Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Củng cố các thao tác với chuột.

- Làm quen với bảng chọn Start.

- Làm quen với biểu tượng, cửa sổ.

1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác vào/ra hệ thống.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy vi tính.

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 828Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THỰC HÀNH 2:
LÀM QUEN VỚI WINDOWS
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 26-27
Tuần: 13-14
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức: 
- Củng cố các thao tác với chuột.
- Làm quen với bảng chọn Start.
- Làm quen với biểu tượng, cửa sổ.
1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác vào/ra hệ thống.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy vi tính.
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi : 
+ Khi khởi động một chương trình có trong máy tính, em thấy tên chương trình đó xuất hiện ở đâu ?
+ Các cửa sổ trên hệ điều hành Windows đều có những điểm chung nào ?
- GV nhận xét, cho điểm HS.
- Khi khởi động một chương trình có trong máy tính, em thấy tên chương trình đó xuất hiện ở trên thanh công việc.
- Đều có tên hiển thị trên thanh tiêu đề; có thể dịch chuyển cửa sổ; thu nhỏ, phóng to, đóng cửa sổ, 
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Đăng nhập phiên làm việc.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Giới thiệu màn hình đăng nhập vào tài khoản nếu máy có nhiều người dùng chung .
- Lưu ý : Các máy tính trong phòng máy mặc nhiên là mật khẩu rỗng. Do đó các em chỉ cần nháy đúp chuột vào biểu tượng đăng nhập Windows được khởi động.
- HS lắng nghe và thực hiện việc khởi động máy tính.
1. Đăng nhập phiên làm việc : 
- Khởi động Windows: Nhấn nút Power.
- Chọn tên đăng nhập.
- Nhập mật khẩu.
- Gõ Enter.
Hoạt động 2 : Làm quen với bảng chọn Start .
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Giới thiệu bảng chọn Start sau khi nháy chọn Start.
- Giới thiệu các khu vực như SGK.
- Hướng dẫn cách chạy chương trình bằng bảng chọn Start.
- HS quan sát.
- HS chạy một số chương trình có trong các khu vực trên.
2. Làm quen với bảng chọn Start :
* Khu vực 1: SGK.
* Khu vực 2 : SGK.
* Khu vực 3: SGK.
* Khu vực 4: SGK.
Hoạt động 3 : Biểu tượng.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Yêu cầu HS tìm biểu tượng My Document, My Computer, Recycle Bin trên màn hình nền Windows.
- Giới thiệu nội dung của các biểu tượng.
+ Biểu tượng My Document chứa tài liệu của người đăng nhập chương trình.
+ Biểu tượng My Computer chứa biểu tượng các ổ đĩa.
+ Biểu tượng recycle chứa các thư mục và tệp bị xoá.
- Tìm biểu tượng chương trình My Document, My Computer, Recycle Bin.
- Nghe và nhớ lại. 
- Mở và quan sát từng biểu tượng.
- Di chuyển các biểu tượng đến một vị trí khác.
3. Biểu tượng : SGK.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: Yêu cầu HS thực hiện lại các thao tác vừa làm. GV uốn nắn kịp thời những sai sót (nếu có) của HS.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS ôn lại các thao tác vừa làm (nếu có điều kiện).
- Chuẩn bị tiếp nội dung thực hành còn lại.
=======================================================================
Tiết 2:
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi:
- Hãy mở chương trình Word 2003 bằng 02 cách. 
- Thoát khỏiWord 2003.
- Cho biết My Documents chứa những gì? Hãy di chuyển biểu tượng My Documents đến vị trí khác.
+ Yêu cầu HS nhận xét. GV chấm điểm.
HS lần lượt thực hiện các thao tác.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Cửa sổ.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Giới thiệu các thao tác với cửa sổ, cho HS nhận biết các thành phần chính của cửa sổ : Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, các nút điều khiển,  
- Yêu cầu HS mở 3 chương trình. Sau đó chuyển đổi nhanh giữa các chương trình.
- Yêu cầu HS di chuyển cửa sổ đến 1 vị trí khác, thu nhỏ, phóng to, thay đổi kích thước cửa sổ, đóng cửa sổ.
- HS mở 1 chương trình và phát hiện các thành phần chính của cửa sổ.
- HS thực hành theo các yêu cầu của GV.
4. Cửa sổ : SGK.
Hoạt động 2 : Kết thúc phiên làm việc.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Hướng dẫn HS kết thúc phiên làm việc như SGK.
- HS thực hành.
5. Kết thúc phiên làm việc :
 Chọn Start\Log off \Log off
Hoạt động 6 : Ra khỏi hệ thống.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác ra khỏi hệ thống.
- HS thực hành.
6. Ra khỏi hệ thống : SGK.
 Chọn Start\Turn off Computer\ Turn off
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Muốn mở một chương trình có trên màn hình nền ta làm gì ?
- Muốn mở một chương trình bằng nút Strart ta làm gì ?
- Muốn di chuyển các biểu tượng trên màn hình nền ta làm gì ?
- Muốn di chuyển cửa sổ ta làm gì ?
- Muốn vào/ra hệ thống ta làm gì ?
HS lần lượt trả lời các câu hỏi trên.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS ôn lại các thao tác vừa làm (nếu có điều kiện).
- Ôn lại các kiến thức đã học ở chương 3.
- Tiết sau tiến hành giải bài tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Trung Hiếu.doc