Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

- Học sinh biết: Cách chèn thêm hàng, cột, xóa hàng cột

- Học sinh hiểu: Lợi ích của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng

1.2/ Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được: Cách chèn thêm hàng, cột, xóa hàng cột

- Học sinh thực hiện thành thạo: Sử dụng các lệnh vào việc tạo văn bản có sử dụng bảng và làm cho văn bản thêm sinh động

1.3/ Thái độ:

 - Thói quen: Ứng dụng để phục vụ cho học tập, cuộc sống, gia đình, xã hội.

 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.

2./ NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Chèn thêm hàng hoặc cột

 -Xóa hàng, cột hoặc hàng

3./ CHUẨN BỊ:

 3.1/ Giáo viên:

- Máy tính, máy chiếu

 3.2/ Học sinh:

 - Học bài, xem trước bài mới

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 1119Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 32 – Tiết : 62
Ngày dạy:
Bài 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG(tt)
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
- Học sinh biết: Cách chèn thêm hàng, cột, xóa hàng cột
- Học sinh hiểu: Lợi ích của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng 
1.2/ Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được: Cách chèn thêm hàng, cột, xóa hàng cột
- Học sinh thực hiện thành thạo: Sử dụng các lệnh vào việc tạo văn bản có sử dụng bảng và làm cho văn bản thêm sinh động
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen: Ứng dụng để phục vụ cho học tập, cuộc sống, gia đình, xã hội.
 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Chèn thêm hàng hoặc cột
	-Xóa hàng, cột hoặc hàng
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu
	3.2/ Học sinh: 
 - Học bài, xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.3: ................ 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
Câu 1:(Câu hỏi bài cũ) Nêu các bước tạo bảng trong văn bản? Yêu cầu HS thực hành chèn thêm bảng 3 cột, 3 hàng (10đ)
Câu 2: (Câu hỏi bài mới)Yêu cầu HS nhập dữ liệu theo yêu cầu của GV, và thay đổi kích thước của các hàng, cột theo yêu cầu (10đ)
Đáp án
Câu 1: *Các bước tạo bảng (5đ)
B1: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần tạo bảng.
B2: Trên thanh menu chọn Table àInsertàTable xuất hiện hộp thoại Insert Table. 
B3: Chọn: 
+ Số cột (Number of columns ) 
+ Số hàng (Number of rows ) 
+ Độ rộng cột (Fixed column width).
B4: Nhấn OK.
*HS thực hành được.(5đ)
Câu 2: HS thực hiện đúng. (10đ)
 4.3./ Tiến trình bài học 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
* Hoạt động 1: Chèn thêm hàng hoặc cột (20p’)
*Mục tiêu: 
 - Kiến thức: Biết cách chèn thêm hàng, cột, xóa hàng cột
- Kỹ năng: Thực hiện được cách chèn thêm hàng, cột, xóa hàng cột
Chia lớp thành 4 nhóm: 
- Nhóm 1, nhóm 2 thảo luận tìm cách chèn hàng.
- Nhóm 3, nhóm 4: Chèn cột
HS: thảo luận theo nhóm và trả lời, lên máy thực hiện
GV: Khi đó một hàng mới được chèn thêm sau hàng có con trỏ và con trỏ soạn thảo chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.
GV thực hiện lại, gọi HS nêu lại các bước
- Đưa ra các bước.
Chiếu lại 2 văn bản ở đặt vấn đề, giờ có 2 em chuyển trường thìn ta làm như thế nào? Xóa hàng và cột. Vậy xóa như thế nào ta vào mục 4. Xóa hàng, cột hoặc bảng
Hoạt động2: Xóa hàng, cột hoặc bảng.(17p’)
*Mục tiêu: 
 - Kiến thức: Biết các thao tác xóa hàng cột
- Kỹ năng: Thực hiện được cách xóa hàng cột
Thảo luận nhóm, trả lời cho cô các câu hỏi sau: 
? Để xoá hàng em dùng lệnh nào?
? Để xoá cột em làm ntn? 
? Để xoá bảng em làm ntn?
HS: Thảo luận, trả lời. 
Yêu cầu HS đếm xem có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột.
-Gv: Nhận xét và chốt lại
-GV: Thực hiện lại trên máy cho HS quan sát
-GV: Gọi HS lên máy thực hiện lại
 3. Chèn thêm hàng hoặc cột.
a. Chèn thêm hàng
Cách 1: Di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng và nhấn Enter.
Cách 2: 
B1: lựa chọn hàng cần chèn thêm hàng mới lên trên hay xuống dưới.
B2: nháy chuột vào bảng chọn table, insert, rows above (chèn phía trên)
+ rows below: chèn phía dưới (hoặc nháy chuột phải vào hàng đã lựa chọn rồi chọn insert)
- Đưa con trỏ soạn thảo vào ô cuối cùng rồi nhấn phím Tab.
b. Chèn thêm cột.
- Đưa con trỏ vào 1 ô tron của cột.
- Chọn lệnh Table à Insert à Column to the left(chèn thêm cột bên trái).
Hoặc Table à Insert à Columns to the Right(chèn thêm cột bên phải).
4. Xóa hàng, cột hoặc bảng.
-Xoá hàng: Table / Delete/ Rows
-Xoá cột: Table / Delete/ Columns
-Xoá bảng: Table / Delete/ Table
4.4./ Tổng kết: 
* Giáo viên hệ thống lại bài và cho HS trả lời một số câu hỏi:
Câu 1: Để chèn thêm một hàng vào bảng, em có thể thực hiện các thao tác nào dưới đây?
Đặt con trỏ vào trong 1 ô và nhấn phím Enter
Đặt con trỏ soạn thảo vào trong 1ô và nhấn phím Tab
Đặt con trỏ soạn thảo sng bên phải bảng và nhấn phím Enter
Câu 2: Hãy cho biết ý nghĩa kết quả em nhận được khi chọn lệnh Insert trong bảng chọn Table và nháy chọn Column to the right
Đáp án:
Câu 1: C
Câu 2: Một cột mới sẽ chèn vào bên phải cột có ô chứa con trỏ soạn thảo khi ta chọn lệnh Table->Insert-?Column to the right
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : Học bài làm bài tập SGK, thực hành lại nếu có máy ở nhà
- Chuẩn bị bài mới : Xem trước bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
5./ PHỤ LỤC : - Máy tính, máy chiếu

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng (2).doc