Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Biết được một số khả năng trình bày trang văn bản của Word.

- Biết cách thực hiện các thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang.

- Biết cách xem trước khi in và in văn bản.

1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao trình bày trang văn bản.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Giáo án (BGĐT).

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung SGK.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 538Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 
Ngày soạn: ././2015
Tiết theo PPCT: 56-57
Tuần: 28-29
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức: 
- Biết được một số khả năng trình bày trang văn bản của Word.
- Biết cách thực hiện các thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang.
- Biết cách xem trước khi in và in văn bản.
1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao trình bày trang văn bản.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Giáo án (BGĐT).
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung SGK.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Trình bày trang văn bản.
- Bằng máy chiếu GV giới thiệu trình bày trang văn bản gồm có: 
+ Chọn hướng trang nghĩa là chọn hướng trang đứng hoặc trang nằm ngang.
+ Đặt lề trang gồm có lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.
- Chú ý: Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể thò ra ngoài lề trang (GV đưa ra ví dụ dẫn chứng).
- HS quan sát hình SGK qua máy chiếu, lắng nghe và ghi nhớ.
1.Trình bày trang văn bản:
 Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm:
+ Chọn hướng trang: Trang đứng hoặc trang nằm ngang.
+ Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.
Hoạt động 2 : Chọn hướng trang và đặt lề trang.
- Bằng máy chiếu GV giới thiệu cách chọn hướng trang và đặt lề trang ở hộp thoại Page Setup.
- Cho HS thực hành chọn hướng trang đặt lề trang.
- HS quan sát và ghi nhớ.
- HS thực hành.
2.Chọn hướng trang và đặt lề trang:
- Chọn File\ Page Setup\ xuất hiện hộp thoại.
- Chọn thẻ Margins và thực hiện:
+ Portrait: Trang đứng
+ Landscape: Trang ngang
+ Top: Lề trên
+ Bottom: Lề dưới
+ Left: Lề trái
+ Right: Lề phải
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tiết 2:
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : In văn bản.
- Bằng máy chiếu GV giới thiệu phần in văn bản gồm có 2 cách chọn lựa là in toàn bộ hoặc in theo từng trang mà mình muốn.
- Để có thể in được máy tính của em phải nối với máy in và máy in phải được bật.
- Giới thiệu cách đánh số thứ tự trang cần in.
- Trước khi in người ta có thể xem trước khi in bằng cách nháy nút lệnh Print Preview. Sau khi xem xong nháy nút Close để đóng lại.
- Yêu cầu HS thực hành lại các thao tác in vừa nêu.
- HS quan sát hộp thoại Printer và nghe GV giới thiệu các thành phần của hộp thoại.
- HS thực hiện.
3.In văn bản:
- In toàn bộ văn bản: Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ.
- In theo từng trang hoặc tất cả:
- Chọn File\ Print\ xuất hiện hộp thoại printer.
+ All: in tất cả.
+ Current page: In trang hiện hành.
+ Pages: đánh số thứ tự của trang cần in.
- Chọn OK.
* Lưu ý : Cần xem trước khi in (Nháy nút lệnh Print Preview).
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Khi trình bày trang văn bản ta cần chú ý những yếu tố nào ?
- Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.
- Cho HS thực hành chọn hướng trang đặt lề trang.
- Yêu cầu HS thực hành các thao tác in (in tất cả, in trang hiện hành, in một số trang nào đó).
- Yêu cầu HS trả lời BT3 – SGK.
- Yêu cầu HS trả lời BT4 – SGK.
- Chọn hướng trang, đặt lề trang.
- Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể thò ra ngoài lề trang.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- 1 HStrả lời.
- 1 HS trả lời.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS học bài, nắm chắc các kiến thức vừa học.
- Xem và làm lại các bài tập vừa làm. Làm các bài tập ở SBT.
- Xem trước bài thực hành 8.
- Tiết sau xuống phòng máy thực hành.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 18. Trình bày trang văn bản và in - Trần Trung Hiếu.doc