Giáo án Vật lý lớp 9 - Trường THCS Sơn Định - Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn

Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI CỦA DÂY DẪN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.

2. Kĩ năng :

- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.

3. Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. GV:

- 3 dây điện trở có cùng tiết diện làm bằng cùng một loại vật liệu một dây dài l ( điện trở 4 ), một dây dài 2l một dây dài 3l mỗi dây được quấn quanh lỏi cách điện để dễ xác định số vòng dây0; 1 ampekế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; Vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1 V, 1 công tắc, 1 nguồn điện 6V; 8 đoạn dây nối mỗi đoạn 30 cm.

2. HS:

- Bảng ghi các giá trị đo trong TN.

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Trường THCS Sơn Định - Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24-09-2017
Ngày dạy: 26-09-2017
Lớp: 9A
Tiết CT: 07 
Bài 7:
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI CỦA DÂY DẪN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.
2. Kĩ năng : 
- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.
3. Thái độ: 
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. GV: 
- 3 dây điện trở có cùng tiết diện làm bằng cùng một loại vật liệu một dây dài l ( điện trở 4), một dây dài 2l một dây dài 3l mỗi dây được quấn quanh lỏi cách điện để dễ xác định số vòng dây0; 1 ampekế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; Vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1 V, 1 công tắc, 1 nguồn điện 6V; 8 đoạn dây nối mỗi đoạn 30 cm.
2. HS: 
- Bảng ghi các giá trị đo trong TN.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:(1 phút). Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Kiểm tra vở bài tập của HS. 
3. Tiến trình dạy học:
HĐ CỦA GIÁO VIÊN 
HĐ CỦA HỌC SINH
ND GHI BẢNG
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:(2 phút)
- Cho Hs nhắc lại công thức Định luật Ôm và cho HS dự đoán xem khi thay đổi chiều dài thì R có thay đổi không à Bài mới .
- HS nhắc lại kiến thức cũ
Hoạt động 2: Tìm hiểu về công dụng và các day dẫn thường được sử dụng:(5 phút)
* Nêu câu hỏi gợi ý sau:
- Dây dẫn dùng để làm gì?
- Hay quan sát xem dây dẫn có ở đâu xung quanh ta.
* Đề nghị hs nêu tên các vật liệu dùng để làm dây dẫn điện 
- Các nhóm tiến hành thảo luận về các vấn đề sau:
- Công dụng của dây dẫn điện trong mạch điện và trong các thiết bị điện.
- Các vật liệu dùng để làm dây dẫn.
Hoạt động 3: Xác định sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau:(8 phút)
- Gợi ý cho hs trả lời câu hỏi sau:
Nếu đặt vào dây dẫn một hiệu điện thế thì có dòng điện chạy qua nó hay không? Khi đó dòng điện này có một cường độ I nào đó hay không? Khi đó dây dẫn có một điện trở xác định hay không? 
- Đề nghị hs quan sát hình 7.1SGK. 
- Cho hs dự đoán điện trở của dây dẫn này có như nhau hay không? nếu có thì những yếu tố nào ảnh hưởng tới điện trở của dây?
- Gợi ý cho hs nhớ lại kiến thức ở lớp 6 khi tìm hiểu sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi của một chất lỏng vào một trong các yếu tố: nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, gió thì ta phải làm như thế nào? 
- Các hs thảo luận trả lời câu hỏi: Các dây dẫn có điện trở không? vì sao? 
- HS quan sát hình vẽ.
- HS quan sát các dây dẫn khác nhau và nêu được các nhận xét và dự đoán: Các dây dẫn này khác nhau ở những yếu tố nào? điện trở của các dây dẫn này liệu có như nhau không? những yếu tố nào của dây dẫn có thể ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn.
- Các nhóm thảo luận tìm ra câu trả lời mà GV đề ra 
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau: 
Hoạt động 4: Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn:(11’)
- Đề nghị từng nhóm hs nêu dự đoán theo C1và ghi lên bảng các dự đoán đó. 
+ Dây một có chiều dài l và có điện trở là R 
+Dây dẫn thứ hai có chiều dài 2l. Hỏi điện trở của chúng là bao nhiêu ?R
+Dây dẫn thứ ba có chiều dài 3l. Hỏi điện trở của chúng là bao nhiêu ?R
- Theo dõi kiểm tra các nhóm tiến hành làm TN, kiểm tra việc mắc mạch điện, đọc ghi kết quả đo vaào bảng 1 trong từng lần TN như như hình 7.2a,b,c
-Lần lượt mắc mạch điện như hình 7.2 a,b,c và xác định các giá trị U1, I1, R1; U2,I2, R2; U3, I3, R3.
- Sau khi các nhóm hoàn thành bảng 1 yêu cầu mỗi nhóm đối chiếu kết quả thu được với kết quả dự đoán đã nêu.
- Yêu cầu các nhóm rút ra kết luận về sự phụ thuộc điện trở của dây vào chiều dài của dây
- HS Dự kiến cách làm hoặc đọc mục 1 trong phần II SGK. 
- Các nhóm dự đoán như yêu cầu của C1.
+ Dây một có chiều dài l và có điện trở là R 
+Dây dẫn thứ hai có chiều dài 2l thì điện trở của chúng là 2R
+Dây dẫn thứ ba có chiều dài 3l thì điện trở của chúng là 3R
- Từng nhóm hs tiến hành TN kiểm tra theo mục 2 phần II trong SGK và đối chiếu với kết quả thu được với kết quả dự đoán đã nêu theo yêu cầu C1 và nhận xét .sau đó rút ra kết luận .
 KQ
Lần Đo
TN
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện
(A)
Điện trở
(Ω)
l
U1 =
I1= 
R1=
2l
U2 =
I2=
R2=
3l
U3 =
I3=
R3=
- Dự đoán đưa ra ở câu C1 là đúng. 
- Rút ra kết luận: Điện trở của dậy dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.
II. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn: 
 1. Dự kiến cách làm: C1:
2. Thí nghiệm kiểm tra:
3. Kết luận: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây. 
Hoạt động 5: Vận dụng:(10 phút)
- Gợi ý trả lời câu C2: Trong trường hợp mắc bóng đèn bằng dây dẫn ngắn và bằng dây dẫn dài thì trong trường hợp nào đoạn mạch có điện trở lớn hơn và do đó cường độ dòng điện chạy qua sẽ nhỏ hơn?
- Gợi ý trả lời C3: Trước hết ta phải áp dụng định luật ôm để tính điện trở của dây sau đó vận dụng kêt luận đã rút ra để tính chiều dài của dây.
- C4 GV hướng dẫn HS về nhà làm?
- Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi C2.
Bóng đèn sáng yếu hơn vì dây dẫn càng dài thì điện trở của dây càng lớn, mà điện trở của dây càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn càng nhỏ. Do đó đèn sáng yếu hơn.
C3: Cho biết Bài giải
U=6V 
I=0,3A
4m thì 2Ω 
 l=?
Điện trở của dây dẫn là 
 chiều dài của dây là 
- HS chú ý lắng nghe.
III. Vận dụng : C2:
C3: Cho biết Bài giải
U=6V 
I=0,3A
4m thì 
2 Ω
 l=?
Điện trở của dây dẫn là:
 chiều dài của dây là:
C4: BTVN.
4. Củng cố bài học: 2’
- Cho hs trả lời câu hỏi: Muốn giải bài tập về vận dụng định luật ôm cho các loại đoạn mạch cần tiến hành theo mấy bước (Có thể cho hs ghi phần này như thông tin bổ sung).
5. Hướng dẫn tự học:
a. Bài vừa học:
- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ.
- Đọc phần có thể em chưa biết.
- Làm bài tập SBT
b. Bài sắp học:
Chuẩn bị bài mới: BÀI 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 7 Ly 9.doc