Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Giúp học sinh tiếp tục làm quen cách soạn thảo, chỉnh sửa, biên dịch và chạy chương trình.

- Giúp học sinh làm quen với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

2. Kỹ năng

- Soạn thảo chương trình

- Dịch và chạy chương trình

3. Thái độ

- Nghiêm túc khi thực hành

II. Chuẩn bị

1. Thầy giáo

- Phòng máy

- Máy chiếu

2. Học sinh

- Sách giáo khoa

- Đọc trước bài học ở nhà

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 834Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 9
Ngày dạy: 18/09/2009
Bài thực hành 2: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Giúp học sinh tiếp tục làm quen cách soạn thảo, chỉnh sửa, biên dịch và chạy chương trình.
Giúp học sinh làm quen với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.
2. Kỹ năng
Soạn thảo chương trình
Dịch và chạy chương trình
3. Thái độ
Nghiêm túc khi thực hành
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy
Máy chiếu
Học sinh
Sách giáo khoa
Đọc trước bài học ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Diễn giải, thuyết trình.
Thực hành trực tuyến
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Ổn định học sinh
Kiểm tra bài cũ
1. Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây:
 	Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('5+20=',20+5);
2. Xác định kết quả của các biểu thức dưới đây:
	a) 15 - 8 ’ 3;	b) (20 - 15)2 ≠ 25;
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Giới thiệu nội dung thực hành
Giáo viên giới thiệu bài tập cần thực thành để các nhóm chuẩn bị.
* Nội dung 2: Tiến trình thực hành
Giáo viên yêu cầu hs làm bài tập 1a, 1b trong sách giáo khoa/ 27 vào vở bài tập của mình.
Giáo viên hướng dẫn thêm cho hs hiểu yêu cầu của bài 1a.
Giáo viên yêu cầu 4 hs lên bảng làm từng câu trong bài 1a, 1b.
Gv: gọi 4 hs khác nhận xét.
Gv: nhận xét, ghi điểm	
Gv lưu ý thêm: chỉ được dùng dấu ngoặc đơn để nhóm các phép toán.
Gv: trong quá trình thực hành nếu những phần nào quan trọng thì yêu cầu hs nên ghi lại vào vở.
Gv: nhắc nhở Hs phải chú ý sử dụng đúng các kí hiệu trong Pascal.
Yêu cầu Hs khởi động pascal và làm tiếp bài tập 1c, 1d/ 27.
Gv: theo dõi và uốn nắn, nhắc nhở quá trình thực hành của hs.
Gv: nên chú ý cách gõ, các dấu chấm phẩy, từng câu lệnh.
Gv: ý nghĩa của những biểu thức được đặt trong dấu nháy đơn?
Gv lưu ý thêm: các biểu thức Pascal được đặt trong câu lệnh writeln là để in ra kết quả. Các em sẽ có cách viết khác sau khi làm quen với khái niệm Biến ở bài 4.
Yêu cầu Hs lưu chương trình với tên CT2.pas. sau đó dịch và chạy chương trình để kiểm tra kết quả nhận được trên màn hình. 
Gv: theo dõi và giúp hs sữa lỗi nếu hs không tự sữa lỗi được.
* Nội dung 3: Tổng kết
Gv: yêu cầu lớp trưởng và lớp phó kiểm tra máy tính.
Gv: kiểm tra máy tính thực hành của hs.
Gv: đánh giá tiết thực hành của hs qua các mặt: thái độ thực hành của học sinh, nề nếp, sự chuẩn bị của hs
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ 
TÍNH TOÁN
1. Bài 1
SGK
Củng cố và luyện tập
Giáo viên nhắc nhở và hệ thống lại các kiến thức cho học sinh.
Hướng dẫn học ở nhà
Chuẩn bị bài tập còn lại
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán.doc