Giáo án tin học khối 5 - Trường TH Long Thuận 1

Bài 1: Những gì em đã biết

I.Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Học sinh nêu được nhứng khả năng của máy tính: Xử lý thông tin, lưu các thông tin.

- Nêu được các thiết bị lưu trữ thông tin: ổ cứng, thiết bị nhớ Flash, đĩa cứng, đĩa mềm.

 2.Kỹ năng:

- Phân biệt được các thiết bị nhớ chính xác.

 3. Thái độ:

- Học tập và làm việc nghiêm túc với máy tính.

II. Chuẩn bị:

 - Giáo viên: các chương trình làm quen với máy tính, phiếu học tập

 -Học sinh: ôn lại bài cũ, xem trước bài học ở nhà.

III.Các hoạt động dạy và học:

 

doc 137 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 139Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tin học khối 5 - Trường TH Long Thuận 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 việc cả lớp
 - GV cho 2,3 học sinh đọc các dạng toán trong phần mềm.
* Kết luận
 Phần mềm có tất cả các phạm vi kiến thức trong chương trình học toán 5.
3. Cũng cố và dặn dò:
 - Trò chơi: Hái hoa dân chủ
 + Tác dụng của phần mềm cùng học toán 5?
 - Nhận xét giờ học
 * Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
 -Hát
 -HS trả lời
- 2 em 
 + Các công cụ trong phần mềm Paint: Tô màu, phun màu, di chuyển hình, vẽ đường thẳng, đường cong...
 - Thảo luận nhóm 2
 - Đại diện nhóm báo cáo
 + Phần mềm giúp em học toán tốt hơn và giúp em yêu thích học môn toán.
 + Phần mềm giúp em luyện thao tác với chuột.
 - Để làm tốt phần mềm chúng ta cần phải học thật tốt môn toán.
 - Giống với các phần mềm khác
 - HS thực hành khởi động phần mềm theo nhóm cố định..
 - Nháy đúp chuột vào biểu tượng
 - Nháy chuột vào chữ bắt đầu trên cánh cổng.
 - Làm theo yêu cầu của giáo viên
 - Thảo luận nhóm 4
 - Đại diện nhóm báo cáo
 +Trên màn hình luyện tập chúng ta nhìn thấy 11 nút lệnh nằm trong 11 hình e – líp.
 + Mỗi nút lệnh tương ứng với một phạm vi kiến thức học trong chương trình toán 5.
 - 2, 3 em đọc – lớp đọc thầm
 - Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần : 13, tiết 26
Ngày dạy: 16/11/2012
GV: Nguyễn Quốc Trọng	 
Chương 3: Học và chơi cùng máy tính
Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học toán 5 (tiết 2)
I.Mục tiêu: 
 1.Kiến thức:
- Nêu được các bước làm thực hiện một bài toán
- Học sinh nêu được tác dụng của các nút lệnh: Trợ giúp, kiểm tra kết quả, làm lại từ đầu, làm bài tiếp theo.
 2.Kỹ năng
- Làm toán với phần mềm thành thạo.
 3.Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm học toán 5
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5 phút
15 phút
10 phút
5 phút
1. Ổn định lớp :
 - Khởi động
 -Báo Sĩ số lớp
 - Kiểm tra bài cũ:
 Câu hỏi : Em hãy nêu tác dụng của phần mềm cùng học toán 5?
 - Giới thiệu kiến thức mới:
 Ghi đầu bài
2. Nội dung bài học:
Hoạt động 1: Thực hiện một bài toán 
* Mục tiêu:
 - Học sinh biết cách thực hiện một bài toán
* Cách tiến hành:
B1: Khởi động phần mềm
 - Khởi động phần mềm
 - Y/c HS chọn dạng toán vừa học trong chương trình học toán 5.
B2: Quan sát
 - Y/c học sinh quan sát một bài toán so sánh hai số thập phân.
 - GV chỉ các khu vực: Khu vực hiện đề thi, khu vưcj thực hiện bài toán, các nút số và kí hiệu, khu vực thể hiện đáp số cuối cùng, các nút lệnh điều khiển.
B3: Thảo luận nhóm 
 - Cho học sinh thảo luận theo nhóm cố định
 + Hãy cho biết tác dụng của các nút lệnh điều khiển?
* Kết luận
 GV nêu
Hoạt động 2: Thực hành với phần mềm cùng học toán 5
* Mục tiêu:
 - HS làm toán với phần mềm thành thạo
* Cách tiến hành:
B1: Khởi động phần mềm
B2: Thực hành theo nhóm
 - Cho HS thực hành theo nhớm cố định với yêu cầu: Chọn một dạng toán đang học và làm các bài toán đó.
 - GV đi quan sát – giúp đỡ HS yếu
* Kết luận
Phần mềm này giúp các em có hứng thú hơn trong môn toán học lớp 5.
3. Cũng cố và dặn dò:
 - Trò chơi: Ai nhanh nhất
 + Nêu tác dụng của các nút lệnh điều khiển?
 - Nhận xét giờ học
 * Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
 -Hát
 -HS trả lời
- 2 em 
 + Phần mềm giúp em học toán tốt hơn và giúp em yêu thích học môn toán.
 + Phần mềm giúp em luyện thao tác với chuột.
 - HS làm theo yêu cầu của giáo viên
 - HS quan sát
 - Thảo luận nhóm cố định
 - Đại diện nhóm báo cáo
 + Nút trợ giúp: Khi không làm được bài các em nhờ vào sự trợ giúp của máy tính.
 + Nút kiểm tra kết quả: Sua khi làm xong kiểm tra xem đúng hay sai.
 + Nút Làm bài khác: Khi không muốn làm dạng bài hiện tại.
 + Nút làm lại từ đầu: Làm lại phép tính ở dạng hiện tại từ đầu.
 - Khởi động phần mềm
 - Thực hành
- Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần : 14, tiết 27
Ngày dạy: 20/11/2012
GV: Nguyễn Quốc Trọng	 
Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm
Sand castle builder
I.Mục tiêu: 
 1. Kiến thức:
- HS nêu được tác dụng của phần mềm xây lâu đài scand castle builder.
- Nêu được cách khởi động phần mềm xây lâu đài.
 2.Kỹ năng
- Biết cách vào phần mềm xây lâu đài.
 3.Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm.
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5 phút
10 phút
10 phút
5 phút
5 phút
1. Ổn định lớp :
 - Khởi động
 -Báo sĩ số lớp
 - Kiểm tra bài cũ:
 Câu hỏi : Nêu tác dụng các nút lệnh điều khiển?
 - Giới thiệu kiến thức mới:
 Ghi đầu bài
2. Nội dung bài học:
Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm 
* Mục tiêu:
 - Học sinh biết tên của phần mêm xay lâu đài, nêu được tác dụng của phần mềm
* Cách tiến hành:
B1: Giới thiệu tên phần mềm
 - Đây là phần mềm xây lâu đài có tên: Sand castle builder.
B2: Thảo luận nhóm
 - Chia nhóm theo biểu tượng con vật.
 - Thảo luận nhóm
 + Nêu tác dụng của phần mềm xây lâu đài?
* Kết luận
 Phần mềm học xây lâu đài giúp các em tập làm một nhà thiết kế xây lâu đài.
Hoạt động 2: Khởi động phần mềm
* Mục tiêu:
 - HS biết cách khởi động phần mềm xây lâu đài.
* Cách tiến hành:
B1: Làm việc cá nhân
 - Nêu cách khởi động phần mềm xây lâu đài?
B2: Khởi động phần mềm
 - Yêu cầu HS khởi động phần mềm xây lâu đài
* Kết luận
 Phần mềm này khởi động cũng giống như với các phần mềm đã học khác.
Hoạt động 3: Màn hình luyện tập
* Mục tiêu:
 - HS nêu được cách vào phần mềm xây lâu đài
* Cách tiến hành:
B1: Làm việc cả lớp
 - Cho HS quan sát phần mềm trên màn hình
B2: Làm việc cá nhân
 - Sau khi đã có màn hình của phần mềm chúng ta phải nháy chuột vào đâu?
B2: Giới thiệu màn hình làm việc
 - GC chỉ cho học sinh mặt bằng để xây lâu đài, xô cát để chọn vật liệu xây nhà, xô không có cát để xoá các lệnh và thoát khỏi chương trình.
* Kết luận
 Để xây được lâu đài với phần mềm chúng ta cần tư duy để thiết kế được mẫu lâu đài theo ý muốn.
3. Cũng cố và dặn dó:
 - Trò chơi: Gió thổi
 + Nêu cách khởi động của phần mềm?
 - Nhận xét giờ học
* Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
 -Hát
 -HS trả lời
 - 2 em 
 + Nút trợ giúp: Khi không làm được bài các em nhờ vào sự trợ giúp của máy tính.
 + Nút kiểm tra kết quả: Sua khi làm xong kiểm tra xem đúng hay sai.
 + Nút Làm bài khác: Khi không muốn làm dạng bài hiện tại.
+ Nút làm lại từ đầu: Làm lại phép tính ở dạng hiện tại từ đầu.
 - HS chia nhóm theo hướng dẫn của giáo viên.
 - Thảo luận nhóm
 - đại diện nhóm báo cáo
 + Tác dụng của phần mềm xây lâu đài là: Giúp em sáng tạo trong việc thiết kế các mẫu lâu đài, thành luỹ theo trí tưởng tượng của emềmn khả năng tư duy, sáng tạo cho em. Ngaòi ra phần mềm còn giúp em thao tác nhanh với chuột.
 - Nháy đúp chuột vào biểu tượng xây lâu đài.
 - HS khởi động phần mềm xây lâu đài theo nhóm cố đinh xếp hình chữ U.
- Thực hành
- Quan sát phần mềm
- Nháy chuột và chữ ”Play sand castle builder”
- Quan sát theo sự chỉ dẫn của giáo viên trên màn hình.
 - Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần : 15, tiết 29
Ngày dạy: 26/11/2012
GV: Nguyễn Quốc Trọng	 
Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm
Sand castle builder (tiết 2)
I.Mục tiêu: 
 1.Kiến thức:
- Nêu được tác dụng của các công cụ làm việc chính của phần mềm.
 2. Kỹ năng
- Làm toán với phần mềm thành thạo.
 3. Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm .
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5 phút
10 phút
10 phút
5 phút
5 phút
1. Ổn định lớp :
 - Khởi động.
 -Báo sĩ số lớp
 - Kiểm tra bài cũ:
 Câu hỏi : Em hãy nêu tác dụng của phần mềm xây lâu đài?
 - Giới thiệu kiến thức mới:
 Ghi đầu bài
2. Nội dung bài học:
Hoạt động 1: Các công cụ làm việc chính
* Mục tiêu:
 - Học sinh nêu được tác dụng của các công cụ chính
* Cách tiến hành:
B1: Khởi động phần mềm
 - Khởi động phần mềm
B2: Quan sát phần mềm
 - GV nháy chuột lên xô cát bên phải màn hình.
 - Chỉ cho học sinh các vật liệu xây dựng cần thiết.
B3: Thảo luận nhóm
 - Cho học sinh thảo luận nhóm 4:
 + Hãy nêu các vạt liệu chính của phần mềm?
B4: GV làm mẫu
 - GV chọn một vật liệu và chọn các kích cỡ tuỳ ý, sau đó nháy chuột liên tiếp để xuất hiện các vật liệu khác.
B4: Thực hành
 - GV cho học sinh thực hiện chọn một vật liệu để xây dựng 
 - GV đi quan sát – giúp đỡ.
* Kết luận
 Khi xây lâu đài chúng ta cần chọn vật liệu và kích thước cho phù hợp.
Hoạt động 2: Các thao tác chính với các vật liệu
* Mục tiêu:
 - HS biết cách đưa vật liệu, di chuyển vật liệu, thay đổi vị trí, xoá một vật liệu, xây dựng lại từ đầu, sử dụng các vật liệu khác.
* Cách tiến hành:
B1: Giới thiệu các thao tác
 - Khi chọn vật liệu chúng ta có các thao tác: 
 + Đưa vật liệu vào bãi cát
 + Di chuyển vật liệu
 + Thay đổi vị trí
 + Xoá một vật liệu
 + Xây dựng lại từ đầu
 + Sử dụng các vật liệu khác
B2: Thảo luận nhóm 
 - GV cho học sinh thảo luận nhóm cố đinh: Nêu cách làm với các thao tác với vật liệu?
B3: Làm việc cá nhân
 - Để kết thúc làm việc chúng ta làm như thế nào?
* Kết luận
 Chúng ta có thể chọn rất nhiều các vật liệu cho phù hợp với thiết kế của mình.
Hoạt động 3: Thực hành với phần mềm xây lâu đài
* Mục tiêu:
 - HS xây lâu đài, nhà, thành với phần mềm thành thạo.
* Cách tiến hành:
B1: Khởi động phần mềm
B2: Thực hành theo nhóm
 - Cho HS thực hành xây lâu đài theo nhóm cố định.
 - Gv đi quan sát – giúp đỡ
* Kết luận
Gv nhận xét các mẫu thiết kế đẹp
3. Cũng cố và dặn dò:
 - Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
 + Nêu cách kết thức làm việc của phần mềm.
 - Nhận xét giờ học
* Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
 -Hát
 -HS trả lời
 - 1 em
 + Tác dụng của phần mềm xây lâu đài là: Giúp em sáng tạo trong việc thiết kế các mẫu lâu đài, thành luỹ theo trí tưởng tượng của emềmn khả năng tư duy, sáng tạo cho em. Ngaòi ra phần mềm còn giúp em thao tác nhanh với chuột.
 - HS làm theo yêu cầu của giáo viên
 - Quan sát giáo viên làm mẫu
 - Thảo luận nhóm 4
 - Đại diện nhóm báo cáo
Các vật liệu xây dựng của phần mềm là: Khung nhà, ống khói, cửa sổ, tường, cổng thành...
 - Quan sát 
 - Thực hành theo yêu cầu của giáo viên.
 - Thực hành
 - HS lắng nghe
 - Thảo luận nhóm
 - đại diện nhóm báo cáo
 + Đưa vật liệu vào bãi cát: Chọn, kéo và thả vật liệu vào bãi cát.
 + Di chuyển vật liệu: Di chuyển chúng đến vị trí mong muốn
 + Thay đổi vị trí: Nháy đúp chuột lên vật liệu cần thay đổi vị trí trước, sau.
 + Xoá một vật liệu: Kéo thả vào xô không có cát.
 + Xây dựng lại từ đầu: Nháy chuột lên xô không coa cát, sau đó nháy nút clear.
 + Sử dụng các vật liệu khác: Nhát chuột lên xô cát bên phải.
 - Chúng ta nháy chuột vào xô không có cát và chọn exit.
 - Làm theo yêu cầu của giáo viên
 - Thực hành theo nhóm
 - Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần 15 Ngày 30/11/2012
Đề kiểm tra (1 tiết)
------------
 Câu 1: Giới thiệu phần mềm Sand Castle Builder?
 Câu 2: Màn hình làm việc chính của phần mềm Sand Castle Builder?
Đáp án
 Câu 1: Giới thiệu phần mềm là:
 -Sand Castle Builder là phần mềm đơn giản nhưng rất hấp dẫn và thú vị với các em nhỏ.
 -Phần mềm sẽ giúp em thiết kế và xây dựng, các ngôi nhà, thành luỹ, lâu đài nguy nga từ các vật liệu nhỏ.
 - Phần mềm còn giúp em rèn luyện khả năng tư duy, ý thức tìm tòi sáng tạo trong lao động và học tập.
 -Phần mềm còn giúp em luyện thao tác sử dụng chuột.
 Câu 2: Màn hình làm việc chính của phần mềm là:
 -Nháy đúp chuột lên biểu tượng để khởi động phần mềm.
 -Em nháy chuột tại dòng chữ Play Sand Cactle Builder để bắt đầu vào màn hình
chính.
 -Để thoát khỏi phần mềm chọn dòng lệnh Exit.
 - Trên màn hình chính là một mặt bằng, Phái dưới màn hình có hai xô nhỏ:
 +Xô đầy cát là nơi chứa các vật liệu để xây nhà.
 +Xô còn lại là nơi thực hiện các lệnh
Tuần : 16, tiết 32
Ngày dạy: 07/12/2012
GV: Nguyễn Quốc Trọng	 
Bài 3: Luyện tập nhanh tay tinh mắt 
với phần mềm the monkey eyes (2 tiết)
I. Mục đích
- Giới thiệu phần mềm the monkey eyes
- Màn hình khởi động chính của phần mềm
- Giúp luyện trí nhớ và kĩ năng quan sát nhanh nhất và giúp luyện tập thao tác sử dụng chuột
 - Trò chơi rất thú vị và bổ ích cho các em
- I. Đồ dùng
Máy tính- phần mềm the monkey eyes
III. Hoạt động dạy & học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của trò
5 Phút
10 Phút
10Phút
5 Phút
5 Phút
1. ổn định lớp:
 -Khởi động
 -Báo sĩ số lớp
2. Nội dung bài học: 
Hoạt động 1:Gới thiệu phần mềm.
 Yêu cầu h/s đọc
Giới thiệu:
- the monkey eyes 
- the monkey eyes
giúp em rèn luyện trí nhớ và kĩ năng quan sát nhanh nhất, phần mềm cũng giúp luyện tập thao tác sử dụng chuột
Hoạt động 2: Khởi động phần mềm.
Biểu tượng phần mềm
Quan sát biểu tượng trên màn hình H51
Gv mở phần mềm
Nhấy chuột vào vị trí bất kì để khởi động màn hình chính.
Quan sát màn hình khởi động H52 
Hoạt động 3: Bắt đầu bài luyện tập.
Trong trò chơi các em đã chơi em phải nhấn vào phím nào để bắt dầu chơi.
Nhấn phím F2
Nhấn chuột vào hình ngôi sao, chọn Game – Stara new Game
Quan sát H53
IV. Củng cố, dặn dò(3’)
- Biểu tượng của phần mềm Sand Castle builder 
- Nhấn đúp để khởi động phần mềm
- Các công cụ làm việc chính
- Học bài.
 -Hat
 -HS trả lời
 Đọc thầm
1-2 h/s nêu
 Lắng nghe
 h/s màn hình
 Lắng nghe
 Lắng nghe
 Lắng nghe
Tuần : 17, tiết 33
Ngày dạy: 11/12/2012
GV: Nguyễn Quốc Trọng
Ôn tập Học kỳ 1
*Học sinh khoanh tròn vào ý đúng:
1.Để khởi động phần mềm đồ họa có biểu tượng tiếng anh là?
 A.Pause B.Start C.Paint D.Reset
2.Để mở một tệp tranh dongho trong phần mềm Paint có đuôi là?
 A.dongho.hmp B.dongho.bmp 
 C.dongho.amp D.dongho.mmp
3. Hai phím nào dưới đây là các phím có gai?
 A.T,H B.G,H C.F,J D.K,S
4.Em hãy chọn ra công cụ nào dùng để vẽ ông mặt trời và hình Elip?
 A. 	 B. 	 C. D.
5. Ngón tay nào phụ trách phím cách Space Bar?
 A.Ngón trỏ B.Ngón cái C.Ngón giữ D.Ngón út 
6.Thiết bị nào được coi là bộ não của máy tính?
 A.Màn hình B. Bàn phím C.Bộ xử lí CPU D.Con chuột
7.Thanh công cụ Fonts giúp ta làm những việc gì?
 A.Chọn phông chữ, chọn cỡ chữ 
 B.Chọn cỡ chữ, chọn kiểu chữ 
 C.Chọn kiểu chữ, chọn phông chữ 
 D.Chọn kiểu chữ, chọn phông chữ, chọn cỡ chữ 
8.Khi nháy chuột vào hình vẽ ,mà thanh công cụ Fonts không xuất hiện em có thể chọn công cụ nào để đưa Fonts ra màn hình.
 A.View/Text Caplock B.View/Text Toolbar 
 C.View/Text Backspace D.View/Text Spacebar
9.Nháy đúp chuột là nhấn mấy lần chuột?
 A. Bấm 1 lần chuột trái B.Bấm 2 lần chuột trái 
 C.Bấm 1 lần hoặc 2 lần chuột D.Bấm nhiều lần chuột
10. Víi sù gióp ®ì cña m¸y tÝnh, em cã thÓ làm được gì?
 A. Häc vÏ, liªn l¹c víi b¹n bÌ	 C. Liªn l¹c víi b¹n bÌ, xem phim 
 B. Häc lµm to¸n, häc vÏ D.Häc vÏ, liªn l¹c víi b¹n bÌ, häc lµm to¸n
Đáp án khối 5
1.C
2.B
3.C
4.A
5.B
6.C
7.D
8.B
9.B
10.D
Tuần : 17, tiết 34
Ngày dạy: 14/12/2012
GV: Nguyễn Quốc Trọng
Ôn tập Học kỳ 1
*Học sinh khoanh tròn vào ý đúng:
11.Phím dài nhất của bàn phím là?
 A.BackSpace B.Space bar C.Shift D.Caplock
12. Muèn lưu một chương trình ta cần nhấn giữ phím tắt nào sao đây?
	A. Shift+V	B. Ctrl+S	 C. Alt+Z D. Caps Lock
13.Trong phần mềm Paint chữ Show Grjd gọi là gì?
 A.Hiển thị lưới B.Phóng to 
 C.Xem hình D.Thu nhỏ
14.Bảng chọn của các lệnh hệ thống trong phần mềm Mario là?
 A.File B.Student C.Lesons D.Next
15.Để lật một hình theo chiều nằm ngang ta chọn?
 A.Flip Vertical B.Flip Rotate 
 C.Flip Horizontal D.Flip Image
16.Để hình vẽ được phóng to lên với độ phóng to đã cho là?
 A.1x,2x,6x B.2x,6x,8x C.2x,8x D. 1x,2x,6x,8x 
17.Để quay hình một góc 900 hoặc 1800 ta chọn lệnh?
 A.View Toolbar B.View Rotate 
 C.Rotate by angle D.Rotate Image
18. H·y chØ ra ®©u lµ biÓu t­îng cña phÇn mÒm ®å ho¹ Paint?
 A. B. C. D. 
19. Phần mềm học xây lâu đài là phần mềm có ký hiệu chữ tiếng Anh là?
 A.Sand Castle Builder B.Product Information
 C.Sand Castle Student D.Sand Castle Lesons
20.Hàng phím có chữ chứa các phím Q, T, E là hàng phím nào sau đây?
 A.Hàng phím dưới B.Hàng phím cơ sở
 C.Hàng phím trên D.Hàng phím số 
Đáp án khối 5(tt)
11.B
12.B
13.A
14.A
15.C
16.D
17.C
18.A
19.A
20.C
Tuần : 22, tiết 43
Ngày dạy: 15/01/2013
GV: Nguyễn Quốc Trọng
Chương 4: Em học gõ
Bài 1: Những gì em đã biết
I.Mục tiêu: 
 1, Kiến thức:
- HS nêu được quy định gõ bàn phím: Mỗi ngón gõ 1 phím, sau khi gõ xong các ngón tay quay về hàng cơ sở làm vị trí xuất phát.
- Nêu được ý nghĩa và cách gõ phím cách.
- Nêu được quy tắc gõ phím Shift.
 2, Kỹ năng
- Đặt tay trên bàn phím đúng quy định.
 3, Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm 
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5 Phút
10 Phút
10 Phút
5 Phút
5 Phút
1. Ỏn định lớp :
 - Khởi động:
 -Báo sĩ số lớp
 - Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi : Em hãy nêu tác dụng của phần mềm xây lâu đài?
- Giới thiệu kiến thức mới:
Ghi đầu bài
2. Nội dung bài mới:
Hoạt động 1:Quy định gõ bàn phím
* Mục tiêu:
 - Học sinh nêu được các quy định khi gõ bàn phím
* Cách tiến hành:
B1: Làm việc cả lớp
 - GV treo tranh 66 (trang 59)
B2: Thảo luận nhóm 2
 - Nêu các quy định gõ bàn phím?
B3: Thực hành
 - Cho HS thực hành cách đặt tay trên bàn phím.
* Kết luận
 Các ngón tay đặt trên hàng phím xuất phát thuộc hàng phím cơ sở.
Hoạt động 2: ý nghĩa và cách gõ phím cách
* Mục tiêu:
 - HS nêu được ý nghĩa và cách gõ phím cách.
* Cách tiến hành:
B1: Xác định phím cách
 - GV cho học sinh xác định phím cách trên bàn phím.
 - Nêu vị trí của phím Shift?
B2: Thảo luận nhóm 
 - Cho HS thảo luận theo nhóm cố định
+ ý nghĩa của phím cách?
 + Cách gõ phím cách?
B3: Thực hành
 - GV cho HS thực hành gõ phím cách
* Kết luận
Phím cách làmcho văn bản của chúng ta dễ đọc hơn
Hoạt động 3: Quy tắc gõ phím Shift
* Mục tiêu:
 - Học sinh nêu được tác dụng và tác dụng của phím Shift.
* Cách tiến hành:
B1: Làm việc cả lớp
 - Y/c HS xác định phím Shift.
B2: Làm việc cá nhân
 - Nêu tác dụng của phím Shift?
 - Phím Caplocks có gì khác so với phím Shift?
* Kết luận
Hai phím Shift và Caplocks đều dùng để gõ chữ hoa.
3. Cũng cố và dặn dò:
- Trò chơi: Hái hoa dân chủ
 + Nêu tác dụng của phím Shift?
 + Nêu tác dụng của phím cách?
- Nhận xét giờ học
* Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
 -Hát
 -HS trả lời
 - 1 em
 + Tác dụng của phần mềm xây lâu đài là: Giúp em sáng tạo trong việc thiết kế các mẫu lâu đài, thành luỹ theo trí tưởng tượng của emềmn khả năng tư duy, sáng tạo cho em. Ngaòi ra phần mềm còn giúp em thao tác nhanh với chuột.
- Quan sát
- Thảo luận nhóm 2
- Đại diện nhóm báo cáo
 + Các ngón tay đặt trên hàng phím cơ sở làm hàng phím xuất phát.
 + Mỗi ngón tay chỉ gõ 1 phím
 + Sau khi gõ xong một phím các ngón tay lại quay về các phím xuất phát thuộc hàng cơ sở.
- HS làm theo yêu cầu của giáo viên
 - HS xác định phím cách trên bàn phím.
 - Là phím dài nhất ở hàng phím cuối cùng.
 - Thảo luận nhóm 
 - Đại diện nhóm báo cáo
 + Phím này dùng để gõ dấu cách giữa hai từ trong câu.
 + GIữa hai từ chỉ gõ một phím cách. Phím cách do hai ngón cái phụ trách.
 - Thực hành theo hướng dẫn của GV.
 - HS xác định phím Shift
 - Dùng để gõ chữ hoa
 - Dùng phím Caplocks để viết tất cả các chữ đều là chữ hoa còn phím Shift chỉ gõ một chữ hoa.
- Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần : 22, tiết 44
Ngày dạy: 18/01/2013
GV: Nguyễn Quốc Trọng
Chương 4: Em học gõ
Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2)
I.Mục tiêu: 
 1, Kiến thức:
- HS nêu được Lợi ích của phần mềm Mario: Dùng để luyện gõ phím bằng 10 ngón.
- Nêu được các mức của phần mềm: Mức ngoài trời, dưới nước, trong lòng đất, tự do.
 2, Kỹ năng
- Luyện gõ các hàng phím với phần mềm Mario thành thạo.
 3, Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm 
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5 phút
10 phút
10 phút
5 phút
5 phút
1. Ỏn định lớp :
 - Khởi động:
 -Báo sĩ số lớp
 - Kiểm tra bài cũ:
+ Nêu các quy định gõ bàn phím?
- Giới thiệu kiến thức mới:
Ghi đầu bài
2. Nội dung bài học:
Hoạt động 1: Phần mềm Mario
* Mục tiêu:
 - Học sinh nêu được lợi ích của phần mềm Mario.
 - Nêu được các mức luyện tập của Mario.
* Cách tiến hành:
B1: Làm việc cả lớp
 - GV treo tranh 67 (trang 67)
B2: Thảo luận nhóm 6
 - Phần mềm Mario có lợi ích gì?
 - Phần mềm có mấy mức? Là những mức nào?
 - Nhiệm vụ của chúng ta là gì?
B3: Làm việc cá nhân
 - Em hãy nêu cách khởi động phần mềm Mario?
* Kết luận
 Gõ các phím bằng phần mềm sẽ giúp chúng ta không nản chí và có hứng thú trong việc luyện tập.
Hoạt động 2: Chọn các hàng phím
* Mục tiêu:
 - HS nêu được cách chọn các hàng phím để luyện gõ.
* Cách tiến hành:
B1: Khởi phần mềm
B2: Làm việc nhóm 2
 - Nêu cách chọn các hàng để luyện tập gõ phím?
B3: Làm việc cá nhân
 - Theo em chúng ta nên chọn mức nào? Vì sao?
* Kết luận
 Muốn ôn luyện hàng nào chúng ta chỉ việc chọn hàng đó và chọn mức.
Hoạt động 3: Luyện gõ với phần mềm Mario
* Mục tiêu:
 - HS luyện gõ thành thạo với phần mềm Mario.
* Cách tiến hành:
B1: Khởi động phần mềm
B2: Thực hành với phần mềm
* Kết luận
 Gõ nhanh, chính xác chúng ta sẽ được điểm cao.
3. Cũng cố và dặn dó:
 - Trò chơi: Tìm hoa cho quả
 - Nhận xét giờ học
* Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt)
-Hát
-HS trả lời
- 1 em
 + Các ngón tay đặt trên hàng phím cơ sở làm hàng phím xuất phát.
 + Mỗi ngón tay chỉ gõ 1 phím
 + Sau khi gõ xong một phím các ngón ta

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hay.doc