Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 32: Các kiến thức chung về mạng cục bộ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức

 Biết được các thiết bị tối thiểu dùng để lắp đặt một mạng cục bộ.

 Hiểu thế nào là chia sẻ, quyền truy cập.

 Hiểu về việc in trong mạng

2. Kỹ năng

3. Thái độ

 Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 429Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 32: Các kiến thức chung về mạng cục bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 37
Tiết: 94, 95, 96
BÀI 32: CÁC KIẾN THỨC CHUNG VỀ MẠNG CỤC BỘ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
Biết được các thiết bị tối thiểu dùng để lắp đặt một mạng cục bộ.
Hiểu thế nào là chia sẻ, quyền truy cập.
Hiểu về việc in trong mạng
2. Kỹ năng
3. Thái độ
Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên: Máy tính, máy chiếu Projecter, SGK
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, Vở ghi
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Số học sinh vắng
Có lý do
Không có lý do
2. Nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐVĐ: Như chúng ta đã biết thì mạng máy tính có ứng dụng rất lớn trong thực tiễn như: trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên,Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem làm thế nào để có thể chia sẻ tài nguyên trên mạng.
Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu lại một số kiến thức về mạng máy tính đã được học ở lớp 10.
I. Một số khái niệm cơ sở
1. Khái niệm mạng máy tính
a. Khái niệm
 - Mạng máy tính là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau nhằm mục đích trao đổi thông tin.
- Ứng dụng: chia sẻ tài nguyên, thương mại điện tử, thư điện tử.
b. Phân loại mạng
Người ta phân loại mạng theo khoảng cách địa lý. Có 3 loại mạng cơ bàn:
LAN (Local Area Netword): mạng cục bộ
WAN (Wide Area Netword): mạng diện rộng
Toàn cầu (Internet)
2. Mạng LAN
Là mạng liên kết các máy tính trong phạm vi địa lý có khoảng cách hạn chế. Mạng LAN thường là mạng kết nối các máy tính của một trường học, cơ quan, xí nghiệp
3. Các thiết bị kết nối trong mạng cục bộ
a. Cáp mạng
Cáp đồng trục
Cáp xoắn đôi
Cáp quang
Học sinh nhắc lại những kiến thức cơ sở về mạng máy tính đã được học ở lớp 10.
II. Làm việc trong mạng cục bộ
Theo các em từ máy tính A làm thế nào có thể sử dụng được dữ liệu ở máy B?
1. Thế nào là chia sẻ?
Chia sẻ là cách thiết đặt các tài nguyên để những người trên mạng cùng dùng chung.
Cách chia sẻ tài nguyên:
Nháy chuột phải lên đối tượng cần chia sẻ → Chọn Sharing and Security hộp thoại Sharing xuất hiện
ở dưới 
Để có thể dùng chung tài nguyên thì ngoài việc tài nguyên được chia sẻ thì người sử dụng phải có quyền truy cập đến tài nguyên đó
2. Quyền truy cập
GV: Vậy theo các em mức độ truy cập ở đây là như thế nào?
Mức độ truy cập: Đọc, thay đổi, thực hiện hay toàn quyền.
3. Chia sẻ máy in trên mạng
Để có thể sử dụng chung máy in trên mạng LAN trước hết máy in đó cũng phải được chia sẻ.
Khi có lệnh in dữ liệu từ máy trạm thì dữ liệu từ máy trạm sẽ được gửi đến máy tính đang kết nối trực tiếp với máy in. Sau đó dữ liệu mới được in ra.
HS trả lời: 2 máy được nối mạng với nhau và dữ liệu ở máy B phải được chia sẻ.
HS lắng nghe và ghi bài
HS quan sát và ghi chép
HS ghi bài
HS trả lời
HS nghe giảng và ghi bài
3. Củng cố dặn dò
Kiến thức trọng tâm: chia sẻ, quyền truy cập, việc in ấn trong mạng LAN.
4. Rút kinh nghiệm
Ng­êi duyÖt
Yªn b¸i, ngµy th¸ng n¨m 2014
(Ng­êi so¹n)
§ç §øc HËu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 32.doc