Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Kiểm tra học kỳ I

A/ Mục tiêu, Yêu cầu

1. Kiến thức

Kiểm tra lại kiến thức mà học sinh đó học, nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh qua học kỳ I.

2. Kỹ năng

Vận dụng kiến thức đó học để giải quyết tốt những câu hỏi đặt ra.

3. Thái độ

Học sinh tớch cực, nghiờm tỳc trong việc làm bài kiểm tra

B/ Quá trình thực hiện.

I/ Ổn định lớp. <2>

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 279Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Kiểm tra học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 21
Tiết: 53, 54
KIỂM TRA HỌC KỲ I
Lí THUYẾT 
A/ Mục tiêu, Yêu cầu
1. Kiến thức
Kiểm tra lại kiến thức mà học sinh đó học, nhằm đỏnh giỏ khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh qua học kỳ I.
2. Kỹ năng
Vận dụng kiến thức đó học để giải quyết tốt những cõu hỏi đặt ra.
3. Thỏi độ
Học sinh tớch cực, nghiờm tỳc trong việc làm bài kiểm tra
B/ Quá trình thực hiện.
I/ ổn định lớp. 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Số học sinh vắng
Cú lý do
Khụng cú lý do
II/ Nội dung 
Nội Dung
Phương Pháp
Cõu hỏi:
 Cõu 1: Em hóy nờu cỏc cỏch chốn chữ cỏi lớn đầu đoạn văn?
 Cõu 2: Em hóy nờu cỏch Tạo khung và làm nền cho đoạn văn bản? 
- Đọc cho học sinh ghi chộp
- Quan sỏt học sinh làm bài
- Thu bài khi hết giờ
ĐÁP ÁN
Cõu 1: 
- Các bước thực hiện : Chọn chữ cái cần tạo ,chọn Format ->Drop Cap hộp thoại Drop Cap xuất hiện
Chọn kiểu Dropped (trong lề) hoặc In margin (ngoài lề).
Lines to drop : chọn số hàng thả xuống
Distance from text : chọn khoảng cách tới văn bản
Nháy OK kết thúc
Lưu ý : muốn cả từ đầu tiên được định dạng ta phải chọn cả từ đó.
Cõu 2: 
Tiến hành theo các bước sau :
-Chọn đoạn văn bản cần tạo khung và nền
-Chọn Format\Borders and Shading. Hộp thoại xuất hiện:
Để tạo khung cho đoạn văn bản chọn nhãn Border
+Trong khung Setting:
	None: 	Không tạo khung
	Box: 	Tạo khung cho văn bản
	Shadow: 	Tạo khung có bóng
3-D: 	Tạo khung ba chiều
Custom: 	Tuỳ chọn khung
-Ta có thể nháy chuột tại các vị trí cạnh muốn tạo hoặc bỏ khung trong khung Preview để tạo hoặc bỏ khung cho đoạn VB
-Chọn kiểu đường kẻ trong khung Style
-Chọn màu sắc cho đường kẻ trong hộp Color
-Chọn độ lớn nét kẻ khung trong hộp Width
*Để làm nền chọn nhãn Shading và chọn dạng nền cho đoạn văn bản đó
-Chọn OK.
Chú ý: Có thể nháy chuột vào biểu tượng Border để làm xuất hiện thanh công cụ Border. Chọn các đường kẻ khung theo yêu cầu.
THỰC HÀNH
Thực hiện tạo văn bản sau (đề số4 trong bộ đề):
 III- Rỳt kinh nghiệm
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
NGƯỜI DUYỆT
Yờn bỏi, ngày thỏng năm 2013
NGƯỜI SOẠN
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docKT HKI- GA21-53 54.doc