Giáo án Vật lý 11 (ban cơ bản) học kì 1

1. Mục tiêu:

 a) Về kiến thức:

 - Trình bày được khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác giữa các điện tích, nội dung định luật Cu-lông, ý nghĩa của hằng số điện môi.

 - Lấy được ví dụ về tương tác giữa các vật được coi là chất điểm.

 - Biết về cấu tạo và hoạt động của cân xoắn.

 b) Về kỹ năng:

 - Xác định phương chiều của lực Cu-lông tương tác giữa các điện tích giữa các điện tích điểm.

 - Giải bài toán ứng tương tác tĩnh điện.

 - Làm vật nhiễm điện do cọ xát.

 c) Về thái độ:

 - Giáo dục lòng say mê khoa học.

 

doc 86 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 421Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Vật lý 11 (ban cơ bản) học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ái độ:
	- Giáo dục lòng say mê khoa học.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
	a) Chuẩn bị của GV:
	- Bốn pin có suất điện động 1,5V.
	- Một vôn kế có giới hạn đo 10V và có độ chia nhỏ nhất 0,2V.
	b) Chuẩn bị của HS: 
	- Ôn tập kiến thức đã học ở bài trước.
3. Tiến trình bài dạy:
	* Ổn định lớp: (1 phút )
	a) Kiểm tra bài cũ:
	- Kiểm tra trong khi giảng.
	* Đặt vấn đề (1 phút).
	- Trong kỹ thuật và đời sống nhiều khi cần phải mắc các nguồn điện thành bộ để đạt các yêu cầu về suất điện động và điện trở trong vậy khi đó tính toán mạch như thế nào?
	b) Dạy nội dung bài mới:
Hoạt động 1 (12 phút) : Tìm hiểu bộ nguồn ghép nối tiếp.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Vẽ hình 10.3.
 Giới thiệu bộ nguồn ghép nối tiếp.
 Giới thiệu cách tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ghép nối tiếp.
 Giới thiệu trường hợp riêng.
Vẽ hình.
 Nhận biết được bộ nguồn ghép nối tiếp.
 Tính được suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
 Tính được suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm các nguồn giống nhau ghép nối tiếp.
I. Đoạn mạch có chứa nguồn điện
(Chuyển thành đọc thêm)
II. Ghép các nguồn thành bộ
1. Bộ nguồn ghép nối tiếp
 Eb = E1 + E2 +  + En
 Rb = r1 + r2 +  + rn
 Trường hợp riêng, nếu có n nguồn có suất điện động e và điện trở trong r ghép nối tiếp thì : Eb = ne ; rb = nr
Hoạt động 2 (12 phút) : Tìm hiểu bộ nguồn ghép song song.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Vẽ hình 10.4.
 Giới thiệu bộ nguồn ghép song song.
 Giới thiệu cách tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ghép song song.
Vẽ hình.
 Nhận biết được bộ nguồn gép song song.
 Tính được suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
2. Bộ nguồn song song 
 Nếu có m nguồn giống nhau mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong r ghép song song thì : Eb = e ; rb = 
3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng
(Đọc thêm)
Hoạt động 3 (10 phút) : Vận dụng.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Y/C HS tóm tắt đầu bài.
Nêu ý nghĩa các chỉ số ghi trên bóng đèn?
CT tính công suất điện và CT định luật ôm cho toàn mạch.
Đọc và tóm tắt đầu bài.
Uđm=6V. Pđm=6W
Pđm=UI=I2R=Uđm2R
I=ER+r
IV. Vận dụng
Bài 4 tr 58:
Tóm tắt:
E=6V. r=0,6Ω. Đ: 6V-3W.
I=?. UN=?
Giải:
Điện trở bóng đèn:
Pđm=Uđm2R=>R=Uđm2Pđm
Thay số: R=12Ω
Cường độ dòng điện trong mạch
I=ER+r Thay số: I»0,476A
UN=IR Thay số UN»5,714V
	c) Củng cố, luyện tập: (7 phút) 
	- Công thức định luật ôm cho toàn mạch và quy ước dấu?
	- Công thức tính suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp, song song, hỗn hợp?
	- Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
	+ Nên hay không nên ghép các pin cũ với pin mới? Tại sao?
	+ Bảo quản pin đúng cách như thế nào? Xử lý pin hết như thế nào?
	d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)
	- Lý thuyết: Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 Tr 58 SGK.
	- Bài tập: Yêu cầu học sinh về nhà làm các bài tập 4, 5, 6 trang 58 sgk và 10.5, 10.6, 10.7 sbt.
* RÚT KINH NGHIỆM
Phân bố thời gian toàn bài:................................................................................................................
Thời gian cho tường phần:................................................................................................................
Nội dung kiến thức, kỹ năng:............................................................................................................
Phương pháp giảng dạy:....................................................................................................................
Tiết 20. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH
1. Mục tiêu:
	a) Về kiến thức:
	- Hiểu được các bước giải một số dạng bài toán về toàn mạch.	
	b) Về kỹ năng:
	- Vận dụng định luật Ôm, công thức tính điện năng tiêu thụ, công suất tiêu thụ điện năng công suất toả nhiệt của một đoạn mạch, công, công suất và hiệu suất của nguồn điện, công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp, song song và hỗn hợp đối xứng để giải các bài toán về toàn mạch.
	c) Về thái độ:
	- Nghiêm túc học, chăm chỉ làm bài tập.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
	a) Chuẩn bị của GV:
	- Nhắc nhở học sinh ôn tập các nội dung kiến thức đã nêu trong các mục tiêu trên đây của tiết học này.
	- Chuẫn bị một số bài tập ngoài các bài tập đã nêu trong sgk để ra thêm cho học sinh khá.
	b) Chuẩn bị của HS: 
	- Ôn tập các nội dung kiến thức mà thầy cô yêu cầu.
3. Tiến trình bài dạy:
	* Ổn định lớp: (1 phút )
	a) Kiểm tra bài cũ: (10 phút )
	* Câu hỏi:
	Viết công thức suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp, song song. Giải thích các đại lượng?
	* Đáp án:
	Bộ nguồn nối tiếp:
Eb = E1 + E2 +  + En
Rb = r1 + r2 +  + rn
	Bộ nguồn song song:
Eb = e ; rb = 
	* Đặt vấn đề (1 phút).
	- Nhìn chung có thể giải một số bài toán về toàn mạch theo cùng một nguyên tắc như thế nào?
	b) Dạy nội dung bài mới:
Hoạt động 1 (10 phút) : Tìm hiểu phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Yêu cầu học sinh nêu công thức tính suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C1.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C2.
 Yêu cầu học sinh nêu các công thức tính cường độ dòng điện trong mạch chính, hiệu điện thế mạch ngoài, công và công suất của nguồn.
 Nêu công thức tính suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn đã học.
 Thực hiện C1.
 Thực hiện C2.
 Nêu các công thức tính cường độ dòng điện trong mạch chính, hiệu điện thế mạch ngoài, công và công suất của nguồn.
I. Những lưu ý trong phương pháp giải
+ Cần phải nhận dạng loại bộ nguồn và áp dụng công thức tương ứng để tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn
+ Cần phải nhận dạng các điện trở mạch ngoài được mắc như thế nào để để tính điện trở tương đương của mạch ngoài.
+ Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch để tìm các ẩn số theo yêu cầu của đề ra
+ Các công thức cần sử dụng :
 I = ; E = I(RN + r) ; 
 U = IRN = E – Ir ; Ang = EIt ; Png = EI ;
 A = UIt ; P = UI
Hoạt động 2 (18 phút) : Giải các bài tập ví dụ.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Vẽ lại đoạn mạch.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C3.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Yêu cầu học sinh tính hiệu điện thế mạch ngoài.
 Yêu cầu học sinh tính hiệu điện thế giữa hai đầu R1.
 Yêu cầu học sinh trả lờ C4.
 Yêu cầu học sinh tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của các bóng đèn.
 Yêu cầu học sinh tính điện trở mạch ngoài.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy qua từng bóng đèn.
 Yêu cầu học sinh so sánh cường độ dòng điện thức với cường độ dòng điện định mức qua từng bóng đèn và rút ra kết luận.
 Yêu cầu học sinh tính công suất và hiệu suất của nguồn.
 Yêu cầu học sinh vẽ mạch điện.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C8.
 Yêu cầu học sinh tính điện trở của bóng đèn.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và công suất của bóng đèn khi đó.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C9.
 Thực hiện C3.
 Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Tính hiệu điện thế mạch ngoài.
 Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R1.
 Thực hiện C4.
 Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của các bóng đèn.
 Tính điện trở mạch ngoài.
 Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Tính cường độ dòng điện chạy qua từng bóng đèn.
 So sánh cường độ dòng điện thức với cường độ dòng điện định mức qua từng bóng đèn và rút ra kết luận.
 Tính công suất và hiệu suất của nguồn.
 Vẽ mạch điện.
 Thực hiện C8.
 Yính điện trở của bóng đèn.
 Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Tính công suất của bóng đèn.
 Thực hiện C9.
II. Bài tập ví dụ
Bài tập 1
a) Điện trở mạch ngoài
 RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 3 = 18W
b) Cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện (chạy trong mạch chính)
 I = = 0,3(A)
 Hiệu điện thế mạch ngoài
 U = IRN = 0,3.18 = 5,4(V)
c) Hiệu điện thế giữa hai đầu R1
 U1 = IR1 = 0,3.5 = 1,5(V)
Bài tập 2
 Điện trở và cường độ dòng điện định mức của các bóng đèn
 RD1 = = 24(W)
 RD2 = = 8(W)
 Idm1 = = 0,5(A)
 Idm2 = = 0,75(A)
 Điện trở mạch ngoài
 RN = 
 = 9,6(W)
 Cường độ dòng điện trong mạch chính
 I = = 1,25(A)
 Cường độ dòng điện chạy qua các bóng 
 ID1 = = 0,5(A)
 ID1 = 
 = 0,75(A)
a) ID1 = Idm1 ; ID2 = Idm2 nên các bóng đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường
b) Công suất và hiệu suất của nguồn
 Png = EI = 12,5.1,12 = 15,625 (W)
 H = = 0,96 = 96%
Bài tập 3
a) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn
 Eb = 4e = 6 (V) ; rb = = 2r = 2(W)
 Điện trở của bóng đèn
 RĐ = = 6(W) = RN
b) Cường độ dòng điện chạy qua đèn
 I = = 0,75(A)
 Công suất của bóng đèn khi đó
 PĐ = I2RĐ = 0,752.6 = 3,375(W)
c) Công suất của bộ nguồn, công suất của mỗi nguồn và giữa hai cực mỗi nguồn
 Pb = EbI = 6.0,75 = 4,5(W)
 Pi = = = 0,5625(W)
 Ui = e - = 1,125 (V)
	c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) 
	- Giải bài toán về toàn mạch cần chú ý những điều gì?
	d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)
- Lý thuyết: Ôn tập kiến thức theo phần tóm tắt kiến thức chương 7, 8, 9, 10 SGK.
- Bài tập: 1, 2, 3 sgk Tr 62. Bài tập 10.3, 10.4 SBT.
* RÚT KINH NGHIỆM
Phân bố thời gian toàn bài:................................................................................................................
Thời gian cho tường phần:................................................................................................................
Nội dung kiến thức, kỹ năng:............................................................................................................
Phương pháp giảng dạy:....................................................................................................................
Tiết 21. BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG.
1. Mục tiêu:
	a) Về kiến thức:
	- Nắm được cách xác định suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn ghép.
	- Nắm được cách xác định HĐT, cường độ dòng điện và điện trở tương đương mạch ngoài.
	b) Về kỹ năng:
	- Giải được các bài toán về mạch điện có bộ nguồn ghép và mạch ngoài có các điện trở và bóng đèn.
	c) Về thái độ:
	- Giáo dục lòng say mê khoa học.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
	a) Chuẩn bị của GV:
	- Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
	- Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác. 
	b) Chuẩn bị của HS: 
	- Xem lại những kiến thức về đoạn mạch có các điện trở ghép với nhau đã học ở THCS.
	- Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
	- Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
3. Tiến trình bài dạy:
	* Ổn định lớp: (1 phút )
	a) Kiểm tra bài cũ: (10 phút )
	* Câu hỏi:
	1. Viết các công thức xác định suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn ghép đã học.
	2. Viết các công thức xác định cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở ghép nối tiếp và đoạn mạch gồm các điện trở ghép song song.
	* Đáp án:
	Câu 1:
	+ Nt: . .
	+ //: . .
	+ hhdx: . .
	Câu 2:
	+ nt: . . .
	+ //: . . .
Hoạt động 1 (29 phút) : Giải các bài tập tự luận.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Yêu cầu học sinh tính điện trở của bóng đèn.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy trong mạch
 Yêu cầu học sinh tính hiệu điện thế giữa hai cực acquy.
 Yêu cầu học sinh tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
 Yêu cầu học sinh tính điện trở của bóng đèn.
 Yêu cầu học sinh tính điện trở mạch ngoài.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện định mức của mỗi bóng đèn.
 Yêu cầu học sinh so sánh và rút ra lết luận.
 Yêu cầu học sinh tính hiệu suất của nguồn.
 Yêu cầu học sinh tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.
 Hướng dẫn để học sinh tìm ra kết luận.
 Yêu cầu học sinh tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
 Yêu cầu học sinh tính điện trở mạch ngoài.
 Yêu cầu học sinh tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Yêu cầu học sinh tính công suất tiêu thụ của mỗi điện trở.
 Yêu cầu học sinh tính công suất của mỗi acquy.
 Yêu cầu học sinh tính năng lượng mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.
 Tính điện trở của bóng đèn.
 Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch
 Tính hiệu điện thế giữa hai cực acquy.
 Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
 Tính điện trở của bóng đèn.
 Tính điện trở mạch ngoài.
 Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn.
 Tính cường độ dòng điện định mức của mỗi bóng đèn.
 So sánh và rút ra lết luận.
 Tính hiệu suất của nguồn.
 Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.
 Lập luận để rút ra kết luận.
 Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
 Tính điện trở mạch ngoài.
 Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
 Tính công suất tiêu thụ của mỗi điện trở.
 Tính công suất của mỗi acquy.
 Tính năng lượng mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.
Bài 4 trang 58 
 Điện trở của bóng đèn
 RĐ = = 12(W) = RN
 Cường độ dòng điện chạy trong mạch
 I = = 0,476(A)
 Hiệu điện thế giữa hai cực của acquy
 U = E – Ir = 6 – 0,476.0,6 = 5,7(V)
Bài 6 trang 58
 Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn : Eb = 2E = 3V ; rb = 2r = 2W
 Điện trở của các bóng đèn
 RD = = 12(W)
 Điện trở mạch ngoài
 RN = = 6(W)
 Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính
 I = = 0,375(A)
 Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn : ID = = 0,1875(A)
 Cường độ dòng điện định mức của mỗi bóng đèn : Idm = = 0,25(A)
a) ID < Idm : đèn sáng yếu hơn bình thường
b) Hiệu suất của bộ nguồn
 H = = 0,75 = 75%
c) Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn : 
Ui = E – Ir = 1,5 – 0,375.1 = 1,125(V)
d) Nếu tháo bớt một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài tăng, hiệu điện thế mạch ngoài, cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn còn lại tăng nên đèn còn lại sáng mạnh hơn trước đó.
Bài 2 trang 62
 Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn
Eb = E1 + E2 = 12 + 6 = 18V ; rb = 0
 Điện trở mạch ngoài
 RN = R1 + R2 = 4 + 8 = 12(W)
a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch
 I = = 1,5(A)
b) Công suất tiêu thụ của mỗi điện trở 
 P1 = I2R1 = 1,52.4 = 9(W)
 P2 = I2R2 = 1,52.8 = 18(W)
c) Công suất và năng lượng của mỗi acquy cung cấp trong 5 phút
 PA1 = E1I = 12.1,5 = 18(W)
 AA1 = E1Tt = 12.1,5.60 = 1080(J)
 PA2 = E2I = 6.1,5 = 9(W)
 AA2 = E2Tt = 6.1,5.60 = 540(J)
	c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) 
	- Công và công thức tính công, công suất của nguồn điện?
	- Công thức tính các giá trị tương đương mạch trong và mạch ngoài.
	d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)
	- Lý thuyết: Ôn tập theo phần củng cố chương.
	- Bài tập: Các bài còn lại trong SGK và SBT.
* RÚT KINH NGHIỆM
Phân bố thời gian toàn bài:................................................................................................................
Thời gian cho tường phần:................................................................................................................
Nội dung kiến thức, kỹ năng:............................................................................................................
Phương pháp giảng dạy:....................................................................................................................
Tiết 22: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ
 ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA (t1) 
1. Mục tiêu:
	a) Về kiến thức:
	+ Biết cách khảo sát sự phụ thuộc của hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn vào cường độ dòng điện I chạy trong mạch đó.
	+ Biết cách khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I chạy trong mạch kín vào điện trở R của mạch ngoài.
	b) Về kỹ năng:
	+ Biết cách lựa chọn và sử dụng một số dụng cụ điện thích hợp và mắc chúng thành mạch điện để khảo sát sự phụ thuộc của hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn vào cường độ dòng điện I chạy trong mạch đó.
	+ Biết cách biểu diễn các số liệu đo được của cường độ dòng điện I chạy trong mạch và hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch dưới dạng một bảng số liệu.
	c) Về thái độ:
	- Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ trong giờ thực hành.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
	a) Chuẩn bị của GV:
	+ Phổ biến cho học sinh nội dung cần chuẩn bị trước trong buổi thực hành.
	+ Kiểm tra hoạt động của các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.
	b) Chuẩn bị của HS: 
	+ Đọc kĩ nội dung bài thực hành..
	+ Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm.
3. Tiến trình bài dạy:
	* Ổn định lớp: (1 phút )
	a) Kiểm tra bài cũ:
	- Kiểm tra trong khi giảng.
	* Đặt vấn đề (1 phút).
	- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa.
	b) Dạy nội dung bài mới:
Hoạt động 1 (5 phút) : Tìm hiểu mục đích thí nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Giới thiệu mục đích thí nghiệm.
 Ghi nhận mục đích của thí nghiệm.
I. Mục đích thí nghiệm
1. Áp dụng hệ thức hiệu điện thế của đoạn mạch chứa nguồn điện và định luật Ôm đối với toàn mạch để xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá.
2. Sử dụng các đồng hồ đo điện đa năng hiện số để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong các mạch điện.
Hoạt động 2 (10 phút) : Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm.
 Ghi nhận các dụng cụ thí nghiệm.
II. Dụng cụ thí nghiệm
1. Pin điện hoá.
2. Biến trở núm xoay R.
3. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số.
5. Điện trở bảo vệ R0.
6. Bộ dây dẫn nối mạch.
7. Khoá đóng – ngát điện K.
Hoạt động 3 (15 phút) : Tìm hiểu cơ sở lí thuyết.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Vẽ hình 12.2
 Yêu cầu học sinh thực hiện C1.
 Vẽ hình 12.3.
 Yêu cầu học sinh viết biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch có chứa nguồn.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C2.
 Yêu cầu học sinh viết biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch.
 Xem hình 12.2.
 Thực hiện C1.
 Xem hình 12.3.
 Viết biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch MN.
 Thực hiện C2.
 Viết biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong mạch điện mắc làm thí nghiệm.
III. Cơ sở lí thuyết
+ Khi mạch ngoài để hở hiệu điện thế gữa hai cực của nguồn điện bằng suất điện động của nguồn điện.
 Đo UMN khi K ngắt : UMN = E
+ Định luật Ôm cho đoạn mạch MN có chứa nguồn : UMN = U = E – I(R0 - r)
 Đo UMN và I khi K đóng, Biết E và R0 ta tính được r.
+ Định luật Ôm đối với toàn mạch :
I = 
 Tính toán và so sánh với kết quả đo.
Hoạt động 4 (15 phút) : Giới thiệu dụng cụ đo.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Giới thiệu đồng hồ đo điện đa năng hiện số DT-830B.
 Nêu những điểm cần chú ý khi sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C3.
 Ghi nhận các chức năng của đồng hồ đo điện đa năng hiện số DT-830B.
 Ghi nhận những điểm cần chú ý khi sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số.
 Thực hiện C3.
IV. Giới thiệu dụng cụ đo
1. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số
 Đồng hồ đo điện đa năng hiện số DT-830B có nhiều thang đo ứng với các chức năng khác nhau như : đo điện áp, đo cường độ dòng điện 1 chiều, xoay chiều, đo điện trở,  .
2. Những điểm cần chú ý khi thực hiện
+ Vặn núm xoay của nó đến vị trí tương ứng với chức năng và thang đo cần chọn. Sau đó nối các cực của đồng hồ vào mạch rồi gạt nút bật – tắt sang vị trí “ON”.
+ Nếu chưa biết rỏ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, ta phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn.
+ Không do cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá thang đo đã chọn.
+ Không chuyển đổi chức năng thang đo khi đang có dòng điện chạy qua nó.
+ Không dùng nhầm thang đo cường độ dòng điện để đo hiệu điện thế.
+ Khi sử dụng xong các phép đo phải gạt nút bật – tắt về vị trí “OFF”
+ Phải thay pin 9V bên trong nó khi pin yếu (góc phải hiễn thị kí hiệu )
+ Phải tháo pin ra khỏi đồng hồ khi không sử dụng trong thời gian dài.
	c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) 
	- Nêu phương án thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa?
	d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)
	- Lý thuyết: Ôn lại các công thức liên quan trong bài, xác định các yêu cầu của bài thực hành để tiết sau tiến hành thí nghiệm thu thập số liệu.
* RÚT KINH NGHIỆM
Phân bố thời gian toàn bài:................................................................................................................
Thời gian cho tường phần:................................................................................................................
Nội dung kiến thức, kỹ năng:............................................................................................................
Phương pháp giảng dạy:....................................................................................................................
Tiết 23. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG 
VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA (t2)
1. Mục tiêu:
	a) Về kiến thức:
	+ Biết cách chọn phương án thí nghiệm để tiến hành khảo sát các quan hệ phụ thuộc giữa các đại lượng U, I hoặc I, R. Từ đó có thể xác định chính xác suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá.
	b) Về kỹ năng:
	+ Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế trong tiết thí nghiệm.
	c) Về thái độ:
	- Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ trong giờ thực hành.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
	a) Chuẩn bị của GV:
	+ Kiểm tra hoạt động của các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.
	b) Chuẩn bị của HS: 
	+ Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm và các dụng cụ theo yêu cầu.
3. Tiến trình bài dạy:
	* Ổn định lớp: (1 phút )
	a) Kiểm tra bài cũ:
	- Kiểm tra trong khi giảng.
	* Đặt vấn đề (1 phút).
	- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa.
	b) Dạy nội dung bài mới:
Hoạt động 1 (23 phút) : Tiến hành thí nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 Chú ý học sinh về an toàn trong thí nghiệm.
 Theo dõi học sinh.
 Hướng dẫn từng nhóm.
 Lắp mạch theo sơ đồ.
 Kiểm tra mạch điện và thang đo đồng hồ.
 Bá

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_11_CO_BAN_HK1.doc