tiết thực hành.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- HS học bài kết hợp SGK.
- Thực hành lại (nếu có điều kiện).
- Xem trước phần còn lại - SGK.
===========================================================
Tiết 2:
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi: Thực hiện các cách khởi động, thoát khỏi TP, các thao tác mở và quan sát các lệnh trong các bảng chọn.
- Yêu cầu HS nhận xét. GV chấm điểm.
- HS trả lời.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Soạn thảo chương trình đơn giản.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Yêu cầu HS soạn thảo chương trình sau:
	Program CT_dau_tien;
	Uses crt;
	Begin
	 Clrscr;
	 Writeln(‘Chao cac ban’);
	 Writeln(‘ Toi la Turbo Pascal’);
	End.
- Yêu cầu HS dịch chương trình, sửa lỗi (nếu có).
- Yêu cầu HS chạy chương trình.
- Nhấn phím F2 hoặc lệnh File \ Save để lưu chương trình.
- Quan sát HS thực hành, uốn nắn kịp thời những sai sót (nếu có).
- Học sinh soạn thảo chương trình trên máy tính theo hướng dẫn của giáo viên.
- Nhấn phím F9 để dịch chương trình. Tiến hành sửa lỗi nếu có.
- Nhấn Ctrl + F9 để chạy chương trình.
- Tiến hành lưu theo hướng dẫn.
Hoạt động 2: Chỉnh sửa chương trình và nhận biết một số lỗi.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 3 trang 18 - SGK.
- Yêu cầu HS thực hiện theo yêu cầu SGK.
- Quan sát HS thực hiện.
- 1 HS thực hiện.
- HS thực hiện theo yêu cầu SGK và quan sát để nhận biết một số lỗi.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Yêu cầu HS đọc phần tổng kết SGK,.
- GV giải thích ý nghĩa của phần tổng kết.
- Nhận xét tiết thực hành.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- HS học bài kết hợp SGK.
- Thực hành lại (nếu có điều kiện).
- Xem trước bài 3 - SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1. Làm quen với turbo pascal - Trần Trung Hiếu.doc