Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.

- Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh điều kiện, lặp với số lần biết trước.

2. Kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình.

- Thực hành khai báo và sử dụng các biến mảng.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 794Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 11/05/2015
Ngày day: 13/05/2015
Tuần 33
Tiết: 66 
BÀI THỰC HÀNH 7: XỬ LÍ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.
- Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh điều kiện, lặp với số lần biết trước.
2. Kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình.
- Thực hành khai báo và sử dụng các biến mảng.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
8A1:
8A2:
8A3:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: Khai báo biến mảng diemtin gồm 32 phần tử có kiểu dữ liệu là số thực?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Thực hành bài tập 1.
+ GV: Cho HS tìm hiểu và gõ đoạn chương trình tìm Max, Min, tính tổng dãy số.
+ GV: Dựa trên bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số viết chương trình tính tổng dãy số.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện thao tác nhập xuất mảng thành thạo.
+ GV: Phân tích bài toán và yêu cầu HS trình bày ý tưởng thực hiện.
+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.
+ GV: Yêu cầu HS xác định Input và Output của bài toán?
+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.
+ GV: Quan sát và hướng dẫn các nhóm thực hiện theo yêu cầu.
+ GV: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của các nhóm thực hiện.
+ GV: Nhận xét đánh giá và sửa chữa sai sót cho HS.
+ GV: Rút ra kết luận và hướng dẫn HS ý tưởng thực hiện của bài toán trên để HS nắm bắt.
+ GV: Yêu cầu HS gõ chương trình SGK/80 và lưu với tên Phanloai.
+ GV: Yêu cầu HS ôn lại kiến thức về câu lệnh điều kiện.
+ GV: Hướng dẫn HS cách lồng câu lệnh điều kiện vào trong vòng lặp.
+ GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh.
+ GV: Yêu cầu HS biên dịch chương trình và sửa lỗi nếu có.
+ GV: Chạy chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau kiểm tra kết quả nhận được.
+ GV: Hướng dẫn các em thực hiện viết chương trình.
+ HS: Thực hiện gõ chạy và tìm hiểu về chương trình, trước khi vào nội dung bài tập 1.
+ HS: Thực hiện viết chương trình theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện nhiều lần để ghi nhớ về thao tác thực hiện.
+ HS: Dùng các biến i, n, Gioi, Kha, Trungbinh, Kem: thuộc kiểu số nguyên và khai báo một mảng A.
+ HS: Xác định bài toán: 
- Input: Nhập điểm các bạn trong lớp;
- Output: Kết quả học tập của từng học sinh trong lớp.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
+ HS: Hiểu về đoạn khai báo trong chương trình được đưa ra.
+ HS: Tìm hiểu thêm ở các bài toán tìm Max, Min, tính tổng dãy số mà GV đã cho tìm hiểu.
+ HS: Gõ chương trình như SGK/80. Lưu bài dùng phím F2.
+ HS: Trình bày lại cú pháp và cách thực hiện câu lệnh.
+ HS: Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của GV.
+ HS: Giải thích về cách chạy của từng câu lệnh.
+ HS: Biến dịch và sửa chữ những sai sót mắc phải.
+ HS: Chạy chương trình với bộ dữ liệu khác nhau và tự kiểm chứng ra nháp.
+ HS: Đối tượng HS yêu quan sát và thao tác theo GV yêu cầu.
1. Bài tập 1.
Gõ đoạn chương trình SGK/80 – 81.
Hoạt động 2: Thực hành bài tập 2.
+ GV: Đưa ra yêu cầu của bài tập 2.
+ GV: Yêu cầu HS bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong bài 1.
+ GV: Nhận xét và sửa chữa sai sót cho HS.
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu về chương trình.
+ GV: Các biến được sử dụng trong chương trình là gì?
+ GV: Tại sao phải khai báo hai mảng trong chương trình.
+ GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh.
+ GV: Yêu cầu HS biên dịch chương trình và sửa lỗi nếu có.
+ GV: Chạy chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau kiểm tra kết quả.
+ HS: Đọc SGK và thực hiện.
+ HS: Viết chương trình nhập điểm Toán và Ngữ văn, in ra điểm trung bình = (điểm Toán + điểm Ngữ văn)/2, điểm trung bình của cả lớp theo từng môn.
+ HS: Tìm hiểu về chương trình theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Dùng các biến i, n: thuộc kiểu số nguyên, tbtoan, tbvan: kiểu số thực khai báo hai mảng DiemToan, DiemVan.
+ HS: Lưu điểm của hai môn khác nhau sử dụng để tính.
+ HS: Giải thích về cách chạy của từng câu lệnh.
+ HS: Biến dịch và sửa chữ những sai sót mắc phải.
+ HS: Chạy chương trình với bộ dữ liệu khác nhau.
2. Bài tập 2.
- Bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong bài 1.
4. Củng cố 
	- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò:
 	- Học bài kết hợp SGK. Xem lại chương trình bài 1.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long (2).doc