Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Viết được câu lệnh if then trong chương trình.

- Hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

2. Kĩ năng: Viết được câu lệnh điều kiện trong chương trình.

3. Thái độ: Học tập tự giác, ý thức học tập, có tinh thần trch nhiệm, vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 711Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/12/2014
Ngày dạy: 30/12/2014
Tuần: 19
Tiết: 37
BÀI THỰC HÀNH 4: SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Viết được câu lệnh if  then trong chương trình.
- Hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.
2. Kĩ năng: Viết được câu lệnh điều kiện trong chương trình.
3. Thái độ: Học tập tự giác, ý thức học tập, có tinh thần trch nhiệm, vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
8A1:
8A2:
8A3:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu 1: Trình bày cú pháp dạng thiếu của câu lệnh điều kiện if  then?
Câu 2: Trình bày cú pháp dạng đầy đủ của câu lệnh điều kiện if  then  else?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài tập 1.
+ GV: Hướng dẫn các em phân tích nội dung bài tập 1.
+ GV: Yêu cầu HS mô tả lại thuật toán của bài đã được học.
+ GV: Gọi từng HS mô tả thuật toán theo từng bước đã được học.
+ GV: Nhận xét chỉnh sửa thuật toán cho các em.
+ GV: Hướng dẫn các em phân tích bài các bước thực hiện ý nghĩa của các bước thể hiện những gì.
+ GV: Cho HS gõ đoạn chương trình trong SGK.
+ GV: Hướng dẫn các em viết các câu lệnh dựa trên các bước của thuật toán đã đưa ra.
+ GV: Quan sát quá trình gõ chương trình, sửa sai cho các em.
+ GV: Hướng dẫn những câu lệnh khó, giúp đỡ các HS yếu.
+ GV: Giải đáp các thắc mắc mà các em yêu cầu.
+ GV: Giải thích các câu lệnh khó mà các em không hiểu.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện xong lưu bài lại.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, hiểu nội dung bài tập
+ HS: Thuật toán:
Bước 1: Nhập hai số nguyên a, b từ bàn phím.
Bước 2: Nếu thì hiển thị ra màn hình giá trị biến a trước rồi đến giá trị biến b.
Bước 3: Nếu <thì hiển thị ra màn hình giá trị biến b trước rồi đến giá trị biến a.
Bước 4: Kết thúc.
+ HS: Thực hiện:
Program Sap_xep;
Uses Crt;
Var A, B, T : Integer;
BEGIN
 Clrscr;
 Write(‘Nhap A: ’); Readln(A);
 Write(‘Nhap B: ’); Readln(B);
If A <= B Then Write(A,‘ ’,B);
If B < A Then Write(B,‘ ’,A);
Readln
END.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Lưu bài lại với tên SAP_XEP.PAS.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
1. Bài tập 1.
Thuật toán:
Bước 1: Nhập hai số nguyên a, b từ bàn phím.
Bước 2: Nếu in ra màn hình giá trị biến a trước rồi đến giá trị biến b.
Bước 3: Nếu <in ra màn hình giá trị biến b trước rồi đến giá trị biến a.
Bước 4: Kết thúc.
Chương trình:
Program Sap_xep;
Uses Crt;
Var A, B, T : Integer;
BEGIN
 Clrscr;
 Write(‘Nhap A: ’); Readln(A);
Write(‘Nhap B: ’); Readln(B);
If A <= B Then Write(A,‘ ’,B);
If B < A Then Write(B,‘ ’,A);
Readln
END.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài tập 2.
+ GV: Yêu cầu HS tham khảo thuật toán ví dụ 5, bài 5 đã học.
+ GV: Hướng dẫn các em phân tích bài các bước thực hiện ý nghĩa của các bước thể hiện những gì.
+ GV: Cho HS gõ đoạn chương trình trong SGK.
+ GV: Hướng dẫn các em viết các câu lệnh dựa trên thuật toán tham khỏa ở ví dụ 5, bài 5.
+ GV: Cho từng cá nhân HS thực hiện nhập chương trình theo yêu cầu của bài toán.
+ GV: Quan sát quá trình gõ chương trình, sửa sai cho các em.
+ GV: Hướng dẫn những câu lệnh khó, giúp đỡ các HS yếu.
+ GV: Giải đáp các thắc mắc mà các em yêu cầu.
+ GV: Giải thích các câu lệnh khó mà các em không hiểu.
+ GV: Làm mẫu thao tác khó.
+ GV: Quan sát sữa các lỗi các em gặp phải trong quá trình thực hiện viết chương trình.
+ HS: Xem lại cách mô tả thuật toán của ví dụ 5, bài 5.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, hiểu nội dung bài tập.
+ HS: Thực hiện:
Program Ai_cao_hon;
Uses Crt;
Var Long, Trang: Real;
BEGIN
 Clrscr;
 Write(‘Nhập h của Long: ’); Readln(Long);
Write(‘Nhập h của Trang: ’); Readln(Trang);
If Long > Trang Writeln(‘Ban Long cao hon’);
 If Long < Trang Then Writeln(‘ Ban Trang cao hon’) Else Writeln(‘Hai ban bang nhau’);
Readln
END.
+ HS: Thực hiện sửa chữa các lỗi theo yêu cầu của GV đưa ra.
2. Bài tập 2.
Program Ai_cao_hon;
Uses Crt;
Var Long, Trang: Real;
BEGIN
 Clrscr;
 Write(‘Nhập h của Long: ’); 
Readln(Long);
Write(‘Nhập h của Trang: ’); Readln(Trang);
If Long > Trang Writeln(‘Ban Long cao hon’);
 If Long < Trang Then Writeln(‘ Ban Trang cao hon’) Else Writeln(‘Hai ban bang nhau’);
Readln
END.
4. Củng cố 	
	- Củng cố các bước thực hiện viết chương trình. 
5. Dặn dò:
 	- Xem trước nội dung tiếp theo của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long.doc