Giáo án Vật lý lớp 9 - Trường THCS Sơn Định - Tiết 19: Thực hành: kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I2 trong định luật jun - Lenxơ

Tiết 19: THỰC HÀNH: KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q~I2

TRONG ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Vẽ được sơ đồ mạch điện của thí nghiệm kiểm nghiệm định luật Jun – lenxơ.

2. Kĩ năng: Lắp ráp và tiến hành được TN kiểm nghiệm mối quan hệ Q~I2 trong định luật Jun-Lenxơ.

3. Thái độ:

Có tác phong cẩn thận, kiên trì, chính xác và trung thực trong quá trình thực hiện các phép đo và ghi lại các kết quả đo của thí nghiệm.

II.Chuẩn bị:

1. GV:

+Nguồn điện không đổi 12V lấy từ biến thế hạ thế.

+1 ampe kế 1A.

+1 biến trở loại 20 - 2A.

+1 nhiệt lượng kế. Dây đốt 6 bằng Nicrôm, que khuấy.

+1 nhiệt kế bách phân.

+1 đồng hồ bấm giây.

+5 đoạn dây nối.

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 6Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Trường THCS Sơn Định - Tiết 19: Thực hành: kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I2 trong định luật jun - Lenxơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 05/11/2017
ND: 07/11/2017
Lớp: 9A
Tiết 19: THỰC HÀNH: KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q~I2
TRONG ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Vẽ được sơ đồ mạch điện của thí nghiệm kiểm nghiệm định luật Jun – lenxơ.
2. Kĩ năng: Lắp ráp và tiến hành được TN kiểm nghiệm mối quan hệ Q~I2 trong định luật Jun-Lenxơ.
3. Thái độ: 
Có tác phong cẩn thận, kiên trì, chính xác và trung thực trong quá trình thực hiện các phép đo và ghi lại các kết quả đo của thí nghiệm.
II.Chuẩn bị: 
1. GV:
+Nguồn điện không đổi 12V lấy từ biến thế hạ thế.
+1 ampe kế 1A.
+1 biến trở loại 20W - 2A.
+1 nhiệt lượng kế. Dây đốt 6W bằng Nicrôm, que khuấy.
+1 nhiệt kế bách phân.
+1 đồng hồ bấm giây.
+5 đoạn dây nối.
2. HS: Từng HS chuẩn bị mẫu báo cáo như trong SGK, (Đã trả lời các câu hỏi).
III.Tổ chức hoạt động dạy và học: 
 1. Ổn định lớp:
 2. Kiểm tra:Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
 3. Tiến trình dạy học: 
Nội dung chính
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu và nội dung thực hành.
-Chia lớp thành 6 nhóm.
-Đề nghị HS các nhóm đọc kĩ phần 2 trong SGK về nội dung thực hành và yêu cầu đại diện các nhóm trình bày về:
+Mục tiêu thí nghiệm.
+Tác dụng của từng thiết bị được sử dụng và cách lắp ráp các thiết bị đó theo sơ đồ thí nghiệm.
+Công việc phải làm trong một lần đo và kết quả cần có.
-Từng HS đọc kĩ từng đề mục từ 1 đến 5 của phần II trong SGK về nội dung thực hành và trìng bày các nội dung mà GV yêu cầu.
Hoạt động 2: Lắp ráp các thiết bị thí nghiệm:
Theo dõi các nhóm HS lắp ráp các thiết bị thí nghiệm để đảm bảo đúng như sơ đồ hình 18.1 SGK, đặc biệt chú ý kiểm tra, giúp đỡ các nhóm sao cho:
+Dây đốt ngập hoàn toàn trong nước.
+Bầu của nhiệt kế ngập trong nước nhưng không chạm dây đốt.
+Chốt dương và âm của ampe kế phải đúng theo chiều của dòng điện.
+Biến trở được mắc đúng để điều chỉnh được cường độ dòng điện chạy qua dây đốt.
Từng nhóm HS phân công công việc để thực hiện các mục1,2,3 và 4 của nội dung thực hành trong SGK.
III.Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm và thực hiện lần đo thứ nhất:
-Kiểm tra sự phân công công việc cụ thể cho từng thành viên của mỗi nhóm.
-Theo dõi các nhóm HS tiến hành lần đo thứ nhất, đặc biệt với việc điều chỉnh và duy trì CĐDĐ đúng như hướng dẫn đối với mỗi lần đo, cũng như việc đọc nhiệt độ t1 ngay khi bấm đồng hồ đo thời gian và đọc nhiệt độ t2 ngay sau khi 7 phút đun nước.
Nhóm trưởng mỗi nhóm phân công công việc cho từng người trong nhóm. Cụ thể là:
+Một người điều chỉnh biến trở để đảm bảo CĐDĐ luôn có trị số như trong hướng dẫn đối với mỗi lần đo.
+Một người dùng que khấy nước nhẹ nhàng và thường xuyên.
+Một người đọc nhiệt độ t1 ngay sau khi bấm đồng hồ đo thời gian và đọc nhiệt độ t2 ngay sau 7 phút đun nước. Sau đó ngắt công tắc mạch điện.
+Một người ghi nhiệt độ t1 và t2 đo được vào bảng 1 của báo cáp thực hành trong SGK.
Hoạt động 4: Thực hiện đo lần thứ hai:
-Theo dõi và hướng dẫn các nhóm như hoạt động 3.
-Các nhóm tiến hành TN như hoạt động 3.
-Để nước trong cốc đun trở lại nhiệt độ t1 ban đầu như lần thí nghiệm thứ nhất. Điều chỉnh biến trở để ampe kế có số chỉ I2 = 1,2A. Làm tương tự như trên, đo và nhiệt độ ban đầu t1 ,nhiệt độ cuối cùng t2 của nước cũng với thời gian đun là 7 phút.
Hoạt động 5: Thực hiện đo lần ba
-Theo dõi và hướng dẫncác nhóm HS như hoạt động 3
-Các nhóm tiến hành như hoạt động 3
-Trong lần thí nghiệm thứ ba, lại để nước trong cốc đun nguội trở lại như nhiệt độ t1 ban đầu như thí nghiệm thứ nhất. Điều chỉnh biến trở để có số chỉ I3 = 1,8A. Làm tương tự như trên để xác định nhiệt độ đầu t1 và cuối t2 của nước cũng trong thời gian đun là 7 phút.
Hoạt động 6: Hoàn thành báo cáo thực hành.
-Nhận xét tinh thần, thái độ, tác phong và kĩ năng của các HS và các nhóm trong quá trình làm thực hành.
-Từng hS trong mỗi nhóm tính các giá trị t0 tương ứng của bảng 1 SGK và hoàn thành các yêu cầu còn lại của báo cáo thực hành.
4. Củng cố bài học: Tổng kết thu các bài thực hành.
5. Hướng dẫn tự học:
a. Bài vừa học:
b. Bài sắp học:
Chuẩn bị bài : SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
- Ôn tập các qui tắc an toàn điện đã học ở lớp 7.
- Trả lời các câu hỏi C1, C2, C3, C4 trang 51 SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 19 Ly 9.doc