Giáo án Vật lý lớp 9 - Trường THCS Sơn Định - Bài 01: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

Bài 01: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ

I . Mục tiêu:

1.Kiến thức: Nêu được cách bố trí TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn; Vẽ và biểu diễn mối quan hệ giữa U,I từ các số liệu TN; Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

2. Kĩ năng: Hình thành cho HS kĩ năng làm TN.

3. Thái độ: Có thái độ làm việc cẩn thận nghiêm túc.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên:

- Giáo án word.

- Dây điện trở bằng Nikêlin dài 1m, đươc quấn sẵn (điện trở mẫu); 1 ampekế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; Vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V, 1 công tắc, 1 nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối mỗi đoạn 30cm.

2. Học sinh: Xem trước bài học và nắm lại kiến thức vật lý 7

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Trường THCS Sơn Định - Bài 01: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 03/9/2017
Ngày dạy: 05/9/2017
Lớp: 9A
Tiết CT: 01 
Bài 01: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ
I . Mục tiêu: 
1.Kiến thức: Nêu được cách bố trí TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn; Vẽ và biểu diễn mối quan hệ giữa U,I từ các số liệu TN; Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
2. Kĩ năng: Hình thành cho HS kĩ năng làm TN.
3. Thái độ: Có thái độ làm việc cẩn thận nghiêm túc.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: 
- Giáo án word.
- Dây điện trở bằng Nikêlin dài 1m, đươc quấn sẵn (điện trở mẫu); 1 ampekế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; Vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V, 1 công tắc, 1 nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối mỗi đoạn 30cm. 
2. Học sinh: Xem trước bài học và nắm lại kiến thức vật lý 7
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:(1 phút). Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Tiến trình dạy học:
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
ND ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:(2’)
- Các em đã biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn và bóng đèn càng sáng. Vậy giữa cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ như thế nào với hiệu điện thế? 
- HS suy đoán và phát biểu suy nghĩ của mình 
Hoạt động 2:Thí nghiệm tìm hiểu sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn:(15’)
- Cho các em tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 sgk
- Mạch điện gồm những phân tử nào? Công dụng và cách mắc các bộ phận trong sơ đồ 
(Ampe kế, Vôn kế) 
- Chốt (+) của các dụng cụ đo phải mắc về phía A hay B?
- Cho HS làm việc theo nhóm
- Mời các nhóm trưởng lên nhận dụng cụ thí nghiệm 
- Cho các em mắc mạch điện theo sơ đồ (h1.1)
- Trước khi đóng điện GV kiểm tra lại mạch điện của các nhóm mắc có đúng không 
- Cho các nhóm làm thí nghiệm lần lượt từ 1, 2, 3, 4, 5 cục pin đọc các số chỉ của vôn kế và ampekế.
- Căn cứ kết quả thí nghiệm yêu cầu các nhóm hoàn thành kết quả thí nghiệm vào bảng 1 
- Căn cứ vào kết quả thí nghiệm yêu cầu các nhóm hoàn thành C1?
- Vật dẫn, vôn kế để đo hiệu điện thế, mắc song song với vật dẫn, ampe kế để đo cường độ dòng điện, mắc nối tiếp.
- Chốt (+) của các dụng cụ đo phải mắc về phía A
- Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ (h1.1)SGK
 Kết quả đo
Lần đo
Hiệu điện thế
Cường độ dòng điện
1
2
3
4
5
- Tiến hành đo, ghi các kết quả đo vào bảng 1 trong vở 
- Chỉ tiến hành đóng điện khi đã sự đồng ý của GV 
C1: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó
I. Thí nghiệm:
1. Sơ đồ mạch điện:
C1: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
2. Tiến hành thí nghiệm:
Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận:(10 phút)
- Cho hs trả lời câu hỏi: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có đặc điểm gì?
- Cho hs trả lời C2: Căn cứ vào bảng 1.2 yêu cầu hs xác định giá trị của U và I qua các điểm tương ứng với C, D, E. 
- Cho hs can cứ vào số liệu bảng 1 (C1) hoàn thành lệnh C2 (vẽ đường biểu diễn mối liên hệ U và I, nhận xét có có phải là đường thẳng đi qua gốc toạ độ không? 
- Từ kết quả C1 và C2 yêu cầu hs dùng từ thích hợp trong phần kết luận và cho ghi vở:
- Mời 1 đến 2 em nhắc lại phần kết luận ?
- Làm việc cá nhân xác định giá trị U, I qua các điểm và vẽ đồ thị ( C2 ) 
+ Tại điểm C: U= 3,0V;I = 0,6A
+ Tại điểm D: U= 4,5V;I =0,9A
+ Tại điểm E: U= 6,0V;I = 1,2A
*Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc caủu cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ (U=0, I=0 ) 
- Kết luận: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tăng ( hoặc giảm ) bao nhiều lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần
II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế:
1. Dạng đồ thị:
*Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đ qua gốc toạ độ (U=0, I=0) 
2. Kết luận:
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tăng (hoặc giảm) bao nhiều lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần 
Hoạt động 4: Vận dụng:(12 phút)
- Cho hs làm việc cá nhân trả lời C3?
- Hướng dẫn trả lời C3:
+ Ta biết đồ thị hình 1.2 giá trị U/I = 0,5 (luôn không đổi ) 
+ Vậy:2,5/I=0,5 =>I =?
 3,5/I=0,5 =>I =?
- Với giá trị U,I ứng với điểm M học tự thực hiện cho các giá trị tương ứng miễn sao tỉ số U/I= 0,5 
- Cho hs làm việc cá nhân trả lời?
- Hướng dẫn hs trả lời C4:
- Để điền các số liệu còn ta phải căn cứ vào gì?(vào giá trị lần đo thứ nhất:
U/I=2,0/0,1=20 vậy biết giá trị U/I =20 khi biết 1 trong 2 đại lượng muốn tìm đại lượng còn lại thì ta làm như thế nào? Biết U tìm I: =>I=U/20
 Biết I tìm U: =>U=20.I
- Cho hs trả lời C5?
- Làm việc cá nhân trả lời C3 
- Hs khác nhận xét nội dung trả lời của mình 
- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi có hiệu điện thế:
U=2,5 thì 2,5/I=0,5 
=>I = 2,5/0,5 =0,5A 
hiệu điện thế:U=2,5 thì 3,5/I=0,5 =>I = 3,5/0,5 =0,7A
làm việc cá nhân trả lời C4
- Điền giá trị thích hợp vào bảng 2 
 Kết quả 
 Đo 
Lần đo 
Hiệu điện thế
(V)
Cường độ dòng điện(A)
1
2,0
0,1
2
2,5
0,125
3
4,0
0,2
4
5,0
0,25
5
6,0
0,3
- Làm việc cá nhân trả lời C5 
- Hs khác nhận xét nội dung trả lời của mình 
Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu của dây dẫn đó
III. Vận dụng:
C3: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi có hiệu
điện thế:
U=2,5 thì 2,5/I=0,5
 =>I = 2,5/0,5 =0,5A 
U=2,5 thì 3,5/I=0,5 
=>I = 3,5/0,5 =0,7A
C4:
 Kết quả đo
Lần đo 
Hiệu điện thế
(V)
Cường độ dòng điện
(A)
1
2,0
0,1
2
2,5
0,125
3
4,0
0,2
4
5,0
0,25
5
6,0
0,3
C5: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu của dây dẫn đó
4. Củng cố bài học: (2’)
- Gọi một đen 2 hs đọc phần ghi nhớ SGK?
5. Hướng dẫn tự học:
a. Bài vừa học:
- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ.
- Trả lời và xem lại toàn bộ các lệnh C1 à C5 trong SGK. 
- Làm bài tập SBT.
b. Bài sắp học:
Chuẩn bị bài học mới: Bài 2 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 1 Ly 9.doc