Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Tiết 78: Kiểm tra 1 tiết

A/ Mục tiêu, Yêu cầu

1. Kiến thức

- Kiểm tra lại kiến thức mà học sinh đó học, nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh qua cỏc bài học kỳ II.

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức đó học để giải quyết tốt những câu hỏi đặt ra.

3. Thái độ

- Học sinh tớch cực, nghiờm tỳc trong việc làm bài kiểm tra

B/ Quá trình thực hiện.

I/ Ổn định lớp. <2>

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 322Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Tiết 78: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 30
Tiết: 78
KIỂM TRA 1 TIẾT
Lí THUYẾT 
A/ Mục tiêu, Yêu cầu
1. Kiến thức
- Kiểm tra lại kiến thức mà học sinh đó học, nhằm đỏnh giỏ khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh qua cỏc bài học kỳ II.
2. Kỹ năng
- Vận dụng kiến thức đó học để giải quyết tốt những cõu hỏi đặt ra.
3. Thỏi độ
- Học sinh tớch cực, nghiờm tỳc trong việc làm bài kiểm tra
B/ Quá trình thực hiện.
I/ ổn định lớp. 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Số học sinh vắng
Cú lý do
Khụng cú lý do
II/ Nội dung 
Nội Dung
Phương Pháp
Cõu hỏi: 
 Em hóy nờu cỳ phỏp, tỏc dụng và lấy vớ dụ cỏc hàm đó học trong Excel?
- Đọc cho học sinh ghi chộp
- Quan sỏt học sinh làm bài
- Thu bài khi hết giờ
ĐÁP ÁN
1) Hàm sum(danh sách biến): 
Là hàm tính tổng các biến được liệt kê trong dấu ().
VD: 
+ Trong ô gõ =sum(5,8,3,2) àkq=18
+ Các ô từ A1:E1 chứa giá trị 3, 6, 2,4,9 àgõ =sum(A1:E1) àKq = 24.
+ Các ô A1, A2 đến C2, A3 đến C3 chứa giá trị 3,4,9,8,3,7,2 gõ =sum(A1,A2:C3) àKq = 36.
2) Hàm Average(danh sách biến):
Là hàm tính trung bình cộng của giá trị các biến được liệt kê.
VD:
+Trong ô chứa cần gõ =average(2,4,3) àKq = 3.
+ Với Vd trên = average(A1:E1) àkq = 4,8.
+ Với vd tiếp = average(A1,A2:C3) àKq = 5,1428...
3) Các hàm Min và Max.
a) Hàm Min(danh sách biến)
Trả ra giá trị nhỏ nhất trong danh sách các giá trị.
VD: = min(4,3,7,-2) àKq = -2.
Hoặc các ô A1 àE1 có giá trị 3,7,6,5,8 à = min(A1:E1) trả ra 3
b)Hàm Max(danh sách biến)
Trả ra giá trị lớn nhất trong danh sách các giá trị.
VD: =max(3,6,10,5,9) àKq = 10 hoặc các ô A1àE1 có giá trị 3,7,6,5,8 à= max(A1:E1) trả ra 8
4) Hàm SQRT(danh sách biến)
Là hàm được sử dụng để tính căn bậc 2 của giá trị không âm.
VD: 
+ gõ =sqrt(4) àkq = 2
+ Miền A1:C1 chứa giá trị 2,4,10 gõ = sqrt (sum(A1:C1)) àkq = 4.
5) Hàm Today
Cho ngày tháng hiện thời được thiết đặt trong máy tính.
CT: =today() àtrả ra ngày tháng.
VD: hôm nay ngày 7 tháng 1 năm 2008 àgõ =today() trả ra 07/01/2008.
6) Chú ý: Dữ liệu ngày tháng có thể tham gia vào tính toán àCó thể dựa vào đó để tìm ra ngày tháng khác.
VD: A1 chứa 12/3/2007. Muốn xem sau 120 ngày nữa là mùng mấy đặt trong ô B1
B1 gõ = A1+120 à kq = 10/7/2007
 III- Rỳt kinh nghiệm
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
NGƯỜI DUYỆT
Yờn bỏi, ngày thỏng năm 2013
NGƯỜI SOẠN
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docKT 1 tiet G28.doc