Giáo dục hướng nghiệp lớp 12 - Các biện pháp để xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

Như chúng ta đã biết trên những phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng qua báo hình, báo nói, báo viết, báo điện tử chất lượng giáo dục ở rất trường trên cả nước thật đáng báo động, môi trường giáo dục chưa được thân thiện, khuôn viên, cảnh quan nhà trường chưa được thẩm mĩ, chưa được “xanh, sạch, đẹp”. Nhà trường chưa tổ chức được các hoạt động vui chơi mang tính truyền thống, không chú ý tới việc giới thiệu, tìm hiểu về di tích lịch sử địa phương, ít rèn luyện về kĩ năng sống cho học sinh, chưa tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin dẫn đến học sinh chưa tích cực tiếp thu bài mới. Hơn nữa chủ đề năm học 2008-2009 mà Bộ giáo dục đã đề ra cho các trường thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mà cụ thể PGD-ĐT Dĩ An giao nhiệm vụ cho trường THCS Bình An chỉ đạo điểm về phong trào thi đua này để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn ngành.

doc 33 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 425Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 12 - Các biện pháp để xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 của ngày hôm đó lập tức về lớp của mình làm vệ sinh lại cho tốt.
Môi trường xanh trường THCS Bình An (cây đa 100 tuổi)
Lập sổ theo dõi việc thực hiện giữ gìn vệ sinh trong lớp học theo mẫu sau:
Tuần 1
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
9A1
S
D
S
S
S
4S,1D
S(Sạch)
9A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
9A3
S
S
S
S
S
5S
9A4
D
S
S
S
S
4S,1D
9A5
D
S
D
S
S
3S,2D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
8A1
D
D
S
S
S
3S,2D
S(Sạch)
8A2
S
S
S
S
D
5S,1D
D(Dơ)
8A3
D
S
D
S
S
3S,2D
8A4
D
S
S
S
S
4S,1D
8A5
D
S
D
S
S
3S,2D
8A6
D
S
D
S
S
3S,2D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
7A1
S
S
D
D
D
2S,3D
S(Sạch)
7A2
D
S
D
S
D
2S,3D
D(Dơ)
7A3
S
D
S
D
S
3S,2D
7A4
D
S
D
D
S
2S,3D
7A5
S
S
D
D
D
2S,3D
7A6
D
S
D
S
D
2S,3D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
6A1
S
S
D
D
D
2S,3D
S(Sạch)
6A2
D
S
D
S
D
2S,3D
D(Dơ)
6A3
S
D
S
D
S
3S,2D
6A4
D
S
D
D
S
2S,3D
6A5
S
S
D
D
D
2S,3D
6A6
D
S
D
S
D
2S,3D
Tuần 2
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
9A1
S
D
D
S
S
3S,2D
S(Sạch)
9A2
S
S
D
S
S
4S,1D
D(Dơ)
9A3
S
D
D
S
S
3S,2D
9A4
D
S
S
S
S
4S,1D
9A5
D
S
D
S
S
3S,2D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
8A1
D
D
S
S
S
3S,2D
S(Sạch)
8A2
S
S
S
S
D
4S,1D
D(Dơ)
8A3
D
S
D
S
S
3S,2D
8A4
D
S
S
S
S
4S,1D
8A5
D
S
D
S
S
3S,2D
8A6
D
S
D
S
S
3S,2D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
7A1
S
S
D
D
S
3S,2D
S(Sạch)
7A2
D
S
S
S
D
3S,2D
D(Dơ)
7A3
S
D
S
D
S
3S,2D
7A4
D
S
D
D
S
2S,3D
7A5
S
S
D
S
D
3S,2D
7A6
D
S
D
S
D
2S,3D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
6A1
S
S
D
S
D
3S,2D
S(Sạch)
6A2
D
S
D
S
S
3S,2D
D(Dơ)
6A3
S
D
S
D
S
3S,2D
6A4
D
S
D
S
S
3S,2D
6A5
S
S
D
S
D
3S,2D
6A6
D
S
D
S
D
2S,3D
Tuần 3
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
9A1
S
D
S
S
S
4S,1D
S(Sạch)
9A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
9A3
S
S
S
S
S
5S
9A4
D
S
S
S
S
4S,1D
9A5
D
S
S
S
S
4S,1D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
8A1
D
S
S
S
S
4S,1D
S(Sạch)
8A2
S
S
S
S
D
4S,1D
D(Dơ)
8A3
D
S
D
S
S
3S,2D
8A4
D
S
S
S
S
4S,1D
8A5
S
S
D
S
S
4S,1D
8A6
D
S
S
S
S
4S,1D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
7A1
S
S
S
S
D
4S,1D
S(Sạch)
7A2
S
S
D
S
S
4S,1D
D(Dơ)
7A3
S
D
S
S
S
4S,1D
7A4
D
S
D
D
S
4S,1D
7A5
S
S
D
S
S
4S,1D
7A6
S
S
S
S
S
5S
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
6A1
S
S
S
S
D
4S,1D
S(Sạch)
6A2
S
S
D
S
S
4S,1D
D(Dơ)
6A3
S
D
S
S
S
4S,1D
6A4
D
S
D
D
S
4S,1D
6A5
S
S
D
S
S
4S,1D
6A6
S
S
S
S
S
5S
Tuần 4
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
9A1
S
D
S
S
S
4S,1D
S(Sạch)
9A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
9A3
S
S
S
S
S
5S
9A4
S
S
S
S
S
5S
9A5
D
S
S
S
S
4S,1D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
8A1
S
D
S
S
S
4S,1D
S(Sạch)
8A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
8A3
S
S
S
S
S
5S
8A4
S
S
S
S
S
5S
8A5
D
S
S
S
S
4S,1D
8A6
D
S
D
S
S
3S,2D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
7A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
7A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
7A3
S
D
S
S
S
4S,1D
7A4
S
S
S
S
S
5S
7A5
S
S
S
S
S
5S
7A6
S
S
S
S
S
5S
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
6A1
S
S
S
S
D
4S,1D
S(Sạch)
6A2
S
S
D
S
S
4S,1D
D(Dơ)
6A3
S
D
S
S
S
4S,1D
6A4
D
S
D
D
S
4S,1D
6A5
S
S
D
S
S
4S,1D
6A6
S
S
S
S
S
5S
Tuần 5
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
9A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
9A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
9A3
S
S
S
S
S
5S
9A4
S
S
S
S
S
5S
9A5
D
S
S
S
S
4S,1D
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
8A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
8A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
8A3
S
S
S
S
S
5S
8A4
S
S
S
S
S
5S
8A5
S
S
S
S
S
5S
8A6
S
S
S
S
S
5S
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
7A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
7A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
7A3
S
S
S
S
S
5S
7A4
S
S
S
S
S
5S
7A5
S
S
S
S
S
5S
7A6
S
S
S
S
S
5S
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
6A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
6A2
S
S
D
S
S
4S,1D
D(Dơ)
6A3
S
S
S
S
S
5S
6A4
S
S
S
S
S
5S
6A5
S
S
D
S
S
4S,1D
6A6
S
S
S
S
S
5S
Tuần 6
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
9A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
9A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
9A3
S
S
S
S
S
5S
9A4
S
S
S
S
S
5S
9A5
S
S
S
S
S
5S
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
8A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
8A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
8A3
S
S
S
S
S
5S
8A4
S
S
S
S
S
5S
8A5
S
S
S
S
S
5S
8A6
S
S
S
S
S
5S
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
7A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
7A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
7A3
S
S
S
S
S
5S
7A4
S
S
S
S
S
5S
7A5
S
S
S
S
S
5S
7A6
S
S
S
S
S
5S
Lớp/Thứ
2
3
4
5
6
Sơ kết
Ghichú
6A1
S
S
S
S
S
5S
S(Sạch)
6A2
S
S
S
S
S
5S
D(Dơ)
6A3
S
S
S
S
S
5S
6A4
S
S
S
S
S
5S
6A5
S
S
S
S
S
5S
6A6
S
S
S
S
S
5S
- Qua bảng theo dõi vệ sinh của các lớp, số lớp vệ sinh còn dơ mỗi tuần mỗi giảm. Cụ thể đến tuần thứ 6 của năm học 2009-2010 thì không còn lớp nào vi phạm về việc giữ gìn vệ sinh chung, cảnh quan của nhà trường hiện nay thật sự trong lành, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển bền vững.
- Kết hợp với PHHS giáo dục học sinh giữ gìn và bảo vệ môi trường trong lành, sạch đẹp.
Công trình Hòn Non Bộ do Hôi Cha Mẹ học sinh ủng hộ
b/ Đối với giáo viên phát huy vai trò là người đi đầu, là tấm gương sáng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Hàng tuần học sinh các lớp lau cửa kiếng các phòng học .
- Giáo viên cho học sinh ghi chép và học thuộc các điều cấm trong nhà trường.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các điều cấm bằng nhiều hình thức thi đua:
 . Hái hoa dân chủ ( chủ đề giữ gìn và bảo vệ môi trường)
 . Thi đố em ( chủ đề giữ gìn và bảo vệ môi trường)
- Giáo viên chủ nhiệm cùng với lớp chịu trách nhiệm chăm sóc 1 bồn hoa trong khuôn viên trường.
- Kết hợp với PHHS giáo dục học sinh giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Giáo viên khen thưởng kịp thời những học sinh thực hiện tốt, cảnh cáo, phê bình những học sinh thực hiện chưa tốt.
- Giáo viên lập sổ theo dõi việc học sinh thực hiện giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Hội chữ thập đỏ nhà trường kết hợp với giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp trồng và chăm sóc vườn cây thuốc nam.
Vườn cây thuốc nam do các em học sinh trồng
c/ Đối với nhân viên bảo vệ, phục vụ
Phát huy vai trò là người đi đầu, là tấm gương sáng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Cụ thể quét dọn nhà vệ sinh thường xuyên thật sạch sẽ, trong nhà vệ sinh thường xuyên dùng thuốc khử mùi để tạo cho học sinh cảm giác thoải mái, thư giãn khi vào nhà vệ sinh, thật sự mà nói trường học nào có nhà vệ sinh sạch sẽ, thơm tho thì việc học tập của các em đạt kết quả cao hơn, trường học sẽ thân thiện hơn đối với các em.
Khu vực vệ sinh của học sinh
Khu vực vệ sinh của học sinh (phòng rửa mặt)
Khu vực vệ sinh của học sinh (phòng vệ sinh nam)
Trang bị đầy đủ các giỏ đựng rác đúng nơi qui định để tạo thói quen tốt cho các em đồng thời ngăn ngừa học sinh vi phạm việc giữ gìn vệ sinh chung.
Nhân viên bảo vệ thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh chung.
Nhân viên bảo vệ, phục vụ thường xuyên tưới cây, bón phân, chăm sóc cây kiểng, cây xanh để tạo cho khuôn viên nhà trường thêm tươi mát
Vườn cây kiểng của trường THCS Bình An
d/ Đối với PHHS 
- Tuyên truyền PHHS cùng với nhà trường nhắc nhở học sinh giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Nhờ PHHS kí vào đơn cam kết( có mẫu đơn kèm theo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC
************
ĐƠN CAM KẾT
Kính gởi : BGH trường THCS Bình An
Em tên là.
Là học sinh lớp. Năm học 2008-2009
Nay em làm đơn này xin cam kết với Ban giám hiệu Trường THCS Bình An sẽ chấp hành tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường học (không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi qui định, chăm sóc cây xanh, vườn hoa ). Nếu vi phạm em xin chịu các mức kỉ luật của nhà trường như sau:
Lần 1: Cảnh cáo, hạnh kiểm xếp loại trung bình.
Lần 2: Mời PHHS vào trường sinh hoạt, đuổi học 3 ngày, hạnh kiểm xếp loại yếu.
Lần 3: Đuổi học 7 ngày, hạnh kiểm xếp loại kém.
Bình An, Ngày..Tháng .Năm 2008
 Chữ kí HS
Chữ kí PHHS
đ/ Đối với học sinh
Cho học sinh học thuộc các các điều cấm trong nhà trường.
a/ Vi phạm: lễ phép, kính trọng, vâng lời thầy cô, người lớn.
b/ Khiêu khích, trêu ghẹo, đánh nhau.
c/ Nghịch phá làm hư hại cơ sở vật chất: phòng lớp, bàn ghế, bảng, bồn hoa, cây kiểng.
d/ Hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, chơi trò chơi ăn tiền.
e/ Vi phạm, trật tự an toàn giao thông.
f/ Vi phạm vệ sinh môi trường (kỉ luật)
g/ Nói tục, chửi thề, xúc phạm người lớn.
h/ Quan hệ, thư từ thiếu lành mạnh, lưu hành, sử dụng ấn phẩm xấu, có hành vi thiếu văn hóa.
i/ Không ăn uống ngoài khu vực căn tin.
Hình thức kỉ luật: các học sinh vi phạm một trong các điều cấm trên đây sẽ bị xử lí kỉ luật hạnh kiểm xếp loại trung bình, yếu hoặc kém tùy theo mức độ vi phạm.
Viết đơn cam kết và nộp cho BGH (có chữ kí của PHHS)
Hàng ngày lớp phó lao động kiểm tra vệ sinh lớp học trước buổi học và báo cáo cho BGH( BGH có sổ theo dõi).
Những học sinh vi phạm về bảo vệ môi trường bị phạt làm vệ sinh sân trường vào ngày hôm sau ( giám thị quản lí và báo cáo cho BGH).
Những học sinh trực trường có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và ghi tên các bạn vi phạm việc bảo vệ môi trường, mỗi lần vi phạm lớp bị phạt 20000đ, có lập biên bản do giám thị kí, số tiền này sẽ sung vào quĩ lớp của học sinh trực ngày hôm đó.Vì phạt tiền tập thể thì việc giáo dục học sinh sẽ tốt hơn, tập thể lớp có trách nhiệm nhắc nhở bạn mình thực hiện cho tốt.
Tổ trực nhật của lớp có nhiệm vụ chăm sóc bồn hoa do nhà trường phân công.
2/ Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập
Bảng thống kê chất lượng giáo dục trường THCS Bình An đầu năm học 2009-2010
Qua sô keát ñaùnh giaù xeáp loaïi Hoïc Löïc cuûa HS 
LÔÙP
T.soá
H.S
Nöõ
Xeáp loaïi
Gioûi
Khaù
TB
Yeáu
Keùm
Soá HS
%
Soá HS
%
Soá HS
%
Soá HS
%
Soá HS
%
6
237
109
31
13.1
64
27.0
85
35.9
48
20.3
9
3.8
7
226
115
36
15.9
67
29.6
70
31.0
49
21.7
4
1.8
8
180
96
37
20.6
37
20.6
68
37.8
35
19.4
3
1.7
9
167
90
33
19.8
48
28.7
70
41.9
16
9.6
0
0.0
COÄNG
810
410
137
16.9
216
26.7
293
36.2
148
18.3
16
2.0
Qua sô keát ñaùnh giaù xeáp loaïi Haïnh Kieåm cuûa HS 
LÔÙP
T.soá
H.S
Nöõ
XEÁP LOAÏI
Toát
Khaù
TB
Yeáu
Soá HS
%
Soá HS
%
Soá HS
%
Soá HS
%
6
237
109
148
62.4
54
22.8
26
11.0
9
3.8
7
226
115
116
51.3
79
35.0
23
10.2
8
3.5
8
180
96
107
59.4
51
28.3
20
11.1
2
1.1
9
167
90
93
55.7
61
36.5
13
7.8
0
0.0
COÄNG
810
410
464
57.3
245
30.2
82
10.1
19
2.3
-BGH phối hợp với BCH công đoàn nhà trường phân công cho các tổ hội thảo các chuyên đề nhằm góp phần xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, cụ thể các chuyên đề sau:
. Thực hành theo gương đạo đức HCM.(tổ AV thực hiện)
. Xây dựng chuyên đề 2 không với 4 nội dung do BGD ban hành 
( Tổ Toán, Tổ Sử địa).
. Sử dụng giáo án điện tử vào giảng dạy (Tổ văn).
. Đưa tin học vào nhà trường trong tổ chức quản lí tài chính 
(Tổ văn phòng).
. Xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực(Tổ lí).
. Khắc phục học sinh ngồi nhầm lớp (Tổ HS).
. Cách sử dụng Internet (Hiệu trưởng).
. Diễn thuyết trước đám đông (Chủ tịch công đoàn)
Sau mỗi buổi hội thảo đều có biểu dương khen thưởng, đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm để lần hội thảo sau được tốt hơn.
-Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường BGH đưa ra kế hoạch mỗi tuần tổ trưởng dự giờ 1 tiết của các giáo viên trong tổ ( văn, toán tin, lí, hóa sinh, sử địa, anh văn, thể chất), sau tiết dạy có góp ý,đánh giá cụ thể để rút kinh nghiệm cho tiết dạy sau đạt kết quả tốt hơn 
Tiết dạy và học bằng giáo án điện tử
- BGH phối hợp với tổ toán tin mở lớp dạy bằng A vi tính cho toàn thể giáo viên, mở lớp dạy cách soạn giáo án điện tử cho toàn thể giáo viên. Từ cơ sở này mổi giáo có nhiệm vụ thao giảng 2 tiết dạy bằng giáo án điện tử trong năm học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Nhà trường đã tổ chức dạy học hai buổi, buổi sáng dạy chương trình theo qui định của Bộ giáo dục, buổi chiều dạy tăng tiết nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh nắm bài tốt hơn cụ thể như sau:
Văn : 3 tiết
Toán : 6 tiết
Lí : 2 tiết
Hóa : 2 tiết
Tiếng Anh : 2 tiết
Truy bài các môn sử , địa, giáo dục, sinh học, công nghệ : 4 tiết
BGH tổ chức kiểm tra đồng loạt (các môn văn, toán, lí, hóa , anh văn)vào buổi chiều đến thời điểm có bài kiểm tra 1 tiết .Đề kiểm tra do BGH soạn, kinh phí tổ chức kiểm tra từ nguồn xã hội hóa, mỗi giáo viên gác kiểm tra được bồi dưỡng 50000đ/1buổi . Với cách kiểm tra đồng loạt này BGH luôn nắm sát trình độ giảng dạy của giáo viên, trình độ học tập của học sinh, tránh việc dạy thêm , học thêm tràn lan, mà PHHS thì rất tâm đắc và hết sức khen ngợi.Cụ thể kết quả học tập của học sinh toàn trường ở học kì 1 2009-2010 đạt kết quả cao nhất Huyện Dĩ An, còn những năm học trước tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS luôn đạt 100%.
Bảng thống kê chất lượng giáo dục trường THCS Bình An học kì 1 năm học 2009-2010
Keát Quaû Hoïc Löïc Cuûa Hoïc Sinh Trong Hoïc Kyø I :
LÔÙP
T.soá
H.S
Xeáp loaïi
Gioûi
Khaù
TB
Yeáu
Keùm
Soá HS
%
Soá HS
%
Soá HS
%
Soá HS
%
Soá HS
%
6
231
41
17.7
87
37.7
75
32.5
28
12.1
0
0
7
233
51
22.3
62
27.1
82
35.8
34
14.8
0
0
8
206
48
23.3
67
32.5
71
34.5
19
9.2
1
0.5
9
170
35
20.6
60
35.3
54
31.8
17
10
4
2.4
COÄNG
836
175
20.9
276
33.0
282
33.7
98
11.7
5
0.6
Qua sô keát ñaùnh giaù xeáp loaïi Haïnh Kieåm cuûa HS trong HK1 :
LÔÙP
T.Soá
HS
HAÏNH KIEÅM
Toát
%
Khaù
%
T.Bình
%
Yeáu
%
6
231
166
71.9
53
22.9
11
4.8
1
0.4
7
229
152
66.4
45
19.7
25
10.9
7
3.1
8
206
136
66.0
55
26.7
12
5.8
3
1.5
9
170
125
73.5
24
14.1
19
11.2
2
1.2
Tröôøng
836
579
69.3
177
21.2
67
8.01
13
1.6
3/ Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh
-Rèn luyện kĩ năng ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm qua hội thi tiểu phẩm về việc thực hiện an toàn giao thông ( mỗi lớp 1 tiểu phẩm). Qua hội thi này học sinh thực hiện về an toàn giao thông tốt hơn, ứng xử với nhau có văn hóa hơn.
-Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe qua hoạt động ngoại khóa chẳng hạn tuyên truyền phòng chống HIV, AIDS nhân ngày 01-12 do hội chữ thập đỏ nhà trường phát động. Qua buổi sinh hoạt này học sinh hiểu rõ hơn về căn bệnh AIDS, học sinh biết cách phòng chống và biết cách tự bảo vệ chính mình.
- Rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, ý thức bảo vệ tổ quốc nhà trường đã kết hợp với hội cựu chiến binh tuyên truyền cho học sinh nghe nhân ngày 22-12. Qua buổi sinh hoạt này học sinh càng yêu thương tổ quốc mình nhiều hơn, càng biết ơn nhiều hơn ông cha ta đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ đó học sinh thấy được trách nhiệm của mình, phải ra sức học tập nhiều hơn nữa, phải đoàn kết hơn nữa trong và ngoài nhà trường để cùng nhau xây dựng đất nước để không hổ thẹn với những người đi trước.
- Rèn luyện tính nhân văn, lòng tương thân, tương ái qua hoạt động cây mùa xuân giúp bạn nghèo vui tết mà hàng năm nhà trường đều thực hiện với sự nhiệt tình ủng hộ từ phía học sinh và PHHS. (Tổng số 54 phần quà, mỗi phần trị giá 75000đ trong tết kỉ sửu vừa qua).
Tặng quà học sinh nghèo vui tết (Canh Dần 2010)
Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
(nhân dịp tếtCanh Dần 2010)
Thành lập tổ tư vấn tâm lí học sinh , tổ tư vấn làm việc suốt tuàn từ thứ hai đén thứ sáu , giúp học sinh giải tỏa tâm lí trong gia đình, trong nhà trường cũng như ngoài xã hội.
Phòng tư vấn tâm lí học sinh
4/ Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh
Hàng năm trường đều tổ chức HKPĐ vòng trường để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất dự thi HKPĐ vòng Huyện, Tỉnh.
Đội tuyển trường THCS Bình An dự thi hội khỏe phù đổng vòng Huyện
Nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân kỉ sửu 2009 trường tổ chức hội thi hát karaoke về dân ca. Tất cả học sinh trong trường rất háo hức và tham gia nhiệt tình, kết quả trường đã chọn được 15 tiết mục để hội diễn. Phải nói rằng hoạt động này hết sức vui tươi , lành mạnh, thiết thực, bổ ích cần được phát huy.
Hội thi hát dân ca vòng trường (tiết mục đạt giải nhất)
Tổ chức hội trại về nguồn nhân ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26-03
Hội trại chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3
Tổ chức Đoàn, Đội phối hợp với các thành viên trong nhà trường tổ chức hội thi thả diều (mỗi lớp làm 1 con diều).
Tổ chức Đoàn, Đội phối hợp với các thành viên trong nhà trường tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về truyền thống lịch sử Việt Nam diễn ra hết sức qui mô sau khi sơ kết HK 1. Hội thi này được PHHS khen ngợi và nhiệt tình ủng hộ, hội thi giúp học sinh hiểu sâu hơn về truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, ông cha ta, hướng học sinh về cội nguồn của dân tộc. Sau đây là cách tổ chức Hội thi rung chuông vàng:
Cuộc thi rung chuông vàng tìm hiều truyền thống lịch sử Việt nam
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG 
LỊCH SỬ VIỆT NAM
MỤC ĐÍCH
 - Thực hiện phương hướng hoạt động chi đoàn năm 2008-2009.
 - Chào mừng ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt nam 22.12, Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9/1; Mừng Đảng, mừng xuân 2009.
 - Giáo dục truyền thống lịch sử Việt nam.
 - Bồi dưỡng cho học sinh lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
THỂ LỆ
Đối tượng dự thi: mỗi lớp chọn 05 học sinh tham gia
Nội dung: những vấn đề liên quan đến truyền thống lịch sử của dân tộc.
- Thời gian thi: ngày 10/1/2009 nhóm 1(từ 7h30 đến 9h), nhóm 2 (từ 9h đến 10h30)
- Địa điểm : Hội trường trường THCS Bình An
- Hình thức:chia thành 02 nhóm (nhóm 1: khối 6,7; nhóm 2:khối 8,9)
- Mỗi một thí sinh dự thi tự trang bị một tấm bảng con, bút lông viết bảng trắng.
- Khi bắt đầu thi, BTC đọc câu hỏi, trong vòng 15 giây, thí sinh phải giơ bảng có ghi câu trả lời.Sau khi nghe đáp án, thí sinh nào trả lời sai thì tự động ra khỏi khu vực thi.
- Sau hỏi số 10 sẽ có phần trò chơi trợ giúp của cổ động viên.
 CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 Mỗi nhóm thi sẽ chọn ra các giải sau: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải kk 
 THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
Cô Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng ban
Cô Lê Quỳnh Nga, Phó ban
Thầy Nguyễn Thúc Hải, Phó ban
Thầy Nguyễn Đức Hùng, Thành viên
Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Thành viên
 THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO
Cô Nguyễn Thị Tường Vi
Cô Nguyễn Thị Tốt
Cô Nguyễn Thị Lan Anh
Lưu ý: Mỗi lớp cử ít nhất 15 học sinh cổ động.
PHÂN CÔNG HỖ TRỢ HỘI THI
TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Trang trí hội thi, âm thanh, đĩa hát nhạc Cách mạng ,ổn định tổ chức
Thầy Nguyễn Văn Hạnh 
Thầy Nguyễn Thúc Hải
Thầy Phan Trần Duy Trường
Khăn bàn,bình bông, nước uống cho giám khảo
Cô Ngô Thị Hồng
Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ổn định trật tự khu vực thi, bố trí vị trí thi
Thầy Nguyễn Đức Hùng
Thầy Hồ Trọng Tám
Cô Trần Thị Minh Phương
Thầy Nguyễn Anh Tuấn
Cô Trần Đình Diệu Huệ
Giám sát các thí sinh dự thi
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cô Lê Thị Hồng Đào
Cô Nguyễn Hoàng Sơn 
Cô Vũ Thị Tâm
Cô Hồ Thị Ngọc Thi
Cô Lương Thị Lan
Làm chuông vàng
 Cô Thiên Thanh
Tổ chức trò chơi vận động
 - Khối 6,7: Thầy Đức Hùng
 - Khối 8,9: Thầy Anh Tuấn
Văn nghệ
 - Tiết mục của Học sinh: cô Quỳnh Nga
 - Tiết mục của GV : Thầy Đức Hùng
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
CUỘC THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ VIỆT NAM
02 giải nhất: mỗi giải trị giá 60.000 đ
02 giải nhì: mỗi giài trị giá 50.000 đ
02 giải ba : mỗi giài trị giá 40.000 đ
02 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá: 35.000 đ
Tổng số tiền: 370.000 đ ( ba trăm bảy mươi ngàn đồng).
Tổ chức Hội trại về nguồn.
Tổ chức đoàn, đội phối hợp các thành viên trong nhà trường tổ chức hội thi thả diều (mỗi lớp làm một con diều)
Tất cả những hoạt động trên được các đoàn thể trong nhà trường thực hiện nghiêm túc, trước khi thực hiện đều có kế hoạch cụ thể, khi thực hiện xong đều được đánh giá, rút kinh nghiệm.
5/ Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc di tích lịch sử
Tổ chức Đoàn, Đội phối hợp với xã đoàn tổ chức tham quan di tích lịch sử núi Châu Thới được học sinh tham gia đông đảo. Trong quá trình leo núi tổ chức những trò chơi mang tính tập thể như đi tìm kho báuKhi lên tới đỉnh núi học sinh tập trung nghe trụ trì chùa thuyết pháp, nghe về lai lịch chùa núi Châu Thới qua các thời kì Từ thế kỉ XV đến nay. Với việc làm này giúp học sinh hướng thiện nhiều hơn, giúp các em diều chỉnh những hành vi chưa đúng của bản thân, luôn trân trọng những gì mà tổ tiên, ông cha đã xây dựng, các em có nhiệm vụ phải giữ gìn và phát huy. Sau đây là cách tổ chức tham quan di tích lịch sử Núi châu thới:
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THAM QUAN DI TÍCH VĂN HÓA NÚI CHÂU THỚI
Căn cứ vào kế hoạch liên ngành số 1163/KHLN ngày 25/9/2008 của Sở VHTT-DL-Tỉnh đoàn Bình Dương;
Căn cứ vào dự thảo kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực” năm học 2008-2009 ngày 7/10/2008 của Phòng GDĐT-phòng VHTT- Huyện đoàn ;
Căn cứ vào phương hướng hoạt động của Chi đoàn THCS Bình An nhiệm kì 2009-2010, nay Chi đoàn THCS Bình An xây dựng kế hoạch như sau:
Mục tiêu:
- Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh vào các hoạt 
động giáo dục cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động, sáng tạo
- Giáo dục văn hóa, truyền thống , lịch sử cách mạng cho học sinh.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương, Đất nước, ý thức bảo tồn di tích lịch sử 
của dân tộc.
Ba

Tài liệu đính kèm:

  • docCAC_BIEN_PHAP_DE_XAY_DUNG_TRUONG_HOC_THAN_THIEN_HOC_SINH_TICH_CUC.doc