Giáo án Tuần 22 - Khối 5

Tiết 2: TẬP ĐỌC

LẬP LÀNG GIỮ BIỂN

I. Mục tiêu:

-Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi phù hợp lời nhân vật.

-Hiểu nội dung : Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển . ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 )GDMT:Thấy được việc lập làng mới ngoài đảo là góp phần gìn giữ môi trường biển nước ta.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK, tranh ảnh về các làng chài lưới ven biển. Bảng phụ việt sẵn đoạn văn cần hướng dẫn. + HS: SGK, tranh ảnh sưu tầm.

 

doc 29 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 22 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 toán có liên quan đến diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (BT2).
-Biết so sánh diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp CN và hình LP.
-Liên hệ thực tế để tính diện tích toàn phần trong một số trường hợp.
II. Đồ dùng dạy học: 
 - Vở BT CC.
 - Nội dung các BT ghi lên bảng lớp hoặc bảng phụ để hướng dẫn.
 - Bảng học nhóm cho 4 nhóm làm BT2.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
-Cho hs nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
-Lưu ý hs tính với trường hợp phân số, số thập phân.
-Hd nhận xét, sửa bài.
10p
-HS đọc yc bt1.
-2 Hs nêu.
-HS làm bài tập cá nhân.
-Nhận xét, sửa bài.
Bài 2: Giải bài toán có liên quan đến diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
-GV nêu bài toán.
-Hướng dẫn tóm tắt, phân tích và tìm các bước giải.
-Cho hs làm bài theo nhóm 4 em.
-Hướng dẫn trình bày, nhận xét, chốt ý đúng.
-Cho hs đọc lại bài giải đã sửa đúng.
10p
-HS đọc yc bt 2.
-Nêu cách làm, nêu phép tính lựa chọn cho mỗi bước tính.
-Làm bài theo nhóm.
-Các nhóm trình bày.
-HS đọc lại kết quả.
Bài 3: so sánh diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp CN và hình LP.
-Cho hs quan sát kích thước hai hình đã cho
-Gợi ý hs tính kết quả rồi mới so sánh.
10p
-Phát biểu, nêu kết quả.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung nội dung vừa luyện tập.
-Liên hệ thực tế để tính diện tích mảnh đất trong một số trường hợp.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
3p
-Lắng nghe.
------------------------------------------------
Tiết 3: MĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
------------------------------------------------
*************************************************
Thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2017
Tiết 1: TẬP ĐỌC
CAO BẰNG 
I.Mục tiêu: 
-Đọc diễn cảm bài thơ, thể hiện đúng nội dung từng khổ thơ. 
-Hiểu nội dung : ca ngợi mảnh đất biên cương và con người Cao Bằng . (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 ; thuộc ít nhất 3 khổ thơ)
-HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 4 và thuộc được toàn bài thơ (câu hỏi 5).
-Giáo dục tình yêu thiên nhiên vùng cao, biên giới.
II. Chuẩn bị: + GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bản đồ Việt Nam.Bảng phụ viết sẵn các câu thơ, đoạn thơ luyện đọc cho học sinh + HS: SGK, tranh ảnh sưu tầm.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: Lập làng giữ biển
4p
Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi?
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Luyện đọc.
Yêu cầu đọc bài:
Hướng dẫn hs luyện đọc các từ ngữ phát âm chưa chính xác: lặng thầm, suối khuất
- GV gọi 1 HS đọc từ ngữ chú giải.
Giáo viên có thể giảng thêm những từ khác.
Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ.
10p
Hoạt động nhóm, lớp.
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ và luyện đọc các từ ngữ phát âm chưa đúng.
1 học sinh đọc từ ngữ chú giải.
- Học sinh lắng nghe.
v	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Yêu cầu hs đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi:
  Gạch dưới từ ngữ và chi tiết trong bài nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng? -GV chốt. 
Gọi học sinh đọc khổ thơ 2, 3.
  Tác giả đã sử dụng từ ngữ và hình ảnh nào để nói lòng mến khách, sự đôn hậu của người CB?
Gọi học sinh đọc khổ thơ 4, 5.
Học sinh trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi:
	  Cao Bằng tượng trưng cho lòng yêu nước của người dân miền núi như thế nào?
Giáo viên gọi học sinh đọc khổ thơ cuối.
  Qua khổ thơ cuối,tác giả muốn nói lên điều gì?
13p
Hoạt động lớp, nhóm.
- 1 học sinh đọc khổ thơ 1, cả lớp đọc thầm.
Học sinh suy nghĩ rồi phát biểu.
- 1 HS đọc 
- Học sinh nêu câu trả lời.
- Học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
Học sinh trao đổi trình bày ý kiến.
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
Học sinh phát biểu tự do
v	Hoạt động 3: L/ đọc diễn cảm. 
-Hướng dẫn hs tìm giọng đọc của bài thơ, xác lập kĩ thuật đọc các khổ thơ: “Sau khi  suối trong”
5p
Hoạt động nhóm đôi, lớp
- Học sinh chia thành nhóm để tìm giọng đọc của bài thơ và các em nối tiếp nhau đọc cho nhóm mình nghe.
v	Hoạt động 4: Củng cố.
Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng bài thơ.
Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
-Giáo dục tình yêu th/nhiên vùng cao, biên giới.
4p
Học sinh đọc diễn cảm 3 khổ thơ.
Học sinh cho khổ thơ đọc diễn cảm đọc thuộc bài thơ.
5. Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học 
Học sinh xem lại bài.
Chuẩn bị: “Phân xử tài tình”.
1p
------------------------------------------------
Tiết 2:	 TOÁN 
LUYỆN TẬP
IMục tiêu: Biết :
 -Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. 
 -Vận dụng để tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trong một số trường hợp đơn giản. -Bài tập cần làm : Bài 1, Bài 2, Bài 3.
 -Giáo dục nhận biết tính thực tế của việc tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương. 
II. Chuẩn bị: 
+ GV:	SGK + HS: SGK, vở
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: Giáo viên nhận xét.
4p
Học sinh lần lượt sửa bài 1, 2
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phát triển các hoạt động: 
vHoạt động 1: Thực hành.
 GV yêu cầu môt số HS nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.
Bài 1: 
 Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương để củng cố các quy tắc tính.
-GV yêu cầu tất cả các HS trong lớp tự làm bài. --GV gọi 2 HS nêu cách làm và đọc kết quả, HS khác nhận xét. GV đánh giá bài làm của HS.
10p
Học sinh trả lời.
Bài 2: Củng cố biểu tượng về hình lập phương và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương.
 HS tự tìm ra các kết quả. GV yêu cầu HS giải thích kết quả .
 GV đánh giá bài làm của HS và nêu kết quả của bài toán (chỉ có hình 3, hình 4 là gấp được HLP).
8p
Học sinh làm bài.
Sửa bài.
Bài 3: Phối hợp kỉ năng vận dụng công thức tính và ước lượng .
-GV đánh giá bài làm của HS.
 Sau phần luyện tập của tiết này, nếu còn thời gian GV có thể nêu vấn đề để HS nhận ra:
 - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương không phụ thuộc vào vị trí đặt hộp. - Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật phụ thuộc vào vị trí đặt hộp.
- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật không phụ thuộc vào vị trí đặt hộp.
8p
học sinh làm bài.
Sửa bài. HS liên hệ với công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương và dựa trên kết quả tính hoặc nhận xét về độ dài cạnh của hình lập phương để so sánh diện tích. HS tự rút ra kết luận.
 4 HS đọc kết quả và giải thích cách làm.
vHoạt động 2 Củng cố.
-Giáo dục nhận biết tính thực tế của việc tích xung quanh và diện tích toàn phần hình LP.
3p
Nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh v diện tích tồn phần của hình lập phương.
5. Tổng kết - dặn dò: Làm bài 1, 2.
Nhận xét tiết học.
1p
------------------------------------------------
Tiết 3: ĐẠO ĐỨC
 ( Cô Tuyền dạy )
--------------------------------------------------
Tiết 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
 ( Cô Kiều dạy )
------------------------------------------------
Tiết 5: TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN
I.Mục tiêu :
-Nắm vững kiến thức đã học về cấu tạo bài văn kể chuyện, về tính cách nhân vật trong truyện và ý nghĩa 
 của câu chuyện .
-Giáo dục tình yêu Tiếng Việt, thấy được sự phong phú của TV từ đó học tập tốt.
II. Chuẩn bị: -GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung tổng kết : +Thế nào là văn kể chuyện ?
+Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào? +Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?
 -HS: SGK, VBT.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: Hỏi: Thế nào là văn tả người? Nêu bố cục của bài văn tả người?
4p
-HS nêu câu trả lời.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phát triển các hoạt động: 
BT1: Gọi hs đọc yêu cầu của bài 
-Cho hs các nhóm làm bài tập . Đại diện nhóm trình bày . Cả lớp và giáo viên nhận xét 
-GV mở bảng phụ ghi sẵn nội dung tổng kết :
+Thế nào là văn kể chuyện ?
+Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ? 
+Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào ?
15p
HS nêu
HS các nhóm làm BT 
HS khác nhận xét 
HS theo di 
BT2: Gọi hs đọc yêu cầu và truyện 
-Cho hs suy nghĩ làm bài vào vở bài tập 
-GVdán 3 BT đ ghi sẵn các câu hỏi trắc nghiệm gọi 
3 hs thi làm đúng , làm nhanh 
-Gọi hs nhận xét , gv chốt lời giải đúng 
15p
HS nêu y/c
HS làm bài 
Thi giữa 3 tổ 
HS nhận xét 
5.Củng cố , dặn dò :
-Giáo dục tình yêu Tiếng Việt, thấy được sự phong phú của TV từ đó học tập tốt.
-Dặn hs chuẩn bị làm bài KT viết 
-GV nhận xét tiết học.
3p
 **************************************************
Thứ năm ngày 16 tháng 02 năm 2017
Tiết 1: TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: Biết :
 -Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 
 -Vận dụng để giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật. 
 -Bài tập cần làm : Bài 1, Bài 3.
 -Giáo dục nhận biết tính thực tế của việc tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 
II. Chuẩn bị: + GV:Phấn màu. + HS:SGK, VBT
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: 
Giáo viên nhận xét 
3
Học sinh sửa bài 1, 3/ 18, 19 (SGK).
Lớp nhận xét.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hệ thống và củng cố lại các quy tắc về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại.
Yêu cầu hs nhắc lại các quy tắc, công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương (theo nhóm).
Bài 1: 
Giáo viên chốt lại: củng cố cách tính số thập phân, phân số.
Bài 2: (HD làm thêm)
Giáo viên chốt:
Lưu ý học sinh tên đơn vị.
Tính phân số.
Công thức mở rộng: R = P : 2 – D ; a = P : 2 – b
15p
Hoạt động nhóm, lớp.
Học sinh lần lượt nhắc lại.
Học sinh đọc đề.Nêu tóm tắt.
Học sinh giải.
Học sinh sửa bài.
Học sinh đọc từng cột.
Học sinh làm bài.
Học sinh sửa bài, nêu công thức áp dụng cho từng cột.
vHoạt động 2: Phân biệt hình thang với hình khác.
Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, quan sát.
	Bài 3: 
Giáo viên lưu ý học sinh khi cạnh tăng 4 lần.
Giáo viên chốt lại cách tìm: (tìm diện tích xung quanh lúc chưa tăng a. So sánh số lần).
15p
Hoạt động cá nhân, lớp.
Học sinh đọc đề.
Học sinh tóm tắt.
Giải – 1 học sinh lên bảng.
HS sửa bài – Đại diện từng nhóm nêu kết quả và giải thích
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Phương pháp: Đàm thoại.
Nêu lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình LP
-GD nhận biết tính thực tế của việc tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp CN và HLP
4p
5. Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học 
Làm bài tập: 1, 3/ 20.
Chuẩn bị: “Thể tích một hình”.
1p
------------------------------------------------
Tiết 2: CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
HÀ NỘI
I . Mục tiêu:
- Nghe-viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức thơ 5 tiếng , rõ 3 khổ thơ .
-Tìm được danh từ riêng là tên người, tên địa lí Việt Nam (BT2) ; Viết được 3 đến 5 tên người, tên địa lý theo yêu cầu của BT3.
-GDMT: Liên hệ về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường Thủ đô để giữ vẻ đẹp của HN.
II- Chuẩn bị: Bảng phụ viết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam.
 Bút dạ và 3 – 4 tờ phiếu khổ to kẻ sẵn bảng để HS các nhóm thi làm BT3(Xem ở mẫu dưới).
III – Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: 
4p
HS viết những tiếng có âm đầu r, d, gi ( hoặc tiếng có thanh hỏi, ngã ).
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe – viết:
- GV chi 1 hs đọc bài thơ “Hà Nội”. 
- GV hỏi HS về nội dung bài thơ. 
-GDMT: Liên hệ về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường Thủ đô Hà Nội.
- HS đọc thầm lại bài thơ. GV nhắc các em chú ý đến những từ ngữ cần viết hoa.
- HS gấp SGK. GV đọc từng dòng thơ cho HS viết ( mỗi dòng đọc 1 – 2 lượt).
GV đọc lại bài chính tả cho HS soát lỗi; chấm chữa bài; nêu nhận xét chung.
12p
Cả lớp theo dõi trong SGK.
( Bài thơ là lời một bạn nhỏ mới đến Thủ đô, thấy Hà Nội có nhiều thứ lạ, có nhiều cảnh đẹp)
Hà Nội, Bút Tháp, Ba Đình, chùa Một Cột, Tây Hồ.
- Hà Nội, Bút Tháp, Ba Đình, chùa Một Cột, Tây Hồ.
HS đọc yêu cầu của bài tập, làm bài vào vở hoặc VBT.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
Bài tập 2:- Một HS đọc nội dung BT2.
-HS nhắc lại quy tắc viết tên người, tên địa lí VN
 GV mở bảng phụ (đã ghi quy tắc).
Bài tập 3-GV dán 3 – 4 tờ phiếu đã kẻ bảng; chia lớp làm 3 -4 nhóm; phát bút dạ mời các nhóm thi tiếp sức. GV giải thích cách chơi:
-GV lập nhóm trọng tài HS để đánh giá cuộc chơi
-HS các nhóm thi tiếp sức. Sau thời gian quy định, các nhóm ngừng chơi. Đại diện nhóm đọc kết quả.
-HS viết thêm vào vở tên anh hùng nhỏ tuổi. 2 tên sông (hoặc hồ, núi, đèo).
15p
HS các nhóm thi tiếp sức
+ Mỗi HS lên bảng cố gắng viết nhanh 5 tên riêng vào đủ 5 ô rồi chuyển bút cho bạn viết tiếp. 
 + Nhóm nào chỉ làm nay ô 1 – ô dễ nhất sẽ không được tính điểm cao. Nhóm làm đầy cả 5 ô sẽ được khen là có hiểu biết rộng.
-HS viết vào vở tên anh hùng nhỏ tuổi. 2 tên sông (hoặc hồ, núi, đèo).
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học; nhắc HS ghi nhớ quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
 Chuẩn bị bài sau
5p
----------------------------------------------
Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (tt) 
I.Mục tiêu: 
-Không dạy phần Nhận xét và Ghi nhớ.
-Biết phân tích cấu tạo của câu ghép (BT1, mục III) ; thêm được một vế câu ghép để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản ; biết xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện (BT3).
-Giáo dục tình yêu Tiếng Việt, thấy được sự phong phú của TV từ đó học tập tốt. 
II. Chuẩn bị: + GV: Các tờ phiếu khổ to ghi nội dung bài tập cần làm 
 + HS: VBT, SGK
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: Nêu các quan hệ từ mà em biết.
 Đặt câu với 1 quan hệ từ vừa tìm được. 
4p
-2 HS trình bày, mỗi em cả 2 nội dung.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Luyện tập.
-Cho HS làm lại lần lượt các bài tập 1, 2, 3.
-Ở mỗi bài tập, HS đọc đề bài, GV nêu nhiệm vụ, hướng dẫn thảo luận đi đến kết quả đúng.
-GV chốt ý đúng.
BT1: phân tích cấu tạo của câu ghép.
BT2: thêm được một vế câu ghép để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản.
BT3: xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện 
24p
Hoạt động cá nhân, lớp, nhóm bàn.
Có 3 bài tập, mỗi bài tập thực hiện theo trình tự sau:
-1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
Học sinh làm việc theo nhóm, 
Đại diện nhóm làm bài trên phiếu rồi dán kết quả lên bảng, trình bày kết quả
- Cả lớp nhận xét. HS sửa bài.
v	Hoạt động 2: Củng cố. 
- Nêu lại nội dung vừa luyện tập. 
- Giáo dục thói quen sử dụng hợp lý các quan hệ từ trong giao tiếp.
4p
Hoạt động lớp.
5. Tổng kết - dặn dò: 
-Hoàn chỉnh bài tập.
-Chuẩn bị bài sau.
-Nhận xét tiết học. 
1p
------------------------------------------------
Tiết 4: TIẾNG VIỆT (TIẾT 1) 
LUYỆN ĐỌC
I. Mục tiêu:
- Luyện đọc đúng đoạn văn trong bài “Tiếng rao đêm”. Xác định được chi tiết gây bất ngờ cho người đọc trong truyện.
- Luyện đọc đúng đoạn văn trong bài “Lập làng giữ biển”. Thấy được những mơ ước của Bố Nhụ đối với ngôi làng mới lập ngoài đảo xa.
- Giáo dục sự cảm thông với người bị tàn tật và lòng yêu quê hương trong học sinh.
II. Đồ dùng dạy học:
- Đoạn văn trong vở BTCC.
- Vở BT CC để làm bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Nội dung 1: Luyện đọc đoạn văn trong bài “Tiếng rao đêm”.
-Giúp hs xác định chỗ cần ngắt nghỉ hơi.
-GV đọc mẫu.
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt, sửa lỗi sai khi hs đọc.
-GV theo dõi, giúp các em yếu đọc tốt hơn.
-Giúp hs thấy được chi tiết gây bất ngờ cho người đọc trong truyện.
-Nhận xét, kết hợp giáo dục sự cảm thông với người bị tàn tật.
15p
-Đọc yc bt.
-Nêu những chỗ cần ngắt nghỉ hơi, nhấn giọng trong bài.
-Từng HS luyện đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt.
-HS phát biểu.
Nội dung 2: Luyện đọc đoạn văn trong bài “Lập làng giữ biển”.
-Giúp hs xác định chỗ cần nhấn giọng khi đọc.
-GV kết hợp đọc mẫu.
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt, chú ý nhấn giọng đúng.
-GV theo dõi, giúp các em yếu đọc tốt hơn.
-Giúp hs thấy được những mơ ước của Bố Nhụ đối với ngôi làng mới lập ngoài đảo xa.
-Giáo dục lòng yêu quê hương trong HS.
15p
-Đọc yc bt.
-Gạch dưới từ cần nhấn giọng.
-Từng HS luyện đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt.
-Chỉ ra ý đúng: có chợ, có trường, có nghĩa trang...
4. Nhận xét, dặn dò:
-Chốt ý chung toàn bài.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Giáo dục thái độ học tập môn học.
-Dặn hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
3p
BUỔI CHIỀU:
Tiết 1: KHOA HỌC
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ 
VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY 
I. Mục tiêu: 
 -Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong đời sống và sản xuất. 
 -Sử dụng năng lượng gió : điều hoà khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió, 
 -Sử dụng năng lượng nước chảy : quay guồng nước, chạy máy phát điện, 
 -GDMT: Mối quan hệ giữa con người và môi trường (những thứ mà con người lấy đi từ môi trường, những thứ mà con người cho lại môi trường).
II. Chuẩn bị: 
Giáo viên: - Chuẩn bị theo nhóm: ống bia, chậu nước.
 - Tranh ảnh về sử dụng năng lượng của gió, nước chảy.
 - 	Học sinh : - SGK. 
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
- Hát 
2. Bài cũ: Sử dụng năng lượng của chất đốt (tt).
® Giáo viên nhận xét.
4p
Học sinh tự đặt câu hỏi, học sinh khác trả lời.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phát triển các hoạt động: 
vHoạt động 1:Thảo luận về năng lượng của gió.
Phương pháp: Thảo luận, thuyết trình.
→ Giáo viên chốt.
10p
Hoạt động nhóm, lớp.
Các nhóm thảo luận.
Vì sao có gió? Nêu 1 số ví dụ về tác dụng của năng lượng gió trong tự nhiên.
Con người sử dụng năng lượng gió trong những công việc gì?
Liên hệ thực tế địa phương.
Các nhóm trình bày kết quả.
v Hoạt động 2: Thảo luận về năng lượng của nước.
Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại
-Giáo viên nêu các câu hỏi, gợi ý hs trả lời.
-Nhận xét, chốt lại câu trả lời đúng.
10p
Hoạt động nhóm, lớp.
Các nhóm thảo luận.
Nêu 1 số ví dụ về tác dụng của năng lượng của nước chảy trong tự nhiên.
Con người sử dụng năng lượng của nước chảy trong những công việc gì?
Liên hệ thực tế địa phương.
Sắp xếp, phân loại tranh ảnh sưu tầm cho phù hợp với từng mục của bài học.
Các nhóm trình bày sản phẩm.
v Hoạt động 3: Củng cố.
Cắt đáy một lon bia làm tua bin.
4 cánh quạt cách đều nhau.
Đục cái lỗ giữa đáy lon xâu vào đó một ống hút, dội nước từ trên xuống vào cánh tua bin để làm quay tua bin.
10p
Các nhóm làm sản phẩm.
5. Tổng kết - dặn dò: 
-GDMT: Mối quan hệ giữa con người và môi trường. Nhận xét tiết học.
Xem lại bài + học ghi nhớ.
Chuẩn bị: “Sử dụng năng lượng điện”.
1p
-------------------------------------------------------
Tiết 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 2)
I. Mục tiêu:
-Có biểu tượng ban đầu về thể tích của một hình.
-Liên hệ thực tế về các hình khối trong thực tế.
II. Chuẩn bị:
- Bảng lớp viết sẵn nội dung bài tập 1, 2.
- Vở bài tập củng cố môn Toán.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2.KTBC: Kiểm tra hs nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
3p
-2 hs nêu
-Lớp nhận xét
3. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
4. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Xác định hình hộp chữ nhật được tạo bởi cc hình lập phương nhỏ.
-Nêu hình vẽ.
-Cho hs xác định đúng:
 Hình A gồm 24 hình lập phương nhỏ.
 Hình B gồm 16 hình lập phương nhỏ.
-Gợi ý hs cách tính số hình lập phương nhỏ, ví dụ: Hình A có 3 lớp, mỗi lớp gồm 8 hình lập phương nhỏ, vậy hình A có tất cả: 8 x 3 = 24 hình lập phương nhỏ.
-So sánh thể tích của hai hình trên.
14p
-HS đọc yêu cầu BT.
-hs phát biểu.
-Nhắc lại cách tính.
Bài 2: Xác định 2 hình khối được tạo bởi các hình lập phương nhỏ.
-Hướng dẫn thực hiện như bài tập 1.
-Kết quả: Hình B gồm 17 hình lập phương nhỏ.
 Hình C gồm 25 hình lập phương nhỏ.
-Giúp hs có biểu tượng về độ lớn của một hình khối.
14p
-HS đọc yêu cầu bt.
-HS phát biểu
5. Nhận xét, dặn dò:
-GV nhận xét tinh thần và thái độ học tập, tuyên dương hs làm tốt các bt.
-Liên hệ thực tế về các hình khối trong thực tế.
-Dặn dị chuẩn bị bi sau.
2p
---------------------------------------------------
Tiết 3: KĨ THUẬT 
 ( Thầy Pới dạy )
*******************************************************
Thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2017
Tiết 1: TOÁN
THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH 
I. Mục tiêu:
 -Có biểu tượng về thể tích của một hình. 
 -Biết so sánh thể tích của hai hình trong một số tình huống đơn giản. 
 -Bài tập cần làm : Bài 1, Bài 2 ( Bài 3 phát triển HS khá , giỏi ).
 -Giáo dục nhận biết tính thực tế của việc tính thể tích của một hình. 
II. Chuẩn bị: + GV:Bìa có vẽ sẵn ví dụ 1, 2, 3. 
 + HS: 2 tờ giấy thủ công, kéo.
III. Các hoạt động:
Hoạ

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 22.doc