Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 5: Control panel và việc thiết đặt hệ thống

A/ Mục tiêu.

- Hiểu được một số chức năng của Control Panel.

- Nắm được nội dung của một số thiết đặt hệ thống đơn giản.

- Thay đổi được một số tuỳ biến đơn giản trong Windows.

- Có khả năng cài đặt máy in trong Windows.

 - Có Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toan lao động.

B/ Yêu cầu.

- Thay đổi được một số tuỳ biến đơn giản của Windows.

- Có khả năng cài đăt máy In trong Windows.

C/ Quá trình thực hiện.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 339Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 5: Control panel và việc thiết đặt hệ thống", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 05
Tiết: 10, 11, 12
Tên bài: 	
Bài 5. control panel và việc thiết đặt hệ thống
A/ Mục tiêu.
- Hiểu được một số chức năng của Control Panel.
- Nắm được nội dung của một số thiết đặt hệ thống đơn giản.
- Thay đổi được một số tuỳ biến đơn giản trong Windows.
- Có khả năng cài đặt máy in trong Windows.
 - Có Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toan lao động.
B/ Yêu cầu.
Thay đổi được một số tuỳ biến đơn giản của Windows.
Có khả năng cài đăt máy In trong Windows.
C/ Quá trình thực hiện.
I.ổn định lớp. 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Họ tên học sinh vắng
Ghi chú
Có lý do
Không có lý do
III. Kiểm tra bài cũ: 
	- Em hãy nêu cách tim kiếm tệp và thư mục?
IV. Bài mới: 
	Tiết 10:
Phần Lý Thuyết
Nội dung
Phương pháp
TG
I. Control Panel.
- Control Panel là một tập hợp các chương trình dùng để cài đặt các tham số hệ thống.
- Nháy Start/ Control Panel để mở cửa sổ Control Panel.
- Để kết thúc Control Panel thực hiện một trong các cách sau:
Nháy File/Close trên thanh bảng chọn
Nháy nút Close (X)
Nhấn Alt + F4
II. Một số thiết đặt hệ thống
1. Thay đổi thuộc tính màn hình nền
- Chọn Control Panel/Appearance and themes/Display khởi động Display để xuất hiện cửa sổ Display Properties
- Trong trang Desktop: Thay đổi màn hình nền:
Chọn một ảnh trong hộp Background hoặc nháy vào nút Browse để tìm ảnh để làm màn hình nền
Nháy Apply/Ok
- Trong hộp Screen Saver: Đặt trạng thái nghỉ bảo vệ màn hình:
Chọn hình ảnh của màn hình nghỉ trong danh sách
Nháy Settings để sửa đổi.
Nháy Preview để xem trược trạng thái đã chọn
Trong hộp Wait đặt số thời gian (phút) quy định bắt đầu trạng thái nghỉ của màn hình. 
Nháy OK
* Thao tác nhanh: 
Các thiết đặt về màn hình có thể thực hiện sau khi nháy chuột phải lên một chỗ trống trên màn hình làm việc và chọn Properties.
2. Thiết đặt các thông số khu vực
Chương trình Regional Settings cho phép thiết đặt các tham số khu vực.
- Nháy Control Panel/Date, time, Language, and Regional Options.
Trong hộp thoại Date, time, Language, and Regional Options có thể thay đổi thời gian và ngày tháng, quy cách hiển thị.
III. Cài đặt máy in
Nháy Start/printers and Faxes/Add a printer. Xuất hiện hộp thoại Printer Wizard. Nháy Next.
Tuân theo các chỉ dẫn trên màn hình:
Chọn Local printer attached to this computer nếu máy in được nối trực tiếp vào máy tính
Chọn A network printer, or a printer attached to another computer nếu đó là máy in mạng 
Nháy Next
Nhập tên (name), địa chỉ (Url) cho máy in mạng hoặc chọn Browse for a printer để xác định máy in. Nháy Next
4. Chọn máy in. Nháy Next/Yes.
5. Chọn Yes/Next.
6. Nháy Finish để kết thúc.
- Thuyết trình
- Minh hoạ bằng ví dụ
- Đọc cho HS ghi chép
- Thuyết trình
- Minh hoạ bằng ví dụ
- Đọc cho HS ghi chép
- Thuyết trình
-Minh hoạ bằng ví dụ
- Đọc cho HS ghi chép
5’
25’
10’
Tiết 11, 12:
Phần Thực Hành
Nội Dung
Phương Pháp
T. G
 1-Hướng dẫn mở đầu:
	 (1) Khởi động Control Panel.
Start -> Setting -> Control Panel
 (2) Đăt kiểu thời gian ngày tháng theo kiểu: DD/MM/YY
+ Start -> Setting -> Control Panel 
Xuất hiên cửa sổ
 + Chọn Regional and Language Options.
Thay đổi các tuỳ chọn trong hộp thoại.
 (3) Thay đổi hình ảnh của màn hình nền (Desktop) 
 + Vao Start -> Setting -> Control Panel
 + Chọn 
 (4) Đặt chế độ nghỉ cho màn hình
 (5) Cài đặt để In may in.
 (f) Kết thúc Control Panel 
- Nêu Nội dung, yêu cầu, những việc cần thực hiện của tiết thực hành.
- Giáo viên phân tích những kỹ năng mà học sinh cần đạt được.
- Thao tác nhanh làm mẫu.
- Thao tác chậm có phân tích.
 - Thao tác nhanh và phân tích.
- 
15’
 2- Hướng dẫn thường xuyên
 - Theo dõi học sinh thực hành.
 - Xử lí các tình huống trong giờ thực hành 
 - Xem học sinh làm trên máy và hướng dẫn cụ thể với từng học sinh chưa làm được.
 - Uốn nắn kịp thời với những học sinh lam sai.
55’
 3- Hướng dẫn kết thúc
 - Nhận xét kết quả giờ thực hành.
 - Đánh giá giờ thực hành.
 - Các công việc khác.
 - Nhận xét những sai sót thường gặp của học sinh, có biện pháp chỉnh sửa chung;
 - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện 5 bước trên.
 - Rút kinh nghiệm cho học sinh. Nêu cách lam nhanh. . .
15’
V. Tổng kết 
Nhắc lại các khái niệm cơ bản:
Một số chức năng của Control Panel
Thay đổi nhanh và chính xác các tham số đơn giản của hệ thống
Cài đặt được máy in
V- Câu hỏi và bài tập về nhà: 	
	Đọc câu hỏi về nhà theo sắch giáo khoa.	
VI- Rút kinh nghiệm bài giảng
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Người duyệt
Yên bái, ngày tháng năm 2014
(Người soạn)
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai5 g05.doc