Giáo án:Hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 - Năm học: 2011 - 2012

I.Mục tiêu:

-Học sinh hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.

-Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường,lớp.

-Giúp HS tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp.

II.Phương hướng:

- Báo cáo và thảo luận.

- Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết.

III.Chuẩn bị:

- Bản tổng kết hoạt động của lớp trong năm học lớp 8 & phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp THCS.

- Phiếu bầu.

- Một số tiết mục văn nghệ.

 

doc 15 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 334Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án:Hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 - Năm học: 2011 - 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 26/8/ 2011
 Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường
 Tiết 1: 
 Bầu cán bộ lớp
I.Mục tiêu:
-Học sinh hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.
-Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường,lớp.
-Giúp HS tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp.
II.Phương hướng:
- Báo cáo và thảo luận.
- Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết.
III.Chuẩn bị:
- Bản tổng kết hoạt động của lớp trong năm học lớp 8 & phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp THCS.
- Phiếu bầu.
- Một số tiết mục văn nghệ.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
- Tuyên bố lý do.
2. Thảo luận:
- Lớp trưởng:Đọc báo cáo về hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm qua & phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp THCS.
- Cả lớp góp ý kiến.
- Ngừơi điều khiển tổng kết.
3. Bầu cán bộ lớp mới:
- Người điều khiển nhắc lại những tiêu chuẩn của đội ngũ ban cán sự lớp trong năm học cuối cấp THCS.
- Đề nghị mọi người ứng cử,đề cử danh sách mới.
- Bầu ban kiểm phiếu.
- Đại diện ban kiểm phiếu nói rõ thể lệ bầu.
 Tiến hành bầu bằng phiếu (hoặc biểu quyết).
- Ban kiểm phiếu làm việc.
- Các tiết mục văn nghệ xen kẽ.
- Công bố kết quả ban cán sự lớp gồm có:
 1. Lê Thu Hằng (Lớp trưởng)
 2. Nguyễn Quang Huy (Lớp phó học tập)
 3. Nguyễn T. Đài Trang (Lớp phó văn thể).
 4. Lê Anh Dũng ( Lớp phó lao động).
- Ban cán bộ mới nhận nhiệm vụ.
- Giáo viên phát biểu ý kiến.
V.Kết thúc hoạt động:
-Tuyên dương, phê bình tinh thần tham gia của học sinh.
- Chuẩn bị cho Tiết2:Thảo luận về nhiệm vụ của HS cuối cấp.
 Ngày soạn :16/ 9/ 2011
 Tiết 2: Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh 
 cuối cấp THCS
I.Mục tiêu:
-Hs hiểu nhiệm vụ & quyền của HS cuối cấp THCS.
-Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
-Biết sử dụng các biện pháp hợp lý, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS.
II.Phương pháp:
-Trao đổi, thảo luận.
III.Chuẩn bị:
-Điều 13, 28, 29, 31 công ước LHQ về quyền trẻ em.
-Một số câu hỏi thảo luận.
-Giấy khổ lớn,bút dạ...
-Một số tiết mục văn nghệ.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
-Hát 1 bài hát tập thể.
2. Thảo luận:
-Người điều khiển nêu câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Theo công ước LHQ về quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì?
Câu2: Là HS lớp 9 bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?
Câu3: Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào?
Câu4: Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, cần những biện pháp gì?
-Học sinh thảo luận theo tổ.
-Đại diện của tổ báo cáo kết quả thảo luận.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-Người điều khiển chốt lại các nhiệm vụ chính của HS lớp 9 là: Phải phát huy truyền thống của trường, cụ thể là:
+Phải hoàn thành chương trình các môn học có kết quả tốt.
+Phải đỗ tốt nghiệp THCS.
+Phải rèn luyện đạo đức tốt.	
+ Thi đỗ vào cấp III.
3.Văn nghệ:
-Người điều khiển giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ (đã chuẩn bị) lên biểu diễn, hoặc xen kẽ trong quá trình thảo luận.
V.Kết thúc hoạt động:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá hoạt động.
- Dặn HS chuẩn bị cho hoạt động : Chăm ngoan học giỏi
 Ngày soạn: 1/10/2011
Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi
 Tiết 3 : Đăng kớ thi đua học tập tốt
I.Mục tiêu:
- HS nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp & xác định chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao.
- ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn
- Rèn luyện phương pháp học tập tích cực,đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
II.Phương pháp:
- Đăng ký thi đua
- Văn nghệ
III.Chuẩn bị:
- Bản đăng ký thi đua của cá nhân, của tập thể lớp, tổ.
- Một số tiết mục văn nghệ.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
- Tuyên bố lý do.
2. Lễ đăng kí
- Người điều khiển chương trình lần lượt mời đại diện từng tổ lên đọc bản đăng ký thi đua học tốt của tổ mình cho cả lớp nghe.
- Người điều khiển nêu các chỉ tiêu cụ thể:
+ Học tập tốt: chuyên cần, học bài, làm bài đầy đủ, tích cực tham gia xây dựng bài,giúp đỡ những bạn yếu kém...
- Kết quả học tập các môn, tỉ lệ xếp loại học tập hằng tháng, tỉ lệ xếp loại cả năm...
- Bản đăng ký thi đua học tốt của tổ nộp cho lớp để tiện quản lý..
- Người điều khiển mời lớp phó học tập lên đọc bản dự thảo chương trình hành động của lớp ( chỉ tiêu phấn đấu & biện pháp thực hiện).
3. Thảo luận:
- Người điều khiển lần lượt nêu các chỉ tiêu cụ thể, các biện pháp thực hiện.
- Lớp thảo luận & lấy biểu quyết.
4. Văn nghệ
	--------------------------------------------------
Ngày soạn: 15/10/2011
Tiết 4
 Thi tỡm hiểu thư Bỏc Hồ
 I. Mục tiờu
 - HS nhận thức được sự tõm của Bỏc, thấm nhuần ý nghĩa và lời dạy của Bỏc trong thư.
- Kớnh yờu, trõn trọng và biết ơn Bỏc.
- Thực hiện lời dạy của Bỏc dể học tập và rốn luyện tốt
 II. Hỡnh thức- Nội dung
1. Hỡnh thức:
- Thi hỏi đỏp
- Thảo luận
2. Nội dung:
- Những lời dạy của Bỏc trong thư gửi HS nhõn ngày 5/9/1945 và thư gửi ngành GD 16/10/1968
- Văn nghệ
 III. Tiến hành hoạt động
1. Khởi động
2. Nội dung: 
*Thi hỏi - đáp & thảo luận:
- Người điều khiển chương trình lần lượt nêu câu hỏi:
+Bác Hồ viết thư gửi HS cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hoà vào thời gian nào?.
+Bác nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của1 nền giáo dục mới.Bạn hãy đọc lại lời thư đó của Bác?
+Trong thư gửi cho ngành giáo dục ngày16/10/1968 Bác Hồ nói về vai trò trách nhiệm của HS, bạn hãy chỉ ra đoạn thư đó của Bác?
+Quyền được hưởng giáo dục là quyền cơ bản trong sự hình thành, phát triển tài năng & nhân cách của trẻ em được thể hiện trong thư của Bác tháng 9/1945 như thế nào?
-Tổ nào có tín hiệu trước sẽ được trả lời.BGK chấm điểm.
- Nếu chưa chính xác, các tổ khác bổ sung,BGK chấm điểm.
- BGK tổng kết.
 3. Sinh hoath chủ đề: Em Là nhà khoa học: 
 *.Bắt thăm: hỏi - đáp:
- Người điều khiển chương trình nêu thể lệ chơi: “Các nhà khoa học trẻ” 1 nhóm 4 HS: Toán, Lý,Hoá,Sinh. Câu hỏi thuộc lĩnh vực nào thì nhóm khoa học thuộc lĩnh vực đó sẽ giải đáp,trong 10 giây .Hết 10 giây,nhóm đó không trả lời được thì nhóm khác có tín hiệu trả lời.
- Người điều khiển chương trình yêu cầu cổ động viên lên bắt thăm & đặt câu hỏi.
- Các nhà khoa học trẻ trả lời.
- BGK cho điểm.
- Câu hỏi phụ: Hãy nêu ý nghĩa của Điều 29, khoản 1 trong công ước LHQ về quyền trẻ em?
IV.Kết thúc hoạt động:
- Giáo viên nhận xét ,đánh giá hoạt động
- Dặn HS chuẩn bị cho chủ điểm của tháng11: “Tôn sư trọng đạo”.
	 *********************************
Ngày soạn: 5/11/2011
 Chủ điểm tháng11: 
 TÔN SƯ TRọNG ĐạO.
 Tiết 5: 
 Lễ đăng kí Tuần học tốt
 I.Mục tiêu:
- HS nhận thức được ý nghĩa của tuần học tốt, tháng tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.
-Tích cực hưởng ứng lễ đăng ký thi đua học tập tốt của lớp.
- Đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt kế hoạch thi đua .
II.Phương pháp:
- Chương trình hành động của các nhân, tổ,lớp.
- Một số tiết mục văn nghệ
III.Chuẩn bị:
-Bản đăng ký thi đua của cá nhân, của tập thể lớp, tổ.
-Một số tiết mục văn nghệ.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
- Người điều khiển tuyên bố lý do.
2.Lễ đăng ký tuần học tốt, tháng học tốt 
*.Thảo luận:
- Người điều khiển chương trình giới thiệu thư ký.
- Giới thiệu nội dung thảo luận.
* Đề tài: Bạn sẽ làm gì để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11?
- Tiến hành:Văn nghệ xen kẽ.
+ Từng tổ trình bày dự kiến kế hoạch thi đua của tổ.
+ Lớp trưởng trình bày dự kiến kế hoạch thi đua của lớp.
+ Cả lớp thảo luận để bổ sung cho phù hợp với thực tế lớp,tổ.
+ Biểu quyết của cả lớp cho kế hoạch thi đua của lớp, tổ.
+ Người điều khiển chương trình thông qua biên bản thống nhất kế hoạch thi đua.	
3. Kết thúc hoạt động
 2 tiết mục văn nghệ của 2 tổ.
 ----------------------------------------------------------
Ngày soạn: 10/11/2011
Tiết 6:
 THẢO LUẬN VỀ TRUYỀN THỐNG
 “ TễN SƯ TRỌNG ĐẠO” 
 I. Mục tiờu
- HS hiểu biết về truyền thống Tụn sư trọng đạo của DT VN.
- Tụn trọng và tự hào với truyền thống đú.
- Kớnh trọng và biết ơn thầy cụ
 II. Hỡnh thức- Nội dung
1. Hỡnh thức:	
- Trao đổi
- Thảo luận
- Văn nghệ
2. Nội dung:
- Truyền thống Tụn sư trọng đạo trong lịch sử của DT .
- Những dẫn chứng tiờu biểu trong lịch sử.
 III. Tiến hành hoạt động
1. Khởi động
2 . Trao đổi, thảo luận
	- Người điều khiển tuyờn bố lớ do và nội dung thảo luận.
+Nội dung & ý nghĩa của truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt nam.
+Những sự việc, hình ảnh đẹp về truyền thống“Tôn sư trọng đạo”của dân tộc Việt nam xưa & nay.
 + Phê phán những bhiện trỏi với truyền thống ấy.
Đại diện tổ lên trình bày báo cáo cả lớp thảo luận.
- Người điều khiển chương trình tổng kết các nội dung chính của buổi thảo luận, các tiết mục ca ngợi công ơn thầy cô.
 3. Văn nghệ
	-Thi hỏt giữa cỏc tổ theo nội dung: Thầy cụ và mỏi trường
	-BGK chấm điểm, trao thưởng.
4. Kết thỳc.
Trũ chơi : Ai nhanh nhất.
ễng là người được phong là Vạn thế sư biểu?
Tờn ngụi trường Bỏc Hồ đó từng dạy học ở Phan Thiết trước khi tỡm đường cứu nước.
Tỡm 2 cõu ca dao, tục ngữ núi về vai trũ của người thầy?
Hỏt một bài hỏt cú những từ chỉ những vật dụng gần gũi với người học sinh: sỏch, bỳt, phấn , bảng, bàn ghế?
Ngày 20 – 11 cú ý nghĩa ntn?
IV.Kết thúc hoạt động:
- GVdặn HS chuẩn bị cho chủ điểm tháng12: “Uống nước nhớ nguồn.”
	 **********************************
Ngày soạn: 5/12/ 2011.
Chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồn.
 Tiết 7 : Thảo luận chủ đề: “Thanh niên phát huy 	 truyền thống cách mạng của dân tộc”
I.Mục tiêu:
- HS hiểu truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc
- Tự hào & xác định trách nhiệm học tập tốt để phát huy truyền thống đó.
II.Phương pháp:
- Trao đổi ,thảo luận.
III.Chuẩn bị:
- Các bài hát, baì thơ ca ngợi con người, quê hương, đất nước
-Một số câu hỏi, câu đố về truyền thống cách mạng của quân & dân ta.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
- Người điều khiển tuyên bố lý do.
2.Giới thiệu về truyền thống cách mạng của dân tộc:
- Đại diện từng tổ lần lượt lên giới thiệu kết quả tìm hiểu của tổ mình.
- Người điều khiển chương trình tóm tắt sưu tầm tìm hiểu của lớp.
3.Thảo luận lớp:
- Người điều khiển nêu câu hỏi:HS lớp 9 cần làm gì & làm như thế nào để phát
huy truyền thống cách mạng của cha anh?
- HS trả lời, tranh luận.
- Người điều khiển tóm tắt kết quả thảo luận.
4.Thi văn nghệ:
- Thi các tiết mục văn nghệ của tập thể mỗi tổ.
+ Lần lượt các tổ biểu diễn.
+ BGK cho điểm công khai
- Thi hát, ngâm thơ...giữa các tổ
+ Mỗi tổ cử 2 người bắt phiếu ghi câu hỏi & thực hiện theo yêu cầu của câu hỏi.
+ BGK cho điểm & công bố kết quả từng lượt.
- Thi sáng tác thơ:
+ Mỗi tổ cử 2 người dự thi, tạo 1nhóm.
+ Mỗi nhóm sáng tác 1 bài thơ theo chủ đề & trong thời gian quy định.
+ Hết thời gian, Người điều khiển thu & lần lượt đọc bài thơ của từng nhóm cho cả lớp nghe.BGK chấm điểm công khai.
+ Từng nhóm phổ nhạc hoặc ngâm bài thơ của mình (nếu có khả năng).BGK
 cộng thêm điểm.Công bố kết quả công khai.
3.Thi giải ô chữ, câu đố vui:
- Người điều khiển lần lượt nêu từng câu đố vui, ô chữ, tên bài hát hoặc tên các anh hùng liệt sĩ, địa chỉ lịch sử, mốc lịch sử quan trọng...cổ động viên xung phong trả lời. 
V.Kết thúc hoạt động:
- Hát tập thể 1 bài hát.
- Người điều khiển chương trình giới thiệu các tiết mục văn nghệ: hát, ngâm thơ,kể chuyện, đố vui...Bình chọn tiết mục hay nhất.
Ngày soạn: 15/12/ 2011.
Tiết 8: 	 Xây dựng kế hoạch giúp đỡ gia đình 
có công với cách mạng
I.Mục tiêu:
- HS biết được 1 số gia đình có công với cách mạng ở địa phương mình.
- Quý trọng các gia đình có công với cách mạng .
- Biết quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ gia đình & con em họ
II.Phương pháp:
- Thảo luận ,báo cáo.
III.Chuẩn bị:
- Các số liệu tìm hiểu, thống kê về gia đình có công với cách mạng ở địa phương mình .
- Một số tiết mục văn nghệ.
- Giấy, bút.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
2.Người điều khiển: giới thiệu các tổ báo cáo kết quả tìm hiểu về các gia đình có công với cách mạng ở địa phương.
- Đại diện từng tổ lên trình bày ( theo địa bàn dân cư đã giao).
- Các tổ khác góp ý,trao đổi.
- Người điều khiển tổng kết.
3.xây dựng kế hoạch giúp đỡ:
- Báo cáo tổng hợp danh sách gia đình có công với CM.
- Phân loại các gia đình theo hoàn cảnh & yêu cầu giúp đỡ.
- Tổ chức nhóm tự nguyện giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng ở địa phương.
- Từng tổ lập đề án giúp đỡ:
+Tên gia đình có công với CM.
+ Hoàn cảnh gia đình.
+ Mục tiêu cần đạt.
+ Nội dung giúp đỡ.
+ Những người thực hiện
+ Thời gian & kế hoạch thực hiện
- Đại diện từng tổ báo cáo kế hoạch trước lớp
- Lớp góp ý bổ sung.
- Người điều khiển tổng kết hoạt động.
4.Văn nghệ:
- Giới thiệu các tiết mục văn nghệ ca ngợi anh hùng,các liệt sĩ(2-3 tiết mục mục) 
V.Kết thúc hoạt động: 
- Giáo viên đánh giá hoạt động.
- Dặn HS chuẩn bị cho chủ điểm của tháng 1-2 về chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân. 
Ngày soạn: 5/1/ 2012.
Chủ điểm tháng 1-2: 
 Mừng Đảng ,mừng xuân.
 Tiết 9: Tìm hiểu sự đổi mới của đất nước
I.Mục tiêu:
- HS hiểu quyền được tiếp nhận các thông tin,tư liệu về sự đổi mới & phát triển của đất nước do Đảng lảnh đạo.
- Tự hào về Đảng, càng tin yêu Đảng hơn.
- Không ngừng học tập & rèn luyện, biết phát huy những mặt tích cực trong thời kỳ đổi mới, biết bày tỏ quan điểm của mình trong việc đấu tranh với những mặt tiêu cực trong đời sống hằng ngày.
II.Phương pháp:
- Thảo luận , trao đổi.
III.Chuẩn bị:
- Tư liệu ,sách báo liên quan đến sự đổi mới và phát triển của đất nước do Đảng lãnh đạo.
- Các bài thơ, bài hát ca ngợi Đảng.
- Điều 12,13,17 công ước LHQ về quyền trẻ em.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
2.Nêu vấn đề trao đổi, thảo luận.
- Người điều khiển lần lượt đưa ra câu hỏi, các vấn đề:
+ Sự đổi mới & phát triển của đất nước do Đảng lảnh đạo bắt đầu từ năm nào?
+ Bạn hãy kể những nét chính về sự đổi mới & phát triển của đất nước ta hiện nay?
+ Bạn hãy kể tên những thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay?
+ Hãy bày tỏ ý kiến quan điểm của bạn đối với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội hiện nay cần phải đấu tranh loại bỏ?
+ Bạn có quyền được bày tỏ ý kiến & quan điểm của bạn với những hiện tượng tiêu cực, sai trái hiện nay không? Tại sao?
+ Bạn có quyền được biết những thông tin về sự đổi mới & phát triển của đất nước ta không? ( Trả lời, vận dụng các điều 12,13 công ước LHQ về quyền trẻ em & tư liệu đã sưu tầm ).
- Các thành viên trong lớp trao đổi thảo luận theo tổ, nhóm..
- Vấn đề chưa rõ xin ý kiến cố vấn GV).
- Người điều khiển (hoặc cố vấn chốt lại kết quả trao đổi, thảo luận.
3.Văn nghệ: Xen kẽ giữa các câu hỏi thảo luận.
V.Kết thúc hoạt động :
- Giáo viên đánh giá hoạt động.
- Dặn HS chuẩn bị cho hoạt động 2 : Kế hoạch trồng cây lưu niệm ở trường.
	-------------------------------------------------
Ngày soạn: 15/1/ 2012.
 Tiết 10: Trồng cây lưu niệm ở trường.
I.Mục tiêu:
- HS hiểu được ý nghiã của việc trồng cây lưu niệm ở trường.
- Khắc sâu tình cảm lưu luyến & tự hào về trường.
- Có ý thức thường xuyên chăm sóc & bảo vệ cây.
II.Phương pháp:
- Hoạt động lao động.
III.Chuẩn bị:
- Một cây non, dụng cụ trồng cây, xẻng, cuốc...que rào.
- Phân công nhóm chuẩn bị cây, nhóm trồng cây, chọn vị trí.
IV.Tiến hành các hoạt động:
- Đưa cây ra vị trí cần trồng.
- Lớp trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu đội được giao nhiệm vụ trồng cây:những HS có nhiều thành tích
- Đội trồng cây đưa cây vào vị trí & trồng cây,tưới cây đã trồng
- HS phát biểu cảm tưởng về trồng cây lưu niệm.
- Đại biểu phát biểu ý kiến ( có thể thay bằng việc chăm sóc hoặc làm bồn hoa, cây cảnh).
V.Kết thúc hoạt động :
- Trò chơi chung,hát tập thể để kết thúc
- Dặn HS chuẩn bị cho hoạt động 3:Giao lưu với đảng viên tiêu biểu ở địa phương.
	--------------------------------------------------
Ngày soạn: 3/2/ 2012.
Tiết 11: Giao lưu với đảng viên tiêu biểu ở
 địa phương.
I.Mục tiêu:
- HS hiểu những nét chính về vai trò của Đảng ở địa phương,về phẩm chất, thành tích của các đảng viên tiêu biểu ở địa phương.
- Tin tưởng ở Đảng, tự hào về quê hương.
- Học tập, rèn luyện tốt theo gương các đảng viên tiêu biểu.
II.Phương pháp:
- Giao lưu.
III.Chuẩn bị:
- Bản báo cáo tóm tắt về vai trò lảnh đạo của Đảng ở địa phương, về các đảng viên tiêu biểu ở địa phương.
- Câu hỏi, giao lưu.
- Một số tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng,ca ngợi quê hương.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
2.Giao lưu & văn nghệ:
- Người điều khiển lần lượt mời:
+ GVCN báo cáo những nét chính cơ bản tình hình của lớp.
+ Đại diện đảng viên tiêu biểu báo cáo tóm tắt tình hình địa phương, về công tác Đảng & các đảng viên tiêu biểu.
- HS lần lượt nêu câu hỏi với đảng viên tiêu biểu.
- Đảng viên tiêu biểu trả lời những vấn đề HS đặt ra.
- Trong quá trình giao lưu có xen kẽ các tiết mục văn nghệ (của lớp & các đảng viên).
V.Kết thúc hoạt động :
- GV cám ơn các đại biểu.
- Dặn HS chuẩn bị cho hoạt động 4:Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng- Mừng xuân.
	------------------------------------------------
Ngày soạn: 7/2/ 2012.
 Tiết 12: Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng
 Mừng xuân 
I.Mục tiêu:
- HS càng thêm tin Đảng, luôn tự hào về Đảng,Đảng đã mang lại mùa xuân tươi đẹp cho quê hương đất nước.
- Rèn luyện kĩ năng, phong cách biểu diễn văn nghệ, làm phong phú hơn khả năng văn nghệ của lớp.
II.Phương pháp:
- Sinh hoạt văn nghệ.
III.Chuẩn bị:
- Những bài hát,bài thơ,tiểu phẩm, các trò chơi văn nghệ như hát nối, kể tên bài hát...
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
2.Ca hát mừng Đảng-mừng xuân:
- Người điều khiển lần lượt giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã đăng ký lên trình diễn hoặc cá nhân nào xung phong lên trình diễn.
3-Trò chơi văn nghệ:
- Người điều khiển nêu thể lệ & dẫn các tiết mục chơi (đã chuẩn bị)
V.Kết thúc hoạt động :
- Hát tập thể.
- GVdặn HS chuẩn bị chủ điểm tháng 3: “Tiến bước lên Đoàn.”
	----------------------------------------------------
Ngày soạn: 1-3-2012
Chủ đề tháng 3: Tiến bước lên Đoàn
 Tiết 13 : Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng 
 của thanh niên hiện nay
I.Mục tiêu: 
- HS nhận thức được vai trò & nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh & lý tưởng của người thanh niên trong sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay.
- Tin tưởng và tự hào về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Biết biểu đạt ý kiến của mình về vai trò của Đoàn, về lý tưởng của người thanh niên, học tập & rèn luyện theo tinh thần tiên phong của người Đoàn viên
II.Phương pháp:
-Thảo luận , trao đổi.
III.Chuẩn bị:
- Các câu hỏi để toạ đàm, thảo luận
- Đọc điêù lệ Đoàn, tư liệu, báo chí phản ánh các chương trình hành động của Đoàn, về nhiệm vụ, lý tưởng của thanh niên.
- Mời cán bộ Đoàn trường làm cố vấn.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
-Hát 1 bài hát tập thể.
2.Toạ đàm , thảo luận:
- Người điều khiển lần lượt đưa ra câu hỏi, các vấn đề về vai trò của Đoàn, nhiệm vụ của Đoàn viên, nhiệm vụ & lý tưởng của thanh niên hiện nay:
+ Bạn hiểu gì về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3/1931? Vai trò & nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay?
+ Nhiệm vụ & lý tưởng của thanh niên hiện nay?
+ Bạn học tập được những gì ở những gương đoàn viên tiêu biểu? Hãy cho ví dụ cụ thể?
+ Bạn hiểu gì về tổ chức Đoàn ở trường ta? Nhiệm vụ của Đoàn viên hiện nay là gì?
- Sau các ý kiến, NĐK chốt lại hoặc đề nghị GV cố vấn giúp đỡ.
- Cuối cùng ,NĐK lhái quát lại những nét chủ yếu về vai trò của Đoàn & lý tưởng của thanh niên hiện nay nhằm củng cố khắc sâu nhận thức cho mọi thành viên trong lớp.
2.Giao lưu với đoàn viên ưu tú:
- Người điều khiển mời lớp trưởng báo cáo những nét chính tình hình của lớp.
- Mời các đàon viên ưu tú giới thiệu & đại diện đoàn viên ưu tú thông báo tóm tắt tình hình hoạt động của Đoàn ở địa phương.
- HS chuẩn bị các câu hỏi giao lưu& chuyển cho NĐK chương trình.
- Người điều khiển lần lượt đọc các câu hỏi của lớp, các đoàn viên ưu tú trả lời, cùng trao đổi.
- HS có thể trực tiếp nêu câu hỏi.
3.Văn nghệ: 
- NĐK giới thiệu các tiết mục văn nghệ:bài hát, bài thơ... ca ngợi Đoàn, quan đếnchủ điểm 26/3.
V.Kết thúc hoạt động : - Giáo viên đánh giá hoạt động
 - GVdặn HS chuẩn bị hoạt động.
Ngày soạn: 15-3-2012
 Tiết 14: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày
 Quốc tế Phụ nữ 8/3 và thành lập Đoàn 26/3.
I.Mục tiêu: 
- HS phát huy được khả năng văn nghệ của lớp, khai thác, tìm hiểu thêm nhiều bài hát về mẹ, về Đoàn, biểu diễn dưới nhiều hình thức.
-Khắc sâu ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3 và tình cảm với người mẹ....
II.Phương pháp:
-Văn nghệ.
III.Chuẩn bị:
- Các bài hát về Đoàn: tên bài hát, tên tác giả.
- Câu hỏi, câu đố.
- Thành lập các hoạt động trò chơi.
IV.Tiến hành các hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát 1 bài hát tập thể.
2.Thi văn nghệ:
- Người điều khiển đưa ra các câu hỏi, câu đố ( đã chuẩn bị sẵn).
- Đội có tín hiệu trước sẽ trả lời.
- Các đội đưa ra câu hỏi, câu đố cho đội khác.
- Câu hỏi, câu đố cho khán giả.
- BGK chấm điểm cho các đội.
- Công bố kết quả cuộc thi.
- Trao phần thưởng.
3.Công bố kết quả và trao thưởng.
V.Kết thúc hoạt động :
- Giáo viên đánh giá nhận xét hoạt động .
- GVdặn HS chuẩn bị cho hoạt động tháng 4 theo chủ điểm: Hoà bình và hữu nghị.
	------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGA_HDDNGLL_lop_9.doc