Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Thực hiện khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến;

- Kết hợp giữa Write, Writeln với Read, Readln để thực hiện việc nhập dữ liệucho biến từ bàn phím;

- Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực;

- Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến;

- Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng;

- Hiểu và thực hiện được việc tráo đổi giá trị của hai biến.

2. Kỹ năng

- Sử dụng Write, Writeln, Read, Readln.

- Sử dụng biến và hằng.

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong thực hành.

II. Chuẩn bị

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 1239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 14
Ngày dạy: 02/10/2009
Thực hành 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN (tt)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Thực hiện khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến;
Kết hợp giữa Write, Writeln với Read, Readln để thực hiện việc nhập dữ liệucho biến từ bàn phím;
Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực;
Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến;
Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng;
Hiểu và thực hiện được việc tráo đổi giá trị của hai biến.
2. Kỹ năng
Sử dụng Write, Writeln, Read, Readln.
Sử dụng biến và hằng.
3. Thái độ
Nghiêm túc trong thực hành.
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy tính
Máy chiếu.
Học sinh
Đọc trước bài ở nhà.
Sách giáo khoa.
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn, diễn giải.
Thực hành trực tuyến.
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh.
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
Yêu cầu học sinh kiểm tra máy tính, báo cáo.
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 2: Thực hành bài tập 2
Yêu cầu học sinh khởi động Pascal và nhập như bài toán sau:
program hoan_doi;
var x,y,z:integer;
begin
read(x,y);
writeln(x,' ',y);
z:=x;
x:=y;
y:=z;
writeln(x,' ',y);
readln
end.
Giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ các nhóm nhập liệu.
Tìm hiểu thêm về cách in dữ liệu ra màn hình
Câu lệnh Pascal writeln (:n:m) được dùng để điều khiển cách in các số thực trên màn hình; trong đó giá trị thực là số hay biểu thức số thực và n, m là các số tự nhiên. n quy định độ rộng in số, còn m là số chữ số thập phân. Lưu ý rằng các kết quả in ra màn hình được căn thẳng lề phải.
* Hoạt động 4 : Giáo viên tổng kết nội dung tiết thực hành
Khái quát nội dung chính cần đạt trong tiết thực hành này (SGK)
Học sinh đứng tại chỗ đọc lại.
Có thể giải thích thêm (nếu cần)
KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN (tt)
Bài 2. Thử viết chương trình nhập các số nguyên x và y, in giá trị của x và y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại ra màn hình giá trị của x và y
Tổng kết: SGK
1. Cú pháp khai báo biến trong Pascal
Var Àdanh sách biếnÐ : Àkiểu dữ liệuÐ;
2. Cú pháp lệnh gán trong Pascal
ÀbiếnÐ := Àbiểu thứcÐ;
3. Lệnh Read (Àdanh sách biếnÐ) hay Readln(Àdanh sách biếnÐ) sau khi nhập liệu cần từ bàn phím cần nhấn Enter để xác nhận.
4. Nội dung chú thích nằm trong cặp
 { và } được bỏ qua khi dịch chương trình. Ngoài ra có thể dùng cặp các dấu (* và *) để tạo chú thích cho dễ hiểu.
Củng cố và luyện tập
Giáo viên nêu lại các lỗi hay mắc phải để các nhóm rút kinh nghiệm.
Kiểm tra lại máy tính trước khi ra về.
Hướng dẫn học ở nhà
Xem lại bài tập đã thực hành
Chuẩn bị bài tập còn lại
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến (2).doc