Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 - Kế hoạch tháng 8/2015

I- Tư tưởng chính trị;

1 – Tất cả Đảng viên chi bộ và CBGV - CNV trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2 - Tham gia đầy đủ lớp học chính trị hè 2015

3 – Gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao

4 – Chấp hành nghiêm túc sự phân công và điều động của tổ chức và những điều Đảng viên không được làm

II – Công việc chuyên môn:

1 - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớ 6 theo đúng qui chế, huy động hết học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học ra lớp.

2 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn như tổ chức ôn tập cho học sinh, tổ chức thi lại, dạy học đúng kế hoạch, tiến độ .

3 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ cho giáo viên và học sinh như văn phòng phẩm, sách , vở cho học sinh.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 257Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 - Kế hoạch tháng 8/2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG BỘ XÃYANG TAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ CHU VĂN AN Yang tao, ngày 01 tháng 8 năm 2015
 ¶
 Số: 07-KH/CB
KẾ HOẠCH THÁNG 8/2015
I- Tư tưởng chính trị;
1 – Tất cả Đảng viên chi bộ và CBGV - CNV trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2 - Tham gia đầy đủ lớp học chính trị hè 2015
3 – Gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao
4 – Chấp hành nghiêm túc sự phân công và điều động của tổ chức và những điều Đảng viên không được làm
II – Công việc chuyên môn:
1 - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớ 6 theo đúng qui chế, huy động hết học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học ra lớp.
2 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn như tổ chức ôn tập cho học sinh, tổ chức thi lại, dạy học đúng kế hoạch, tiến độ.
3 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ cho giáo viên và học sinh như văn phòng phẩm, sách , vở cho học sinh.
4 - Chỉ đạo nhà trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới.
5 – Chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác điều tra và cập nhật đầy đủ thông tin về phổ cập ngay từ đầu năm học.
6 – Chỉ đạo nhà trường chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng năm học mới
III – Công tác kiểm tra, giám sát:
1 – Kiểm tra đảng viên: Y Sanh niê; Y Thông Kuan
2 – Giám sát việc tuyển sinh và việc cấp phát sách vở cho học sinh
III – Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên:
1- Tiếp tục cũng cố và xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất trong việc lãnh đạo đơn vị.
2 – Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú đã học đối tượng để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
3 – Đóng đậu Đảng phí kịp thời, đúng qui định.
 TM: CHI BỘ
 Bí thư
 Đậu Đức Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docKH_thang_8_2015.doc