Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 - Trò chơi vận động

Giáo viên hướng dẫn cách chơi, luật chơi rồi cho cán sự điều khiển lớp chơi.

- Chuẩn bị: Kẻ vạch XP. Cách vạch XP 8-10m, tuỳ theo số đội tham gia chơi để cắm 2-4 lá cờ nhỏ( cách nhau 1,5-2m). Tập hợp HS thành 3 hàng dọc, có số người bằng nhau.

- Cách chơi: Khi có lệnh, những em số 1 chạy nhanh về trước vòng qua cờ, chạy về vạch XP, chạm tay bạn số 2, sau đó về tập hợp ở cuối hàng. Em thứ 2 tiếp tục thực hiện như em thứ nhất về chạm tay em số 3 Trò chơi tiếp tục như vậy cho đến hết. Đội nào xong trước, có ít người phạm quy là thắng . Chơi 3 lần hàng nào thắng 2 là thắng cuộc.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 - Trò chơi vận động", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
Giáo viên hướng dẫn cách chơi, luật chơi rồi cho cán sự điều khiển lớp chơi.
- Chuẩn bị: Kẻ vạch XP. Cách vạch XP 8-10m, tuỳ theo số đội tham gia chơi để cắm 2-4 lá cờ nhỏ( cách nhau 1,5-2m). Tập hợp HS thành 3 hàng dọc, có số người bằng nhau.
- Cách chơi: Khi có lệnh, những em số 1 chạy nhanh về trước vòng qua cờ, chạy về vạch XP, chạm tay bạn số 2, sau đó về tập hợp ở cuối hàng. Em thứ 2 tiếp tục thực hiện như em thứ nhất về chạm tay em số 3 Trò chơi tiếp tục như vậy cho đến hết. Đội nào xong trước, có ít người phạm quy là thắng . Chơi 3 lần hàng nào thắng 2 là thắng cuộc.
Trò chơi “ Chạy tiếp sức”
***********
***********
***********
***********
Trò chơi “ Tiếp sức chuyển vật”
 - Chuẩn bị: Kẻ vạch XP. Cách vạch XP 15m, tuỳ theo số đội tham gia chơi để cắm 2-4 lá cờ nhỏ( cách nhau 1,5-2m). Tập hợp HS thành 2 - 4 hàng dọc, có số người bằng nhau, đồng đều về giới tính, sức khỏe, em đầu hàng cầm hoặc vác túi cát trên vai.
- Cách chơi: Khi có lệnh, những em số 1 chạy nhanh về trước vòng qua cờ, chạy về vạch XP, trao túi cát cho bạn số 2, sau đó về tập hợp ở cuối hàng. Em thứ 2 tiếp tục thực hiện như em thứ nhất....Trò chơi tiếp tục như vậy cho đến hết, hàng nào về trước,ít phạm quy, hàng đó thắng. chơi 3 lần hàng nào thắng 2 là thắng cuộc.
Giáo viên giảng giải hướng dẫn cách chơi, luật chơi rồi cho cán sự điều khiển lớp chơi.
***********
***********
***********
***********
- Trò chơi “ Quay sổ số”
Cách chơi: GV quy ước với hs: Khi gv hô 1 thì quay bên trái, khi hô 2 thì quay bên phải, 3 quay đằng sau, 4 đứng nghiêm. Khi gv hô số nào thì các em quay theo hướng đã quy định của số đó.
Có thể hô liền các số 2,3,4 ... thì hs phải lần lượt quay theo các hướng đó.
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € € 
€
- Gv hướng dẫn lại 1 lần rồi cho cán sự điều khiển lớp tập.
Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức.
- Chuẩn bị: Kẻ 2 vạch // cách nhau 6-8m, tập hợp hs thành 2-4 hàng dọc, mỗi hàng dọc là 1 đội thi đấu, các đội cách đều nhau 1,5m. Mỗi đội lại chia thành 2 nhóm đứng đối diện nhau ở hai bên vạch giới hạn.
Chú ý: Cần bố trí, điều chỉnh sao cho số người của hai đội đều nhau cả về tỉ lệ nam, nữ, sức khỏe.
- Cách chơi: Khi có lệnh em số 1của các đội (bên A)nhanh chóng chạy sang bêb B, đưa tay đập vào tay của bạn số 1 bên B ( Cùng đội mình) rồi chạy ngược trở lại, đập tay bạn số 2, rồi lại chạy ngược trở lại, đập vào tay bạn số 1 bên B lần thứ hai rồi đi thường về đứng ở cuối hàng bên B. Em số 1 bên B sau khi chạm tay nhanh chóng chạy sang bên A, về bên B rồi lại sang bên A chạm tay số 2, đi thường về tập hợp ở cuối hàng bên A, số 2 bên A thực hiện tương tự như em số 1, trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến em cuối cùng hàng nào xong trước, ít phạm quy là thắng.
******* *******
******* *******
******* *******
6 – 8m
******* *******
- Trò chơi: “ Người thừa thứ 3”
GV Hướng dẫn cách chơi, luật chơi rồi tổ chức cho hs chơi.
+ Chuẩn bị: Chia lớp thành 2 vòng tròn đồng tâm, 2 em đứng ra ngoài vòng tròn cách nhau 3m.
+ Cách chơi: Khi có hiệu lệnh hai em ở ngoài vòng tròn lập tức đuổi nhau ngược chiều kim đồng hồ, em chạy trước muốn tránh em chạy sau thì phải đứng trước bất kì em nào trong hàng, em đứng sau thành hàng 3 phải đuổi. Em đang đuổi quay lại chạy. Nếu em chạy sau đuổi kịp em chạy trước và vỗ nhẹ vào lưng là thắng, em bị thua phải đuổi.
€
€
€
€
- Trò chơi: “ Khéo vướng chân”
+ Chuẩn bị: Một túi cát nặng khoảng 0,2-0,3 kg buộc nối với dây thừng dài 3-5m. Tập hợp hs thành vòng tròn, đứng quay mặt vào trong, em nọ cách em kia tối thiểu 0,5m.
+ Cách chơi: Người đứng ở tâm vòng tròn (GV hoặc HS) quay người ngược chiều kim đồng hồ, đồng thời hai tay cầm dây điều khiển sao cho túi cát lăng theo vòng tròn ở tầm cao khoảng 0,2- 0,3m và vị trí của túi cát đi qua vị trí đứng của từng người. Khi túi cát lăng đến đâu thì người ở vị trí đó phải bật nhảy lên cao đúng lúc để túi cát và dây không vướng vào chân. Nếu ai bị vướng vào chân thì bị loại và phải ra hàng sau đứng, sau khi túi cát lăng được 5 vòng thì dừng lại, ai không bị vướng chân là thắng, người thua phải lò cò 1 vòng quanh phía ngoài.
3-5 phút
Giáo viên hướng dẫn hs cách chơi, luật chơi cho hs rõ rồi tổ chức cho hs chơi.
HS chơi tự giác tích cực, đúng luật.
* Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
- Chuẩn bị: Kẻ vạch XP. Cách vạch XP 8-10m, tuỳ theo số đội tham gia chơi để cắm 2-4 lá cờ nhỏ( cách nhau 1,5-2m). Tập hợp HS thành 3 hàng dọc, có số người bằng nhau.
- Cách chơi: Khi có lệnh, những em số 1 lập tức nhảy lò cò về trước vòng qua cờ, chạy về vạch XP, chạm tay bạn số 2, sau đó về tập hợp ở cuối hàng. Em thứ 2 tiếp tục thực hiện như em thứ nhất về chạm tay em số 3 Trò chơi tiếp tục như vậy cho đến hết. Đội nào xong trước, có ít người phạm quy là thắng . Chơi 3 lần hàng nào thắng 2 là thắng cuộc.
Giáo viên hướng dẫn lại cách chơi, luật chơi rồi cho cán sự điều khiển lớp chơi.
***********
***********
***********
***********
- Trò chơi: “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”
+ chuẩn bị: Tùy theo số lượng hs, kẻ một vạch xuất phát và một vạch chuẩn bị dài 2-4m, vạch nọ cách vạch kia 1,5-2m. Cách vạch XP về phía trước 1m kẻ 2-4 dãy vòng tròn, mỗi vòng tròn có đường kính 0,4m, tâm của vòng tròn này cách tâm của vòng tròn kia 1m. Các dãy vòng tròn cách nhau 1,5 – 2m. Tập hợp hs thành 2-4 hàng dọc sau vạch chuẩn bị thẳng hướng với các dãy vòng tròn đã chuẩn bị.
+ Cách chơi: Khi có lệnh “Chuẩn bị”, các em số 1 của mỗi đội tiến sát vào vạch XP. Khi có lệnh “Bắt đầu” các em số 1 bật nhảy vào vòng tròn 1 sau đó bật nhảy lần lượt vào các vòng tròn số 2,3,4 rồi chạy vòng về chạm tay bạn số 2 rồi đi vòng về cuối hàng. Số 2 tiếp tục bật nhảy và chạy như em số 1. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến hết, đội nào về nhanh, ít phạm quy là thắng cuộc.
Giáo viên hướng dẫn cách chơi, luật chơi cho hs rõ rồi tổ chức cho hs chơi.
HS chơi tự giác tích cực, đúng luật.
 ********
 ********
 ********
Trò chơi: “Ném vào vòng tròn”
- Chuẩn bị: Kẻ hai vạch giới hạn cách nhau khoảng 8- 10m, ở khoảng giữa hai vạch giới hạn kẻ 2 – 4 vòng tròn đường kính 0,8-1m. Chuẩn bị 2-4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá. Chia lớp thành 2-4 đội đều nhau về số lượng giới tính, sức khỏe, mỗi đội chia ra làm 2 nhóm đứng đều ở hai phía của vòng tròn sau vạch giới hạn. Những học sinh đứng trên của nhóm bên phải hoặc trái cầm bóng.
- Cách chơi: Khi có lệnh, hs cầm bóng đưa bóng bằng hai tay qua đầu ưỡn thân, ném bóng vào vòng tròn. Nếu bóng vào vòng tròn được tính một điểm. Ném xong, về tập hợp ở cuối hàng của mình. Nhóm đối diện nhặt bóng, ném bóng bằng hai tay vào vòng tròn. Bài tập tiếp tục như vậy cho đến hết. Đội nào có số bóng trúng đích nhiều hơn là thắng cuộc(Không tính thời gian
Giáo viên giảng giải làm mẫu cách chơi, luật chơi cho hs rõ rồi cho cán sự điều khiển nhóm tập.
Trò chơi “ Kéo co”
+ Chuẩn bị: Chia lớp thành 2 đội đều nhau về số lượng, sức khỏe, giới tính xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau ở hai vạch của đội, các em ở trong hàng tay cầm vào dây chão.
+ Cách chơi: Khi có hiệu lệnh, các em lập tức dùng sức kéo dây về bên mình, đội nào kéo được lá cờ ở giữa dây về đến vạch của mình là thắng cuộc.
€€€€€€ €€€€€€
Giáo viên giảng giải hướng dẫn cách chơi, luật chơi cho học sinh rõ rồi tổ chức cho học sinh chơi. Học sinh chơi tự giác tích cực đúng luật.
Trò chơi: “ Chạy dích dắc tiếp sức”
+ Chuẩn bị: Kẻ hai vạch chuẩn bị và vạch xp cách nhau tối thiểu 1,5m, mỗi vạch dài 6m. Cách vị trí XP của mỗi đội khoảng 3m và sang phải 5m rồi sang trái 5m lần lượt đánh dấu (hoặc cắm cờ, đặt bóng hay đặt các vật chuẩn khác) 4-6 điểm chuẩn tạo thành một đường chạy dích dắc.
+ Tập hợp học sinh thành 2-4 hàng dọc sau vạch chuẩn bị, hàng nọ cách hàng kia 5-6m, nên có số lượng và giới tính như nhau mỗi hàng là một đội thi đấu. Em số 1 của mỗi đội tiến vào sát vạch XP để thực hiện tư thế XP cao.
+ Cách chơi: Khi có lệnh, em số 1 của mỗi đội chạy theo đường dích dắc vòng qua lần lượt các cờ chuẩn theo quy định, đến cờ cuối cùng thì chạy dích dắc ngược về vạch XP, đưa tay chạm tay bạn số 2, đi thường về tập hợp ở cuối hàng. Sau khi số 1 xuất phát, số 2 tự động tiến vào vị trí XP, chờ khi số 1 chạm tay, nhanh chóng chạy như số 1 đã thực hiện. Trò chơi cứ tiếp tục lần lượt như vậy cho đến hết, đội nào chạy xong trước, ít phạm quy là thắng.
- Trò chơi: Hai lần hít vào, hai lần thở ra”
+ Chuẩn bị: Có thể đứng tại chỗ ( cá nhân hoặc theo hàng) hoặc đi hay chạy chậm trên đường tự nhiên hoặc theo vòng tròn.
+ Cách chơi: Hai lần liên tiếp hít vào bằng mũi, sau đó hai lần liên tiếp thở ra bằng miệng theo một nhịp nhất định. Nếu đang đi hoặc chạy thì hai lần hít vào tương đương với hai bước chạy, sau đó hai lần thở ra tương đương với hai bước đi hoặc chạy tiếp theo.
Chạy tốc độ cao
Giáo viên giảng giải hướng dẫn cách chơi, luật chơi cho học sinh rõ rồi tổ chức cho học sinh chơi.
+ Chuẩn bị: Kẻ cac vạch CB và vạch XP 1
cách nhau tối thiểu 1,5m. Kẻ vạch XP2 cách vạch XP1 8-10m. Kẻ vạch đích cách vạch XP2 20m. Cán sự cầm cờ đứng ở vạch XP2, GV cầm đồng hồ đứng ở đích. Tập hơp học sinh thành những hàng dọc sau vạch chuẩn bị. Những em đến lượt tiến vào vạch XP1 và thực hiện tư thế chuẩn bị XP.
+ Cách chơi: Khi có lệnh, các em chạy nhanh đến đích. Khi người thứ nhất và người thứ 2 chạy đến vạch XP2, cán sự phất cờ để GV bắt đầu bấm giờ đo thành tích của hai người đó. Cũng có thể không bấm giờ mà chỉ theo dõi người đến có phải là người đến vạch XP2 trước tiên hay không.
Cán sự cùng giáo viên điều khiển lớp chơi.
Giáo viên giảng giải, hướng dẫn cách chơi, luật chơi cho học sinh rõ, rồi cho cán sự điều khiển lớp chơi.
+ Chuẩn bị: Kẻ vạch xuất phát. Cách vạch xuất phát 0,8 -1,5m của mỗi hàng kẻ 10 ô chữ nhật, mỗi ô có cạnh 0,4m, cạnh kia 1-1,5m. Tập hợp học sinh thành những đội theo hàng dọc ( tương ứng với mỗi hàng ô đã chuẩn bị), sau vạch xuất phát.
+ Cách chơi: Lần lượt từng em của mỗi hàng bật nhảy bằng hai chân từ vạch xuất phát vào ô số 1, sau đó bật nhảy tách 2 chân vào ô số 2 và 3, tiếp tục như vậy cho đến ô cuối. Sau đó bật nhảy quay 1800, rồi lần lượt qua các ô về vạch xuất phát, đưa tay chạm bạn số 2, bật nhảy như số 1 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết hàng, hàng nào nhảy xong trước, ít phạm quy là thắng cuộc.
Nhảy ô tiếp sức
	Cán sự điều khiển lớp chơi.
- Trò chơi: “ Bịt mắt bắt dê”
Giáo viên giảng giải, làm mẫu cách chơi, luật chơi cho học sinh rõ rồi tổ chức cho học sinh chơi.
+ Chuẩn bị: Các em đứng thành vòng tròn, lấy hai em vào trong vòng tròn bịt mắt lại và đứng cách nhau 5m.
+ Cách chơi:
Em A cầm còi thổi, em B có nhiệm vụ đi tìm ( em A thổi còi đồng thời di chuyển thay đổi chỗ đứng hoặc vừa đi vừa thổi). Em B bắt được hoặc chạm tay vào người em A thì em B thắng. sau đó hai em khác vào thay thế
€
€
€
€
€
 €

Tài liệu đính kèm:

  • docTo_trinh_Cong_nhan_An_toan_ANTT.doc