Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 31: Thực hành tổng hợp

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kĩ năng:

ỉ Lập trang tính với công thức và định dạng thích hợp, sử dụng các hàm If và Sumif.

ỉ Lọc và sắp xếp dữ liệu.

ỉ Tạo biểu đồ với dữ liệu tương ứng.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

ỉ Máy tính và máy chiều

ỉ Tài liệu và sách giáo khoa.

C/ NỘI DUNG

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 197Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 31: Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 35
Tiết: 90, 91, 92
Bài 31: Thực hành tổng hợp
A/ Mục đích, yêu cầu
Kĩ năng:
Lập trang tính với công thức và định dạng thích hợp, sử dụng các hàm If và Sumif.
Lọc và sắp xếp dữ liệu.
Tạo biểu đồ với dữ liệu tương ứng.
B/ Phương tiện dạy học.
Máy tính và máy chiều
Tài liệu và sách giáo khoa.
C/ Nội dung
I/ Tổ chức lớp học: ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Số học sinh vắng
Cú lý do
Khụng cú lý do
II/ Kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong quá trình thực hành.
III/ Tiến trình thực hành
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Cung cấp cho hs danh sách dữ liệu về thông tin những quyển sách
Cột ngày mượn và cần mượn yêu cầu học sinh tự đánh theo ý thích kiến của mình) 
Gợi ý: Hãy lựa chọn những quyển sách nào mình muốn đọc để đánh dấu tích vào ô cần mượn (dùng phương pháp lọc và lọc theo tác giả, loại sách) để có thể có những sự lựa chọn nhanh hơn àCột ngày mượn hãy ghi tháng tương ứng những ô đã đánh dấu trong cột cần mượn (dùng phương pháp lọc).
Yêu cầu nhập dữ liệu và tính với giá trị f(x) àTạo biểu đồ.
Cung cấp những dữ liệu cần thiết cho học sinh nhập, tính toán tiền trợ cấp theo chức vụ, tiền lương cơ bản, tiền còn lại.
Cung cấp danh sách điểm thi của cả một khối (Có sẵn trong các máy) àYêu cầu học sinh sử dụng phương pháp lọc để thu được các trang tính là điểm của các lớp, điểm cao, điểm thấp, tổng hợp số lượng điểm trên và dưới 5 mỗi môn àYêu cầu trình bày các danh sách đó àChiếu lên bảng trình bày để cho học sinh hiểu rõ cách trình bày hơn.
Bài 31: Thực hành tổng hợp
1) Để lên kế hoạch và theo dõi những sách cần đọc trong 1 năm học, mỗi học sinh có thể lập 1 ds trên trang tính bao gồm các thông tin về từng quyển sách (tên sách, tác giả, loại sách, ghi chú, ngày mượn, cần mượn).
Chú ý: Mỗi quyển sách đã mượn được đánh dấu trong ô cần mượn để biết không còn trong kho.
Khi theo dõi và tra cứu, học sinh có thể sử dụng tính năng lọc để chọn ra các quyển sách cần thiết.
Hãy lập trang tính với tên Doc_sach.
2) Lập trang tính tên Bieu_do và tạo biểu đồ. Hãy lập trang tính thích hợp để giá trị của hàm số f(x) = x3 - 3x2 - x + 3 tại các giá trị nguyên ẻ [-2;5] và tạo biểu đồ biểu diễn đồ thị của nó.
3) Nhập danh sách tính tiền lương của 1 công ty bao gồm (tên, chức vụ, bậc lương, tiền lương cơ bản, tiền trợ cấp, tiền ứng trước, tiền còn lại).
4) Có danh sách điểm thi của cả khối (có sẵn). 
a) Hãy Tính điểm tổng.
b) Hãy Sử dụng phương pháp lọc sao chép những học sinh cùng 1 lớp và tiến hành trình bày để có được những bản danh sách hoàn thiện.
c) Hãy sử dụng phương pháp lọc, lọc những học sinh có tổng điểm cao (khoảng 10 hs), có tổng điểm thấp nhất (khoảng 5 hs) và sao chép sang 2 trang tính diem_cao, diem_thap.
d) Tổng hợp số lượng học sinh trên 5 và dưới 5 của mỗi môn.
IV/ Củng cố:
 Giáo viên đưa ra một BT một học sinh thực hiện trên máy tính học sinh, HS khác quan sát và nhận xét. 
V/ Rút kinh nghiệm giờ dạy
Người duyệt
Yên bái, ngày tháng năm 2014
(Người soạn)
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 31.doc