Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 4: Một số tính năng khác trong windows

A/ Mục tiêu.

 - Biết khởi động và kết thúc chương trình

 - Biết tạo đường tắt truy cập nhanh.

 - Nắm được một số tính năng khác trong windows

 - Mở một tài liệu mới mở gần đây.

 - Tìm kiếm tệp và thư mục.

 - Có Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toan lao động.

B/ Yêu cầu.

 Làm được các thao tác:

 - Khởi động và kết thúc một chương trình ứng dụng.

 - Tạo đường tắt truy cập nhanh.

 - Mở một tài liệu mới mở gần đây.

 - Tìm kiếm tệp và thư mục.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 218Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 4: Một số tính năng khác trong windows", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 04
Tiết: 07, 08, 09
Tên bài: 	
Bài 4. một số tính năng khác trong windows
A/ Mục tiêu.
 - Biết khởi động và kết thúc chương trình
 - Biết tạo đường tắt truy cập nhanh.
 - Nắm được một số tính năng khác trong windows
 - Mở một tài liệu mới mở gần đây.
 - Tìm kiếm tệp và thư mục. 
 - Có Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toan lao động.
B/ Yêu cầu.
	Làm được các thao tác:
 - Khởi động và kết thúc một chương trình ứng dụng.
 - Tạo đường tắt truy cập nhanh.
 - Mở một tài liệu mới mở gần đây.
 - Tìm kiếm tệp và thư mục.
C/ Quá trình thực hiện.
I. ổn định lớp. 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Họ tên học sinh vắng
Ghi chú
Có lý do
Không có lý do
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra một số thao tác với tệp và thư mục (Vấn đáp)
III. Bài mới: 
	Tiết 7:
Phần Lý Thuyết
Nội dung
Phương pháp
TG 
I. Khởi động và kết thúc chương trình
1. Khởi động 
C1: Dùng bảng chọn Start.
- Nháy Start/All Programs di chuyển đến nhóm chứa chương trình cần khởi động.
- Nháy vào chương trình cần khởi động trong nhóm
C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình.
2. Kết thúc
Chọn một trong các cách sau để kết thúc chương trình:
Nháy File/Exit (hoặc File/Close)
Nháy nút Close (X) tại góc trên bên phải màn hình
Nháy chuột phải tại tên chương trình trên thanh công việc chọn Close
Nhấn Alt + F4
II. Tạo đường tắt (truy cập nhanh)
- Dùng nút phải chuột kéo thả tệp ra màn hình làm việc
- Trong bảng chọn tắt xuất hiện chọn Create Shortcut Here
III. Mở một tài liệu mới mở gần đây
Nháy Start/My Recent Documents và nháy vào tên tệp
IV. Tìm một tệp hay thư mục
Nháy Start/Search
Lựa chọn cho việc tìm kiếm. Cung cấp tên tệp hay thư mục muốn tìm.
Nháy Search
* Lưu ý: Có thể hạn chế phạm vi tìm kiếm:
Tìm hình ảnh. Chọn Pictures, music, or video
Tìm văn bản. Chọn Documents
Chọn Computer or people để tìm máy tính trong mạng
- Thuyết trình
-Minh hoạ bằng ví dụ
- Đọc cho HS ghi chép.
- Thuyết trình
-Minh hoạ bằng ví dụ
- Đọc cho HS ghi chép.
- Đọc cho HS ghi chép.
35’
Tiết 8, 9:
Phần Thực Hành
Nội Dung
Phương Pháp
T. G
 1-Hướng dẫn mở đầu:
	(1) Dùng bảng chọn Start để khởi động Microsoft Paint và Windows Exolorer:
	Start -> All Programs -> Accessories -> Paint
	Start -> All Programs -> Accessories -> Windows Explorer
 (2) Tạo đường tắt tới tệp
Dùng Windows Exolorer hoặc My Computer
 (3) Mở một tài liệu mới mở gần đây
Start -> Document
 (4) Tìm kiếm tệp và thư mục
Start -> Search
- Nêu Nội dung, yêu cầu, những việc cần thực hiện của tiết thực hành.
- Giáo viên phân tích những kỹ năng mà học sinh cần đạt được.
- Thao tác nhanh làm mẫu.
- Thao tác chậm có phân tích.
 - Thao tác nhanh và phân tích.
15’
 2- Hướng dẫn thường xuyên
 - Theo dõi học sinh thực hành.
 - Xử lí các tình huống trong giờ thực hành 
 Xem học sinh làm trên máy và hướng dẫn cụ thể với từng học sinh chưa làm được.
50’
 3- Hướng dẫn kết thúc
 - Nhận xét kết quả giờ thực hành.
 - Đánh giá giờ thực hành.
 - Các công việc khác.
 - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện 4 bước trên.
 - Rút kinh nghiệm cho học sinh. Nêu cách lam nhanh. . .
15’
IV. Tổng kết.
	Nhắc lại những nội dung chính:
Khởi động và thoát khỏi một chương trình
Biết tạo đường tắt tới tệp
Tìm được tài liệu mới mở.
Biết tìm tệp hoặc nhóm tệp.
V- Câu hỏi và bài tập về nhà: 	
	Đọc câu hỏi về nhà theo sắch giáo khoa.	
VI- Rút kinh nghiệm bài giảng
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Người duyệt
Yên bái, ngày tháng năm 2014
(Người soạn)
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai4 t789.doc