Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 33: Sử dụng mạng cục bộ

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1) Kiến thức:

ỉ Ôn lại các khái niệm và thuật ngữ dùng cho mạng cục bộ.

2) Kĩ năng:

ỉ Sử dụng tài nguyên được chia sẻ trên mạng.

ỉ Chia sẻ tài nguyên (tệp, thư mục, tài nguyên).

ỉ Làm việc được trong môi trường mạng cục bộ.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

ỉ Tài liệu và sách giáo khoa.

ỉ Máy tính và máy chiếu (Phòng máy có nối mạng cục bộ).

ỉ Bảng (Nếu cần).

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 218Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 33: Sử dụng mạng cục bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 38
Tiết: 97, 98, 99
Bài 33: Sử dụng mạng cục bộ
A/ Mục đích, yêu cầu
Kiến thức:
Ôn lại các khái niệm và thuật ngữ dùng cho mạng cục bộ.
Kĩ năng:
Sử dụng tài nguyên được chia sẻ trên mạng.
Chia sẻ tài nguyên (tệp, thư mục, tài nguyên).
Làm việc được trong môi trường mạng cục bộ.
B/ Phương tiện dạy học
Tài liệu và sách giáo khoa.
Máy tính và máy chiếu (Phòng máy có nối mạng cục bộ).
Bảng (Nếu cần).
C/ Nội dung
I/ Tổ chức lớp học: ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Số học sinh vắng
Cú lý do
Khụng cú lý do
II/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
III/ Tiến trình dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Đưa ra các bước à Tiến hành thực hiện trực tiếp từng bước 1 cho hs quan sát.
Bài 33: Sử dụng mạng cục bộ
I/ Xem tài nguyên được chia sẻ trên mạng.
1) Bước 1: Mở biểu tượng My Network Places trên màn hình làm việc.
2) Bước 2: Vào Entire Network àMicrosoft windows network, các máy kết nối vào mạng sẽ xuất hiện.
Cho hs quan sát 1 số tài liệu đã được chia sẻ để xem có biểu tượng ntn?
Đưa ra các bước để có thể chia sẻ tài nguyên nào đấy?
Tiến hành các bước để có thể chia sẻ thư mục hay tài liệu nào đó chưa được chia sẻ.
Với mô hình ngang hàng tiến hành với các máy trạm.
Với mô hình khách - chủ tiến hành với máy chủ - khách.
II/ Chia sẻ thư mục
Chú ý: Biểu tượng của tệp hay thư mục đã được chia sẻ thêm biểu tượng bàn tay đỡ bên dưới.
1) Các bước tiến hành
a) Mô hình ngang hàng
Các máy bình đẳng nhau: Chia sẻ tài nguyên và sử dụng tài nguyên của các máy khác.
Bước 1: ấn chuột phải tên tệp hoặc thư mục muốn chia sẻ àChọn Sharing and Security.
Bước 2: Đánh dấu vào Share this folder on the Network.
b) Mô hình khách - chủ.
Gồm: Máy chủ (quản lý và cung cấp tài nguyên) và các máy khách (sử dụng từ máy chủ cung cấp, chia sẻ và sử dụng các tài nguyên của nhau).
Bước 1: ấn chuột phải tên tệp hoặc thư mục muốn chia sẻ àChọn Sharing and Security.
Bước 2: Chọn ô Share this folder
Bước 3 (Nếu muốn số thiết đặt khác): Chọn Permissions nếu muốn cấp quyền truy cập àKhung Group or user names chọn nhóm người được truy cập àChọn Full control (toàn quyền), change (xoá, sao chép, thay đổi nd), read (chỉ có thể đọc).
Bước 4: Nháy nút OK
2) Truy cập 1 thư mục chia sẻ.
Người sử dụng có thể truy cập đến các tài liệu được chia sẻ theo thiết đặt quyền của các máy chia sẻ.
Đưa ra các bước làm và tiến hành thực hiện việc chia sẻ máy in àChú ý: Mới thực hiện nửa công việc, muốn các máy khác sử dụng được khi đó tiến hành cài đặt ở trên các máy khách.
Tiến hành công việc này với một máy khách để học sinh quan sát cách làm để có thể kết nối được àSau đó tiến hành thực hiện công việc in 1 bản nào đấy để xem có in được không?
III/ Sử dụng máy in trong mạng
1) Chia sẻ máy in
Bước 1: Vào Control Panel / Printer and Fax.
Bước 2: ấn chuột phải vào biểu tượng của máy in àSharing...
2) Kết nối máy in mạng.
Bước 1: Start àPrinters and Fax.
Bước 2: Chọn Add a printer àA net work printer .... àTiếp tục làm theo các chỉ dẫn.
Quan sát học sinh làm và hướng dẫn.
Cho 1 bản word hay danh sách đơn giản (trong 1 trang, ngắn gọn) àyêu cầu học sinh soạn thảo và tiến hành từng bạn 1 in văn bản đó trên máy của mình sau khi được kết nối máy in trong mạng.
Gọi hs làm tốt lên tiến hành thực hiện lại các thao tác kia để cả lớp quan sát lần nữa và cùng làm.
IV/ Thực hành
1) Mở My network place để xem trên mạng có những tài nguyên nào đã được chia sẻ àThực hiện mở và sao chép 1 số tài nguyên.
2) Thực hiện việc chia sẻ 1 thư mục hoặc tệp nào đó đã có sẵn trong máy àĐặt quyền truy cập trên tài nguyên cần chia sẻ này (read, change, full control).
3) Thực hiện các bước sau để kết nối đến máy in trong mạng:
Lấy các thông tin về máy in (tên máy in, vị trí của máy in đã được chia sẻ trên mạng).
Mở printer and faxes.
Chọn Add a printer rồi tuân theo các chỉ dẫn trên màn hình, đưa các thông tin về máy in cho tới khi kết thúc.
4) Sau khi máy in đã sẵn sàng, sử dụng hệ soạn thảo văn bản Word hoặc chương trình bảng tính để soạn thảo nội dung gv cho àTiến hành thử in để thấy được kết quả.
D/ Củng cố và bài tập về nhà.
Nhấn mạnh: Muốn dùng khai thác được tài liệu của máy khác thì tài liệu trên máy đó phải được chia sẻ.
Muốn sử dụng máy in cần cài đặt chúng trên các máy tính trong mạng (cần nắm được các thông tin của máy đó).
Người duyệt
Yên bái, ngày tháng năm 2014
(Người soạn)
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 33 G38.doc