Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 10: Thực hành soạn thảo văn bản hành chính

A/ MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Sau bài dạy giúp học sinh hệ thống lại các khái niệm cơ bản.

2. Kỹ năng

Sử dụng tốt mỏy tớnh soạn thảo, trỡnh bày, in cỏc loại văn bản thụng dụng.

 3. Thái độ :

 - Có Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toan lao động. Yờu thớch mụn học, vận dụng tốt kiến thức vào thực tế

 4. Yêu cầu.

 Thành thạo cỏc thao tỏc:

- Thành thạo cỏc thao tỏc định dạng kí tự và định dạng đạon văn theo mẫu.

- Tạo bảng, điều chỉnh kích thước bảng, độ rộng của các cột và chiều cao của các hàng, nhập dữ liệu cho bảng, căn chỉnh nội dung trong ô, gộp ô và vị trí trong bảng trang;

- Trình bày bảng, kẻ đường biên và đường lưới;

- Sắp xếp trong bảng.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 10: Thực hành soạn thảo văn bản hành chính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 11 
Tiết: 26, 27, 28
Tên bài: 	
Bài 10: Thực hành soạn thảo văn bản hành chính
A/ Mục tiêu.
Kiến thức:
- Sau bài dạy giỳp học sinh hệ thống lại cỏc khỏi niệm cơ bản.
2. Kỹ năng
Sử dụng tốt mỏy tớnh soạn thảo, trỡnh bày, in cỏc loại văn bản thụng dụng.
 3. Thái độ :
 - Có Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toan lao động. Yờu thớch mụn học, vận dụng tốt kiến thức vào thực tế
 4. Yêu cầu.
	Thành thạo cỏc thao tỏc:
-	Thành thạo cỏc thao tỏc định dạng kí tự và định dạng đạon văn theo mẫu.
Tạo bảng, điều chỉnh kích thước bảng, độ rộng của các cột và chiều cao của các hàng, nhập dữ liệu cho bảng, căn chỉnh nội dung trong ô, gộp ô và vị trí trong bảng trang;
Trình bày bảng, kẻ đường biên và đường lưới;
Sắp xếp trong bảng.
B/ Công việc chuẩn bị
- Giáo án & Giáo trình nghề Tin học văn phòng 11
- Phòng máy thực hành hoat động tốt.
 - khởi động và kiểm tra máy tính.
 - Phân nhóm, bàn giao may tính.
C/ Quá trình thực hiện.
ổn định lớp. 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Họ tên học sinh vắng
Ghi chú
Có lý do
Không có lý do
Kiểm tra bài cũ:
Không kiểm tra bài cũ.
 III. Nội dung thực hành 
Bài 10: Thực hành soạn thảo văn bản hành chính
Nội Dung
Phương Pháp
T. G
 1-Hướng dẫn mở đầu:
 1- Thông báo cho học sinh làm đề số: 01, 02, 03 trong bộ đề đã phát cho học sinh.
 2- Làm nhanh các đề: 01, 02, 03.
 3- Làm có phân tích.
 4- Làm nhanh lần cuối.
- Nhắc lại nội dung, yêu cầu, những việc cần thực hiện của tiết thực hành.
- Thao tác nhanh làm mẫu.
28’
 2- Hướng dẫn thường xuyên
 - Theo dõi học sinh thực hành. Theo mẫu giáo viên đã hướng dẫn.
 - Xử lí các tình huống trong giờ thực hành 
 Xem học sinh làm trên máy và hướng dẫn cụ thể với từng học sinh chưa làm được.
- HS thực hiện các thao tác như yêu cầu trên.
 - Lắng nghe nhận xét, bổ sung, và đánh giá sau bài thực hành 1.Và ghi nhớ những chỗ minh thiếu xót hoặc làm sai.
- Quan sát học sinh thực hành, nhận xét, bổ sung những chỗ thiếu xót của học sinh
75’
 3- Hướng dẫn kết thúc
 - Nhận xét kết quả giờ thực hành.
 - Đánh giá giờ thực hành.
 - Các công việc khác.
 - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện 4 bước trên.
 - Rút kinh nghiệm cho học sinh. Nêu cách làm nhanh. . .
 - Nhận xét cuối buổi thực hành. Có thể cho điểm qua các bài thực hành mà học sinh đã làm trong giờ thực hành. Nhắc lại những kiến thức học sinh thường hay quên khi thực hành trong bài học để học sinh ghi nhớ sau mỗi tiết thực hành.
25’
 IV- Câu hỏi và bài tập về nhà: 
	- Đọc câu hỏi về nhà theo sắch giáo khoa.	- Phân công học sinh lau chùi quét don phòng máy.
 V- Rút kinh nghiệm bài giảng
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Người duyệt
Yên bái, ngày tháng năm 2014
(Người soạn)
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 10.doc