Giáo án Vật lý lớp 9 - Trường THCS Sơn Định - Bài 15: Thực hành xác định công suất của các dụng cụ điện

Bài 15: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết mắc thiết bị đúng sơ đồ mạch điện. Sử dụng công thức: = UI để xác định công suất của bóng đèn.

- Đo U giữa hai đầu bóng đèn, đo I chạy qua bóng đèn.

- Từ thí nghiệm rút ra nhận xét: Công suất tiêu thụ của một bóng đèn dây tóc tăng khi hiệu điện thế đặt vào bóng đèn tăng (không vượt quá hiệu điện thế định mức) và ngược lại.

2. Kĩ năng:

- Xác định được công suất điện của một mạch điện bằng vôn kế và ampe kế.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II . Chuẩn bị::

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Trường THCS Sơn Định - Bài 15: Thực hành xác định công suất của các dụng cụ điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 22/10/2017
ND: 24/10/2017
Lớp: 9A
Tiết CT: 15
Bài 15: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết mắc thiết bị đúng sơ đồ mạch điện. Sử dụng công thức: = UI để xác định công suất của bóng đèn.
- Đo U giữa hai đầu bóng đèn, đo I chạy qua bóng đèn.
- Từ thí nghiệm rút ra nhận xét: Công suất tiêu thụ của một bóng đèn dây tóc tăng khi hiệu điện thế đặt vào bóng đèn tăng (không vượt quá hiệu điện thế định mức) và ngược lại.
2. Kĩ năng: 
- Xác định được công suất điện của một mạch điện bằng vôn kế và ampe kế.
3. Thái độ: 
- Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II . Chuẩn bị::
1. Chuẩn bị của GV: 
- Nội dung bài thực hành.
- Bóng đèn pin 2,5V- 1W; 1 biến trở con chạy có trị số lớn nhất 20Ω-2A; 1 ampekế GHĐ 500mA; ĐCNN 10 mA; Vôn kế GHĐ 6V; ĐCNN 0,1V; 1 nguồn điện 6V; 1 công tắc; 9 đoạn dây có võ cách điện dài 30cm.
2. HS: Xem bài trước.
III . Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: 
	Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp. 
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi 02 học sinh: 
Câu 1: Viết biểu thức tính công suất giải thích các đại lượng có trong công thức?
Câu 2: Hãy viết công thức tính công của dòng điện. Nêu rõ tên của các đại lượng và đơn vị của các đại lượng trong công thức?
3. Tiến trình dạy học:
HĐ của giáo viên 
HĐ của học sinh
ND ghi bảng
Hoạt động 1: Trình bày việc chuẩn bị báo cáo thực hành, trả lời các câu hỏi về cơ sở lý thuyết của bài thực hành
- Kiểm tra phần chuẩn bị lý thuyết của hs?
- Cho một vài hs trình bày câu trả lời trước lớp của phần 1 báo cáo thực hànhà hoàn chỉnh câu trả lời?
- Kiểm tra việc chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành của hs?
- Cho GV kiểm tra và có thể trình bày trước lớp về câu hỏi lí thuyết trong SGK.
- Cho GV kiểm tra mẫu chuẩn bị từ nhà.
I. Chuẩn bị:
Hoạt động 2: Thực hành xác định công suất của bóng đèn:
- Đề nghị đại diện một vài nhóm trình bày cách thức tiến haành TN để xác định công suất của bóng đèn? 
- Kiểm tra, hướng dẫn các nhóm hs mắc đúng ampekế và vônkế cũng như việc điều chỉnh biến trở để có được hiệu điện thế đặt giữa hai dầu bóng đèn đúng như yêu cầu ghi trong bảng 1 của mẫu báo cáo. 
*Tiến hành đo 
- Lần 1: Điều chỉnh biến trở để vôn kế có chỉ số U1= 1V 
Đọc và ghi kết quả I1 =?A vào bảng 1 của mẫu báo cáo?
- Lần 2: Điều chỉnh biến trở để vôn kế có chỉ số U2= 1,5V 
Đọc và ghi kết quả I2 = ?A vào bảng 1 của mẫu báo cáo?
- Lần 3: Điều chỉnh biến trở để vôn kế có chỉ số U3= 2V 
Đọc và ghi kết quả I3 =?A vào bảng 1 của mẫu báo cáo?
- Cho HS lần lượt tính công suất của đèn trong mỗi lần đo.
- Cho HS rút ra nhận xét.
- Từng nhóm thảo luận để nêu được cách tiến hành TN xác đinh công suất của bóng đèn.
- Từng hs thực hiện các bước như đã hướng dẫn trong mục 1 phần II SGK.
- Tiến hành làm thí nghiệm, đọc, tính toán, ghi kết quả vào bảng 1 của mẫu báo cáo thực hành sau mỗi lần đo (lần 1,2,3) 
bảng 1 
 Giá
 Trị 
 đo
Lần đo
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện
(A)
Công suất của bóng đèn (W)
1
U1= 1,0
I1=
P1=
2
U2=1,5
I2=
P2=
3
U3=2,0
I3=
P2=
- Tính công suất cho mỗi lần đo và ghi vào bảng 1 của mẫu báo cáo.
- Nhận xét khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng thì công suất của bóng đèn tăng, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn giảm thì công suất của bóng đèn giảm (tỉ lệ thuận)
II . Nội dung thực hành:
III. Mẫu báo cáo thực hành:
THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN:
1. Trả lời câu hỏi:
a) Công suất P của một dụng cụ điện hoặc một đoạn mạch liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I bằng công thức: P=U.I
b) Đo hiệu điện thế bằng vôn kế. Mắc dụng cụ này song song với đoạn mạch cần đo.
c) Đo cường độ dòng điện bằng ampekế. Mắc dụng cụ này nối tiếp với đoạn mạch cần đo.
2. Xác định công suất của bóng đèn:
 Giá 
 trị 
 đo
Lần 
đo
Hiệu điện thế 
(V)
Cường độ dòng điện
(A)
Công suất của bóng đèn (W)
1
U1= 1,0
I1=
P1=
2
U2=1,5
I2=
P2=
3
U3=2,0
I3=
P2=
a. Tính và ghi vào bảng 1 các công suất của bóng đèn tương ứng với mỗi lần đo.
b. Rút ra nhận xét về sự thay đổi của công suất bóng đèn khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm.
Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá tiết thực hành
- Nhận xét ý thức thái độ tác phong làm việc của hs, tuyên dương các nhóm làm tốt và nhắc nhở các nhóm làm chưa tốt.
- Tiếp thu nội dung đánh giá của GV.
4. Củng cố bài học:
- Tổng kết lại các công thức đã học.
5. Hướng dẫn tự học:
a) Bài vừa học:
- Về nhà xem lại các bước tiến hành thí nghiệm. 
b) Bài sắp học:
- Chuẩn bị bài học mới: Bài 16: Định luật Jun – Len - Xơ

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 15 Ly 9.doc