Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 13: Các công cụ trợ giúp

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

 - Biết tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thế.

 - Hiểu được tính năng gõ tắt và cách thức sử dụng;

 - Biết nguyên tắc bảo vệ văn bản bằng mật khẩu.

2. Kỹ năng

- Thực hiện được các thao tác tìm kiếm, thay thế trong văn bản ( kể cả các ký tự đặc biệt), gõ tắt;

- Tạo được các dãy ký tự để gõ tắt

- Đặt được các loại mật khẩu để bảo vệ văn bản

3. Thái độ.

 Xây dựng ý thức tự giác và thói quen học tập bộ môn.

- Hình thành thói quen sử dụng các công cụ trợ giúp để soan thảo và sử lý văn bản theo ý muốn.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 197Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 13: Các công cụ trợ giúp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 14
 Tiết: 35, 36, 37
Tên bài:
bài 13. Các công cụ trợ giúp
A. Mục tiêu và yêu cầu bài học:
1. Kiến thức
 - Biết tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thế.
 - Hiểu được tính năng gõ tắt và cách thức sử dụng;
 - Biết nguyên tắc bảo vệ văn bản bằng mật khẩu.
2. Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác tìm kiếm, thay thế trong văn bản ( kể cả các ký tự đặc biệt), gõ tắt;
- Tạo được các dãy ký tự để gõ tắt
- Đặt được các loại mật khẩu để bảo vệ văn bản
3. Thái độ.
 Xây dựng ý thức tự giác và thói quen học tập bộ môn.
- Hình thành thói quen sử dụng các công cụ trợ giúp để soan thảo và sử lý văn bản theo ý muốn.
B. Chuẩn bị: 
- Giáo viên: Máy tính sách tay, máy chiếu đa năng, phông chiếu, phòng máy tính và các máy có cài đặt Office, giáo án
- Học sinh: Sách giáo khoa, đọc bài trước ở nhà
C. Tiến trình dạy học
 I. ổn định lớp. 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Họ tên học sinh vắng
Ghi chú
Có lý do
Không có lý do
II. Kiểm tra bài cũ: 
	- Nêu cách chèn dấu ngắt trang.
III. Nội dung bài mới: 
Tiết 35:
Lý thuyết 
Nội dung
Phương pháp
TG
Hoạt động 1:
Giáo viên dẫn dắt: Trong công việc soạn thảo và xử lý văn bản có rất nhiều lúc cần phải thực hiện việc tìm kiếm và thay thế dãy các ký tự trong văn bản. 
1. Tìm kiếm
Chọn Edit/ Find hoặc Ctrl+ F để mở ra hộp thoại Find and Replace.
giáo viên thực hiên các bước tìm kiếm trên máy chiếu cho học sinh quan sát.
2. Thay thế
Bên cạnh công cụ trợ giúp việc tìm kiếm là thay thế
giáo viên dẫn dắt thực hiện thao tác tìm kiếm trên máy chiếu
Mở hộp thoại thay thế bảng một trong hai cách:
c1: Chọn lệnh Edit/ Replace
c2: Ctlt + H
GV: thực hiện trên máy tính cho học sinh quan sát
gv: thao tác và giới thiệu các khả năng tìm kiếm và thay thế chính xác hơn bằng cách nháy vào More, hộp thoại Find and Replace mở rộng và có thêm các lựa chọn:
gv: cho hs ghi các tuỳ chọn để tìm kiếm và thay thế được chính xác hơn.
Hoạt động 2: 
Giới thiệu công cụ trợ giúp gõ tắt trong soạn thảo văn bản thông qua tính năng AutoCorrect, thực hiện hiệu quả cho văn bản có nhiều cụm từ lặp lại nhiều lần, ta có thể định nghĩa các cụm từ tắt và Word tự động thay thế cụm từ đầy đủ khi nhấn phím cách ( Space) hay phím Enter.
gv thực hiện thao tác định nghĩa cụm từ gõ tắt cho hs quan sát trên máy chiếu
1. Bật tính năng gõ tắt
GV thực hiện việc thao tác bật tính năng gõ tắt trên máy chiếu cho học sinh quan sát
Chọn Tools/ AutoCorrect Options để mở cửa sổ gõ tắt.
2. Thêm đầu mục vào AutoCorrect.
gv giới thiệu cho hs biết và thực hiện trên máy chiếu cho hs quan sát.
Hoạt động 3
3. Bảo vệ văn bản
GV: dẫn dắt việc bảo vệ văn bản
Thực hiện thao tác đặt mật khẩu cho văn bản. 
Mật khẩu được gán cho văn bản dưới 2 dạng: dùng để mở và dùng để sửa. Tuỳ theo tính chất của văn bản ta sẽ chọn một hoặc cả 2 dạng này.
gv: đưa ra lưu ý: Mật khẩu sẽ phải nhập 2 lần giống hệt nhau, có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Lắng nghe, ghi bài
Quan sát trên máy chiếu và ghi nhớ các thao tác của gv vừa thực hiện.
Nghe giảng, ghi bài.
các tuỳ chọn cho khả năng tìm kiếm và thay thế chính xác hơn:
- Match case: Phân biệt chữ hoa, chữ thường.
- Find whole words only: chỉ tìm những từ hoàn chỉnh.
- Use wildcards: cho phép sử dụng các ký tự đại diện ? và *
Nghe giảng, ghi bài
Chọn Tools/ AutoCorrect Options để mở cửa sổ AutoCorrect.
các tuỳ chọn:
v Correct TWo INitial CApitals: tự động chuyển chữ cái thứ 2 thành chữ thường nếu cả hai chữ cái đầu tiên trong câu là chữ in hoa.
v Cappitalize first of letter of sentences: tự động chuyển chữ cái đầu câu thành chữ in hoa ( nếu ta gõ nhần chữ thường)
v Cappitalize names of days: tự động chuyển tên ngày( tiếng Anh) sang chữ in hoa. 
Nghe giảng, quan sát trên máy chiếu các thao tác của gv.
37’
IV. Tổng kết 
HS biết được các công cụ trợ giúp.
Nhớ được các thao tác sử dụng các công cụ trợ giúp.
HS học bài, chuẩn bị tiết sau thực hành.
V- Câu hỏi và bài tập về nhà: 	
	Đọc câu hỏi về nhà theo sắch giáo khoa.	
Tiết 36, 37:
Thực Hành 
Nội Dung
Phương Pháp
TG
 1-Hướng dẫn mở đầu:
 1- Thông báo cho học sinh làm đề số: 07 trong bộ đề đã phát cho học sinh và một số bài tập khác trong SGK .
 2- Làm nhanh các đề: 07
 3- Làm có phân tích.
 4- Làm nhanh lần cuối.
- Nhắc lại nội dung, yêu cầu, những việc cần thực hiện của tiết thực hành.
- Thao tác nhanh làm mẫu.
18’
 2- Hướng dẫn thường xuyên
Hoạt động 1
GV đưa ra nội dung thực hành
Bài 1:
Tìm kiếm và thay thế. Mở tệp văn bản Chen_anh( đã được lưu ở bài 12) thực hiện các thao tác tìm kiếm và thay thế sau đây:
Tìm kiếm và thay thế như ngầm định;
Tìm kiếm có phân biệt chữ hoa và chữ thường
Tìm kiếm theo từ trọn vẹn
GV: thao tác trên máy tính gv cho học sinh quan sát trước.
HS: quan sát trên máy chiếu sau đó thao tác trên máy học sinh.
Bài 2:
Tìm kiếm theo định dạng. Tiếp tục với tệp văn bản Chen_anh và định dạng một vài từ với phông chữ, kiểu chữ khác nhau. Thực hiện các thao tác tìm kiếm và thay thế ngầm theo định dạng;
GV: hướng dẫn trên máy tính gv
HS: Quan sát trên máy chiếu sau đó thực hiện trên máy của mình
Bài 3: Gõ tắt. Mở văn bản mới và bật tính năng gõ tắt
Nhập các từ sau đây và quan sát kết quả sửa lỗi: because, can, cafe
Định nghĩa các cụm từ gõ tắt sau đây và thực hiện gõ tắt với các cụm từ đó: 
vn	cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
bgd	Bộ giáo dục và đào tạo
GV: Hướng dẫn thực hành trên máy gv
HS: Quan sát trên máy chiếu sau đó tiến hành thực hành trên máy của mình.
 Xem học sinh làm trên máy và hướng dẫn cụ thể với từng học sinh chưa làm được.
- HS thực hiện các thao tác như yêu cầu trên.
 - Lắng nghe nhận xét, bổ sung, và đánh giá sau bài thực hành 1.Và ghi nhớ những chỗ minh thiếu xót hoặc làm sai.
- Quan sát học sinh thực hành, nhận xét, bổ sung những chỗ thiếu xót của học sinh
55’
 3- Hướng dẫn kết thúc
 - Nhận xét kết quả giờ thực hành.
 - Đánh giá giờ thực hành.
 - Các công việc khác.
 - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện 4 bước trên.
 - Rút kinh nghiệm cho học sinh. Nêu cách làm nhanh. . .
 - Nhận xét cuối buổi thực hành. 
15’
Câu hỏi và bài tập về nhà: 
	- Đọc câu hỏi về nhà theo sắch giáo khoa.	- Phân công học sinh lau chùi quét don phòng máy.
Rút kinh nghiệm bài giảng
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Người duyệt
Yên bái, ngày tháng năm 2014
(Người soạn)
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 13.doc