Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 6: Ôn tập và thực hành tổng hợp

A/ Mục tiêu.

 + Ôn lại các khái niệm cơ bản về Hệ Điều Hành.

 + Có Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toan lao động.

B/ Yêu cầu.

 Thành thạo một số thao tác cơ bản để làm việc trong Hệ điều hành Windows.

C/ Quá trình thực hiện.

I. Công việc chuẩn bị

- Giáo án & Giáo trình nghề Tin học văn phòng 11

- Phòng máy thực hành hoat động tốt.

 - Khởi động và kiểm tra máy tính.

 - Phân nhóm, bàn giao may tính.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 6: Ôn tập và thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 06
Tiết: 13, 14, 15
Tên bài: 	
Bài 6: Ôn Tập Và Thực Hành Tổng Hợp
A/ Mục tiêu.
	+ Ôn lại các khái niệm cơ bản về Hệ Điều Hành.
	+ Có Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toan lao động.
B/ Yêu cầu.
	Thành thạo một số thao tác cơ bản để làm việc trong Hệ điều hành Windows.
C/ Quá trình thực hiện.
I. Công việc chuẩn bị
- Giáo án & Giáo trình nghề Tin học văn phòng 11
- Phòng máy thực hành hoat động tốt.
 - khởi động và kiểm tra máy tính.
 - Phân nhóm, bàn giao may tính.
II. ổn định lớp. 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Họ tên học sinh vắng
Ghi chú
Có lý do
Không có lý do
III. Kiểm tra bài cũ:
Không kiểm tra bài cũ.
IV. Nội dung thực hành
Nội Dung
Phương Pháp
T. G
 1-Hướng dẫn mở đầu:
(1) Trả lời một số câu hỏi (Sách giáo khoa)
(2) Điền vào bảng ý nghĩa các nút lệnh
Nút Lệnh
ý Nghĩa
Nút Lệnh
ý Nghĩa
(3) Tạo thư mục (như ở bài thực hành số 01)
 (4) Tìm nhưng tệp văn bản có tên VANBAN (VANBAN.*), Tim những tệp văn bản (*.DOC) trên ổ cứng.
 (5) Mở đồng thời các ứng dụng : Word, Excel, Paint . . . 
 Chuyển đổi qua lại giữa các úng dụng bằng các cách khác nhau. Phóng to, thu nhỏ, phục hồi các cửa sổ.
(6) Thử các cách hiển thị thông tin khác nhau trong ở khung cửa sổ bên phải màn hình (Windows Explorer) 
(7) Tạo đường tăt cho một chương trình nào đó trên máy. 
(8) Thiết đặt lại nền mà hình là một ảnh nào đó. Chọn lại chế độ bảo vệ màn hình và thiết đặt tham số về thời gian chờ.
- Nhắc lại nội dung, yêu cầu, những việc cần thực hiện của tiết thực hành.
- Thao tác nhanh làm mẫu.
25’
 2- Hướng dẫn thường xuyên
 - Theo dõi học sinh thực hành. Theo mẫu giáo viên đã hướng dẫn.
 - Xử lí các tình huống trong giờ thực hành 
 Xem học sinh làm trên máy và hướng dẫn cụ thể với từng học sinh chưa làm được.
75’
 3- Hướng dẫn kết thúc
 - Nhận xét kết quả giờ thực hành.
 - Đánh giá giờ thực hành.
 - Các công việc khác.
 - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện 7 bước trên.
 - Rút kinh nghiệm cho học sinh. Nêu cách làm nhanh. . .
25’
V- Câu hỏi và bài tập về nhà: 
	- Đọc câu hỏi về nhà theo sắch giáo khoa.	- Phân công học sinh lau chùi quét don phòng máy.
 VI- Rút kinh nghiệm bài giảng
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Người duyệt
Yên bái, ngày tháng năm 2014
(Người soạn)
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai6 G6.doc