Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình

I/ Mục tiêu:

- Giúp hs khai báo và sử dụng các biến mảng.

- Giúp Hs ôn luyện cách sử dụng câu lệnh rẽ nhánh, lệnh lặp.

- Giúp Hs cũng cố kỹ năng đọc, hiểu hiệu chỉnh lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.

- Hiểu và viết được chương trình tham chiếu đến các phần tử trong mảng, nhập/xuất các phần tử trong mảng.

II/ Chuẩn bị:

- Gv: phòng máy.

- Hs: bài tập thực hành

III/ Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định lớp:

2. Bài củ:

HS1: + Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một mảng?

 + Cấu trúc khai báo mảng? Kể tên.

HS2: + Duyệt mảng sử dụng vòng lặp nào?

 + Kiểm tra, tính toán các giá trị trong mảng sử dụng điều kiện nào, lệnh nào?

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 712Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị: Trường THCS – THPT & Dạy nghề Tân Hoà
Tiết thứ:.	Tên bài: Bài Thực Hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình
Ngày soạn:..
I/ Mục tiêu:
Giúp hs khai báo và sử dụng các biến mảng.
Giúp Hs ôn luyện cách sử dụng câu lệnh rẽ nhánh, lệnh lặp.
Giúp Hs cũng cố kỹ năng đọc, hiểu hiệu chỉnh lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.
Hiểu và viết được chương trình tham chiếu đến các phần tử trong mảng, nhập/xuất các phần tử trong mảng.
II/ Chuẩn bị:
Gv: phòng máy.
Hs: bài tập thực hành
III/ Tiến trình lên lớp:
Ổn định lớp:
Bài củ:
HS1: + Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một mảng?
 + Cấu trúc khai báo mảng? Kể tên.
HS2: + Duyệt mảng sử dụng vòng lặp nào?
 + Kiểm tra, tính toán các giá trị trong mảng sử dụng điều kiện nào, lệnh nào?
Bài mới:
Hoạt Động 1: Chuẩn Bị
HĐ của GV
HĐ của HS
- Giáo viên quy định số máy cho từng hs theo đúng số thứ tự.
- Giáo viên nhắc nhở hs về các quy định trong phòng thực hành.
- Hs về vị trí thực hành theo đúng quy định của giáo viên.
- Hs lắng nghe.
Hoạt Động 2: Tiến trình thực hành
HĐ của GV
HĐ của HS
- Giáo viên yêu cầu hs thực hành bài 1 trong sách giáo khoa.
- Giáo viên theo dõi, hỗ trợ học sinh thực hành.
- Giáo viên hướng dẫn thêm cho hs hiểu các yêu cầu của bài 1.
- Gv: trong quá trình thực hành nếu những phần nào quan trọng thì yêu cầu hs nên ghi lại vào vở.
- Gv: Sau khi nhập xong, dịch và chạy chương trình em thấy màn hình Turbo Pascal xuất ra kết có đúng không?
- Gv yêu cầu hs quan sát kỹ các lệnh trong chương trình.
- Giáo viên gọi 1 – 2 học sinh lên máy chủ thực hành từng bước bài 1 cho cả lớp xem.
- Giáo viên nhận xét thao tác thực hành của học sinh và ghi điểm.
-Gv: yêu cầu hs tiếp tục thực hành bài 2 sgk.
-Gv: lưu ý hs gõ theo đúng cú pháp của chương trình.
- Gv: nhắc nhở hs khi viết chương trình chổ nào cần bổ sung và chỉnh sủa chương trình.
- Gv: tiếp tục theo dõi, hướng dẫn cho hs sửa lỗi nếu sai.
- Từ đó giáo viên yêu cầu hs thực hành tiếp và chỉnh sửa chương trình và nhận biết lỗi.
- Gv: Qua bài 2 cho ta thấy được điều gì?
- Gv: yêu cầu hs thoát khỏi Turbo Pascal, lưu những bài đã chỉnh sửa.
Hs: thực hành bài 1.
Hs: thực hành.
Hs: lắng nghe và thực hành.
Hs: thực hành.
Hs: Trả lời.
Hs: quan sát.
Hs: lên thực hành cho cả lớp xem.
Hs: lắng nghe.
Hs: Thực hành bài 2.
Hs: thực hành.
Hs: lắng nghe và thực hành.
Hs: thực hành.
Hs: thực hành bài 3.
Hs: trả lời.
Hs: thoát khỏi chương trình.
HĐ3: Tổng kết
HĐ của GV
HĐ của HS
Gv: yêu cầu lớp trưởng và lớp phó kiểm tra máy tính.
Gv: kiểm tra máy tính thực hành của hs.
Gv: đánh giá tiết thực hành của hs qua các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs
Hs: kiểm tra máy tính.
Hs: lắng nghe.
Cũng cố:
Cách khai báo mảng?.
Tham chiếu tới phần tử mảng ta làm thế nào?
Nhập/Xuất các phần tử trong mảng
Dặn dò:
Về nhà xem lại các bài tập đã thực hành. Nếu hs nào có máy tính cá nhân thì nên thao tác lại nhiều lần cho thành thạo.
Xem trước bài tiếp theo.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình (2).doc