Chương I: SỰ ĐIỆN LY

Khi các axit, bazo và muối hòa tan trong nước xảy ra hiện tượng gì? Phản ứng xảy ra trong dung dịch nước có những đặc điểm gì?