Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Tiết 93: Ôn tập phần 4

A. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

 Tổng hợp lại kiến thức đã học, trọng tâm của phần 4 đã học.

2. Về kĩ năng:

- Thực hiện chính xác các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu

- Điền nhanh dữ liệu bằng thao tác kéo thả nút điền.

- Sử dụng thành thạo tính năng tìm và thay thế của Excel.

- Keỷ ủửụứng bieõn vaứ toõ maứu neàn cho caực oõ. Goọp/ taựch caực oõ tớnh.

- Biết cỏch sử dụng một số hàm vào vớ dụ trờn trang tớnh

- Laọp danh saựch dửừ lieọu, saộp xeỏp caực haứng trong danh saựch dửừ lieọu.

- Lọc dữ liệu từ một danh sách dữ liệu.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 189Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Tiết 93: Ôn tập phần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo ánsố: 36
 Tiết: 93
Ôn tập phần 4
A. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
 Tổng hợp lại kiến thức đã học, trọng tâm của phần 4 đã học.
2. Về kĩ năng:
Thực hiện chính xác các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu
Điền nhanh dữ liệu bằng thao tác kéo thả nút điền.
Sử dụng thành thạo tính năng tìm và thay thế của Excel.
Keỷ ủửụứng bieõn vaứ toõ maứu neàn cho caực oõ. Goọp/ taựch caực oõ tớnh.
Biết cỏch sử dụng một số hàm vào vớ dụ trờn trang tớnh
Laọp danh saựch dửừ lieọu, saộp xeỏp caực haứng trong danh saựch dửừ lieọu.
Lọc dữ liệu từ một danh sách dữ liệu.
3. Về thái độ: rèn luyện tính cẩn thận, thái độ làm việc đúng đắn, tính tiết kiệm.
B. Chuẩn bị: 
- Giáo viên: Máy tính sách tay, máy chiếu đa năng, phông chiếu, phòng máy tính và các máy có cài đặt Office, giáo án
- Học sinh: Sách giáo khoa, đọc bài trước ở nhà
C. Tiến trình dạy học
 I. ổn định lớp. 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Số học sinh vắng
Có lý do
Không có lý do
II. Kiểm tra bài cũ:
 - Không kiểm tra bài cũ
III. Nội dung bài mới: 
Nội dung
Phương pháp
TG
- Hệ thống và gợi nhớ lại kiến thức đã học từ đầu năm (phần chủ yếu của các bài học)
- Nêu một số trọng tâm của các bài đã học.
- Kinh nghiêm ứng dụng thực tế khi soạn thảo văn bản.
- Thuyết trình
- Minh hoạ bằng ví dụ
- Phát vấn HS
- Đọc cho HS ghi chép
- HS chú ý, lắng nghe.
Củng cố bài:
Giáo viên đưa ra một BT một học sinh thực hiện trên máy tính học sinh, HS khác quan sát và nhận xét. 
Hướng dẫn HS học tập:
 Lưu ý các nội dung chính của bài học, yêu cầu HS về nhà xem lại và đọc, chuẩn bị trước bài sau.
Người duyệt
Yên bái, ngày tháng năm 2014
(Người soạn)
Đỗ Đức Hậu

Tài liệu đính kèm:

  • docOn tap phan 4- GA 36 t93.doc