Giáo án Tin học khối 7 - Bài 7: Trình bày và in trang tính

BÀI 7. TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh được học và sử dụng lệnh xem trước khi in trang tính, học các thao tác định dạng trang in, giấy in.

2. Kỹ năng

- Học sinh biết cách định dạng trang in, biết xem trang in trước khi cho in ra máy.

3. Thái độ

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

- Nghiêm túc trong quá trình học tập.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Giáo án, SGK.

- HS: SGK, vở, đồ dùng học tập.

III. NỘI DUNG DẠY HỌC

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 236Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Bài 7: Trình bày và in trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22 	Ngày soạn: 06/02/2017
Tiết 41 	Ngày dạy: 09/02/2017
BÀI 7. TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Học sinh được học và sử dụng lệnh xem trước khi in trang tính, học các thao tác định dạng trang in, giấy in.
2. Kỹ năng
- Học sinh biết cách định dạng trang in, biết xem trang in trước khi cho in ra máy.
3. Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
- Nghiêm túc trong quá trình học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án, SGK.
- HS: SGK, vở, đồ dùng học tập.
III. NỘI DUNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Nội dung bài mới
TG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
20 phút
Hoạt động 1: 1. Xem trước khi in
- Dẫn dắt HS tìm hiểu việc in trang tính là cách thường sử dụng để chia sẻ thông tin trong bảng tính.
- Cho HS quan sát hình 69 trong SGK tr 59: Để trình bày nội dung hợp lí => Sử dụng các tính năng trình bày trang in của chương trình.
? Để xem trước khi in, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 70 trong SGK tr 60 và giải thích để HS hình dung.
? Lợi ích của việc xem trước khi in là gì
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Xem trước khi in cho phép ta kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. Từ đó có những cách để điều chỉnh phù hợp.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
1. Xem trước khi in:
- Để xem trước khi in, ta nháy chuột vào nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ hoặc chọn lệnh File / Print Preview.
20 phút
Hoạt động 2: 2. Điều chỉnh ngắt trang
- Cho HS quan sát lại hình 69 tr 59 và giải thích cách ngắt trang không hợp lí.
? Để điều chỉnh lại cho phù hợp (in trang tính trên cùng một trang giấy)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Để điều chỉnh, ta sử dụng lệnh Page Break Preview trong bảng chọn View.
- Cho HS quan sát hình 71, 72 tr 61 và giải thích để HS hình dung.
? Để điều chỉnh dấu ngắt trang, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 73a, 73b tr 62 và giải thích để HS hình dung. 
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS quan sát và lắng nghe.
2. Điều chỉnh ngắt trang
- Để điều chỉnh dấu ngắt trang, ta thực hiện các thao tác:
 + B1: Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview bằng cách sử dụng lệnh View / Page Break Preview.
 + B2: Đưa con trỏ chuột vào đường kẻ xanh mà em cho rằng đường đó phân chia trang không đúng ý muốn của em. Con trỏ chuột chuyển thành dạng (đường kẻ ngang) hoặc dạng (đường kẻ đứng).
 + B3: Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí mong muốn.
4. Củng cố (3 phút)
? Để xem trước khi in, ta làm như thế nào
? Lợi ích của việc xem trước khi in là gì
? Để điều chỉnh dấu ngắt trang, ta làm như thế nào
5. Dặn dò (1 phút)
- Học bài, xem trước phần tiếp theo.
- Làm các bài tập 1, 2 trong SGK tr 65.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Tuần: 21 	Ngày soạn: 06/02/2017
Tiết: 42 	Ngày dạy: 09/02/2017
BÀI 7. TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Học sinh được học và sử dụng lệnh xem trước khi in trang tính, học các thao tác định dạng trang in, giấy in.
2. Kỹ năng
- Học sinh biết cách định dạng trang in, biết xem trang in trước khi cho in ra máy.
3. Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
- Nghiêm túc trong quá trình học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án, SGK.
- HS: SGK, vở, đồ dùng học tập.
III. NỘI DUNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Nội dung bài mới
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội Dung
26 phút
Hoạt động 3: 3. Đặt lề và hướng giấy in
- Cho HS quan sát hình 74 tr 63 và giới thiệu bước đầu cách đặt lề mặc định và hướng giấy in là hướng đứng.
? Để thay đổi các lề của một trang in, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 75 tr 64 và giải thích để HS hình dung.
? Để thay đổi hướng giấy in, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 76 tr 65 và giải thích để HS hình dung.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
3. Đặt lề và hướng giấy in
- Để thay đổi các lề của một trang in ta thực hiện:
 + B1: Nháy chuột vào Page Setup trong bảng chọn File. 
 + B2: Nháy chuột để mở trang Margins. Các lề hiện tại được liệt kê trong các ô Top, Bottom, Right, Left.
 + B3: Thay đổi các số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề. 
- Để thay đổi hướng giấy in ta thực hiện:
 + B1: Nháy chuột vào Page Setup trong bảng chọn File. 
 + B2: Nháy chuột để mở trang Page. 
 + B3: Chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy ngang.
6 phút
Hoạt động 4: 4. In trang tính
- Dẫn dắt HS tìm hiểu việc in trang tính sau khi đã thiết đặt và kiểm tra các trang in.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
4. In trang tính
- Để in trang tính, ta thực hiện thao tác: Nháy chuột vào nút lệnh Print trên thanh công cụ.
6 phút
Hoạt động 5: 5.Sửa bài tập tr 65
Câu 1: Lợi ích của việc xem trang tính trước khi in bằng lệnh Print Preview: Cho phép ta kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. Từ đó có những cách để điều chỉnh phù hợp.
Câu 2: SGK
Câu 3: SGK
4. Củng cố (5 phút)
? Để xem trước khi in, ta làm như thế nào
? Lợi ích của việc xem trước khi in là gì
? Để điều chỉnh dấu ngắt trang, ta làm như thế nào
? Để thay đổi các lề của một trang in, ta làm như thế nào
? Để thay đổi hướng giấy in, ta làm như thế nào
? Để in trang tính, ta sử dụng nút lệnh gì
5. Dặn dò (1 phút)
- Học bài, xem trước bài thực hành 7.
- Trả lời lại các bài tập 1, 2, 3 trong SGK tr 65.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 21 tiet 4142.doc